Arkeängeln Michael via Leslie-Ann Menzies, 30 augusti, 2017

Ärkeängeln Michael, 30 augusti 2017  

Via Leslie-Ann Menzies

Vilken kraftfull astrologisk tid ni upplever nu. Så många förändringar som har inträffat – en del mer djupgående och andra mer subtila. Förändringar sker verkligen på många olika nivåer i era kroppar. Tidslinjer har splittrats och fortsätter att göra så.

Från Källans Medvetande ”sipprar” energi in i ert individuella medvetande. I vårt tidigare meddelande till er talade vi om Guds Oändliga Överflöd, Evig Fred och Välmående för hela mänskligheten.

Denna Treenighet har blivit ”planterad” in i det kollektiva medvetandet, vilket tillåter er att välja att dessa perfekta mönster flödar in i ert medvetande, och genom era avsikter flödar vidare ut i världen. När fler själar lägger till denna kunskap in i sitt medvetande, kommer det att manifesteras i ALLT SOM ÄR.

Ni, mina kära, är Ljuset, ni är medskaparna av den Nya Jorden i varje handling ni gör, men ännu viktigare är att ni skapar med varje tanke ni sänder ut.

Era tankar skapar faktiskt verkligheten omkring er. Ni är nu så mycket mer medvetna om hur ni skapar. Nya möjligheter har också blivit ”planterade” i er tankeprocess genom ert Högre Hjärta/Högre Själ. Ert Hjärta har oändliga förmågor.

Tidigare har vi bett er att lägga handen på hjärtat och ställa frågor och i det stilla, fridfulla ögonblicket låta allt flöda in i ert medvetande.

Kära Ni, i eoner har ni sökt svar utanför er själva – ni har gett bort er makt till dem ni trodde hade större kunskap och visdom än ni. Vi vill påminna er om att ni är MAKTEN OCH AUKTORITETEN i ert eget liv, och det har aldrig varit mer sant än i detta NU.

Handen på hjärtat, ställ bara sådana frågor som ni behöver svar på. Ert interna vägledningssystem har hittills i huvudsak varit slumrande, eftersom ni har fått lära er att lita på andras omdömen, ni fick ”lära” er att alla andra visste bättre än ni själva. Ert inre vägledningssystem är precis det: ER INDIVIDUELLA INSTRUKTIONSBOK.

Det tar tid att till fullo lita på er inre visdom och veta vad som är det perfekta resultatet för er. Var och en av er är en unik individ – ni behöver bara titta på era fingeravtryck som ett exempel – det är bara du som har just de mönstren, virvlarna och den heliga geometrin. Du är Skaparens Individuella Skapelse – det finns ingen annan som är som DU! Är inte det fantastiskt? Du är oersättlig i Skapelsen!!!

Hedra din unicitet, den Individuella Skapelse som är DU – som försäkrar dig om att din unika varelse behövs vid denna tidpunkt så att Guds Oändliga Plan förverkligas – den kan inte fullföljas utan dig och den magi du valde att ta med till denna tid och plats.

Var fasta i er övertygelse om vilka ni är och varför ni är här. Det finns inget ”slumpartat” i Guds Oändliga Perfektion. Som alltid finns vi vid er sida och hedrar ert beslut att vandra denna väg av ära till helheten.

Mina Kära, det har varit en lång och mödosam resa, men ni har nu nått en punkt i er utveckling, en utveckling som vi är stolta över att få vara delaktiga av. Håll huvudet högt och låt ert ljus lysa över allt och alla.

GUDS OÄNDLIGA ÖVERFLÖD, EVIG FRED OCH VÄLSTÅND FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN.

Låt detta bli ert dagliga mantra och låt det manifesteras i verkligheten.

JAG ÄR DET JAG ÄR.

Välsignade, Eviga Varelser av Kärlek och Ljus.

JAG ÄR ÄRKEÄNGELN MICHAEL.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...