Sananda via James McConnell, 28:e maj 2017

Sananda via James McConnell, 28:e maj 2017

 

 

Jag är Sananda.

Och som jag sagt många gånger, är jag här med den här gruppen, jag är här med många av er. Många av er som är under uppvaknande. Många av er som har vaknat upp till vilka ni är, för att helt börja minnas varför ni är här. Och när ni fortsätter med det här programmet, med den här processen som ni går igenom, så hjälper vi er igenom den, och ni kommer att förstå, inte bara vilka ni är utan vad ni är här för att göra, vad ni kom för att göra, uppdraget ni kom hit för. Och det uppdraget kommer att introduceras för er mer och mer och mer, under de dagar, veckor och även månader som kommer. Ni kommer att mer och mer förstå avsikten för varför ni är här; Vad ni kom hit för att göra.

Och när ni förstår avsikten, när ni får förståelsen, kommer ni att förstå att ni är ETT. Ni är ETT. Det betyder att ni är ett med Guds Källa inom er, och inom alla varelser; Inom hela skapelsen.

Vi är alla ETT tillsammans. Och vi har alltid varit ETT, det har aldrig funnits tider då vi varit bortkopplade. Det är bara i sinnet ni är bortkopplade, men aldrig i verkligheten. Den kopplingen finns alltid, och känslan av tillhörighet som alltid har varit med er, och alltid kommer att vara med er.

Och när ni kommer närmare och närmare av att förstå ert uppdrag, vad ni kom hit för, kommer ni till en situation där jag, som Sananda, kommer att hjälpa till att introducera dessa uppdrag för er, om ni inte redan är det, om ni inte redan är fullt medvetna om dem.

Vi är i det här tillsammans, mina bröder och systrar. Vi är alla i detta tillsammans. Många av oss kom hit tillsammans. Många av oss kom hit för att få människans utveckling till en högre medvetenhet, för att höja vibrationerna, för att höja energierna, och ni är här för att göra det. Och jag, och många andra som hjälper till att vara mentorer för er, är här för att hjälpa er göra det. Och när vi fortsätter framåt i denna process, kommer vi att befinna oss i en position, där vi kan arbeta tillsammans på detta sätt.

Och jag vill introducera er, många av er – för vissa kommer det att bli en påminnelse, men jag kommer att återintroducera de Tolv Borden för er, de 12 av 12. Och om ni använder matematik så blir det 144. Och det är viktigt, då ni fortsätter att ta er framåt till dessa olika uppdrag, och när ni hittar er plats vid dessa bord, så kommer det att introduceras för er … inte alla. Alla kommer inte att vilja, men många av er kommer att introduceras och kommer att vilja sitta vid dessa bord, för att vara med vid de olika råden, som kommer att öppnas. Och jag kommer att introducera detta mer och mer, tills den punkt då ni åter igen tar er till nästa avancemang i denna grupp. Och då kommer jag att berätta för er vad dessa bord betyder, var er plats är vid dessa bord, och ni kommer bokstavligen att sitta vid ett av borden för Avancering. Det är ett löfte till er.

Jag lämnar denna kanal nu till förmån för någon annan.

Jag är Sananda, jag är alltid med er, har alltid varit med er, är med er nu och kommer alltid att vara med er. Från början till slut. Även om det aldrig har funnits någon början och det kommer aldrig att finnas något slut.

 

Kanaliserad av James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...