Sananda, 16 december 2014

Sananda, 16 december 2014

Via John Smallman

Min födelsedag närmar sig (ler) så jag vill göra er uppmärksamma på den verkliga innebörden av att fira den. Jag är, precis som alla ni, ett av Guds älskade barn, en kärleksfull broder som är lite äldre och klokare och som gärna erbjuder er vägledning för att hjälpa er på er väg mot uppvaknandet. Jag ger er Kärlekens gåva i varje ögonblick, det enda ni behöver göra är att öppna era hjärtan för att ta emot Den.

Oftast är ni väldigt upptagna med att få ert dagliga liv i illusionen att gå ihop, så antingen stänger ni ner eller arbetar upp ett försvar – mot mänskligheten! Ja, när ni är engagerade i ert dagliga kämpande, framstår det ofta för er som att hela världen är emot er, och när ni känner så glömmer ni bort oss och stänger ert hjärta, istället för att be era guider eller mig om hjälp.

Men det gudomliga Kärleksfältet omger er, och alla på Jorden har sin egen individuella flamma av gudomlig Kärlek djupt inom sig, som bara väntar på att få komma ut genom era egna kärleksfulla ord eller handlingar, eller genom någon annans. När ni upplever rädsla behöver ni öppna upp, inte stänga av. Det är oftast väldigt svårt för er att göra, faktum är att i de flesta fall tycker ni att det skulle vara helt galet. Men det är att stänga av som är galet, eftersom det stärker ert band till illusionen och får den att framstå som ännu mer verklig.

På senare tid har vi verkligen tjatat om Kärlek, eftersom Den är så viktig. Ingenting är viktigare än Kärlek, och ni glömmer det eller blir indragna i konflikter av ett eller annat slag, oftast med er själva, och rädsla sveper över er som effektivt lägger en mörk slöja över den eviga flamman som brinner inom er. Och när den blir beslöjad känner ni den inte och glömmer att den finns där. Så vi tjatar obevekligt på för att påminna er om er glömska och för att få er att minnas den viktiga betydelsen av Kärlek.

För decennier sedan var vi mycket mindre kraftfulla i våra ansträngningar att berätta om Kärlekens övergripande betydelse, eftersom ni då inte var lika villiga att veta sanningen om Den, som ni är idag. Ni har gjort enorma andliga framsteg de senaste decennierna, fler än vi någonsin hade trott var möjligt på så kort tid, så vi intensifierar och ökar våra ansträngningar, för vi ser hur redo och villiga ni är, så länge vi fortsätter att påminna er om att vara kärleksfulla i ert dagliga liv.

Och, naturligtvis, den verkliga innebörden i ert firande av min födelse som människa är att påminna er själva om att jag kom för att visa Kärlek i handling, och för att tala om för er att även ni inkarnerade för att fortsätta göra det. Mänskligheten skapades i Kärlek, av Kärlek, och när ni inte engagerar er i Den, uppslukas ni av elände. Den finns där bredvid er och bara väntar, mycket tålmodigt, för att ni ska erkänna Dess närvaro och välkomna Den in i era kärleksfulla hjärtan.

Kärlek är er natur – ni har ingen annan. När ni ägnar er åt illusionen, vilket ni inte kan undvika att göra så länge ni är förkroppsligade, verkar Kärlek vara något som skulle vara trevligt om ni hade tid för Den och inte var så upptagna med att lösa alla er problem mellan fyra ögon, eller mellan nationer. Vad vi försöker dra er uppmärksamhet till är det faktum, att om ni engagerade er till fullo i Kärleken skulle alla era andra problem försvinna, och illusionen tillsammans med dem.

Under den här högtidsperioden, när julafton närmar sig, ber jag er att stråla med ert gudomliga Ljus och omfamna Kärleken och sedan dela med er av den till alla ni möter, eftersom det är den ultimata och mest effektiva gåva ni kan ge mänskligheten, och ni inkarnerade för att vara lösningen – inte problemet.

Ni vet att Kärlek är svaret på varje problem, så var det svaret! Det är anledningen till att ni inkarnerade vid den här tiden i Jordens historia. Kom ihåg citatet ”Historia skrivs av segrarna” och se till genom era attityder och beteenden att det från och med nu är Kärleken som skriver historien, eftersom det då kommer att bli en historia av fred, harmoni och samarbete, där varje medlem av mänskligheten till fullo är involverad och hedras för de gudomliga varelser de är.

Många av er deltar regelbundet i meditationer för fred på Jorden, och det är verkligen en hedersam sak att göra. Men akta er för att tro att eftersom ni är för fred, kan ni tvinga andra till fred genom era böner och meditationer. Fred, liksom Kärlek, kommer inifrån. Var fred och be om den. Ni har det inom er, men det tenderar att övergå i rättfärdighet och fördömande.

När ni lever med avsikten att vara kärleksfulla, och ni lyckas med det, kommer ert Kärleksfält att expandera omkring er och ni för in fred tillsammans med det. Ibland kanske ni har en dålig dag och er avsikt att vara kärleksfull försvagas, vilket kan resultera i stress och oro som gör er deprimerade. Påminn då er själva om att er gudomliga Kärleksflamma för evigt brinner inom er, och att ni bara behöver erkänna och acceptera den för att få hela ert perspektiv att förändras.

Var Kärlek under hela denna, den mest lyckobringande högtiden. Bekräfta avsikten när den dyker upp under dagen och gör Den till er ständiga partner, vilket Den alltid är, och njut av värmen, tillfredsställelsen och friden ni upplever som ett direkt resultat. Och naturligtvis påverkar ert energifält alla andra eftersom alla är Ett, för evigt.

Jag bjuder nu alla en mycket Helig och Lycklig Jul.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germani.se

Du gillar kanske också...