Matthew Ward, 14 december 2014

Matthew Ward 

14 december 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Under den här säsongen med heliga och sociala festligheter strålar Jorden med oräkneliga gnistor, så de som har mycket generöst delar med sig till dem som har lite. Några av er har skrivit att ni känner skuld för att ni njuter av fester och annan underhållning eftersom så många människor inte har ens de grundläggande behoven. Älskade familj, varglada, var upprymda och tacksamma för lyckliga tider med familj och vänner! Det är så livet på Jorden är avsett att vara, och de förhöjda vibrationerna av dessa ljusfyllda känslor breddar motorvägen till en bättre värld för alla människor.

Traditionellt är årets sista dagar en tid för att reflektera över sina prestationer under de föregående månaderna. För ljusarbetare inkluderar detta tillväxt i både tanke och andlighet – och det är så imponerande hur ni har vuxit! Ni kanske tycker att detta är trots allvarliga utmaningar, men det är på grund av dem. När ni mötte hinder eller motgångar så tillkallade ni er inre styrka och fortsatte framåt. När en dörr stängdes så tittade ni efter en annan att öppna, och genom er beslutsamhet att fortsätta att gå vidare så växte ni i visdom, mod och andlighet.

Vi vet att ni ibland blir uttröttade och det är svårt att se bortom det karmiska drama som nu snabbt spelar ut sig själv. Vi har vari på precis samma scen, tjänat ljuset ”i de djupa diken” där ni nu befinner er, så vi vet att för er verkar era framgångar inte vara ens i närheten av snabba. Vad vi önskar att ni kunde se er värld från vår utsiktspunkt – ni rör er med ljusets hastighet och mängden ljus ni utstrålar är en syn att skåda!

Den andra sidan av era årliga traditioner är att se framåt och fatta beslut för det nya året. För många ljusarbetare inkluderar detta att få mer insikt i de universella sanningarna och att känna till skillnaden mellan illusion och verklighet är en betydelsefull aspekt av andliga och medvetna framsteg. Vi tackar den läsare som citerade från ett av våra budskap: … att se bortom illusionen, att öppna era sinnen och hjärtan för verklighen i vem ni är – detta är vad uppstigningen handlar om”. Var snäll och be Matthew förklara vad som är illusion och vad som är verklighet.

För några år sedan svarade jag på en liknande fråga och bad min mor att vara snäll och leta upp det.

Utdrag från meddelandet den 23 maj 2005:

”Vad menade Matthew när han säger: Vi lever i en illusion? Har varje person sin egen verklighet eller delar vi alla en enda verklighet?”

Per definition är ordet illusion vilseledande, något som uppfattas som verkligt men utan en grund i verkligheten.

Illusionen av den tredje densiteten är att det bara finns detta enda liv på Jorden och sedan dör du och efteråt, enligt många, finns en oklar plats som antingen är välsignad eller ett ”helvete-och-svavelos efteråt” där man stannar för evigt. Verkligheten är att detta endast är en av hundratals eller många tusentals upplevelser för en själ som lever i många olika former och platser samtidigt i Universum.

Illusionen är att du är din kropp, din personlighet, dina egenskaper, dina känslor, dina prestationer och, tillfälligtvis, så har du en själ som går dit endast Gud vet vart när du dör. Verkligheten är att du är själen, en del av Gud, oskiljaktig från Honom och alla andra själar i detta Universum. Du har en fysisk upplevelse som du valde att balansera med andra livstider, och du är en evig varelse.

Illusionen är, enligt var och ens religiösa tillhörighet, att det Högsta Väsendet i detta Universum är korrekt porträtterat endast av din religion och Hans lagar tolkas av din religion ochär absoluta. I verkligheten är det så att det Högsta Väsendet i detta Universum är underordnat Skaparen, det Högsta Väsendet i Kosmos. Han är en sammanslagning av alla själar, alla livsformer i detta Universum och Han känner varenda tanke och känsla i varje livsform. Han kan inte störa Skaparens lag om fri vilja när själar ändrar kurs från de avtal de gjorde innan födelsen, så det är inte ”ske hans vilja” som utövas här. Även om vi ofta säger ”Han”, Gud, eller Källan ur er namnlista, så är det ett förkroppsligande av androgyna, de perfekt balanserade manliga och feminina energierna. Han varken uppfann eller hittade på religioner – några få av hans missriktade gudsjags delar gjorde det.

Illusionen är att ondska är motsatsen till fromhet och gudsfruktan. I verkligheten är det så att mörkret är frånvaron av ljus, avsaknaden av kärlek och andlig klarhet.

Illusionen är att Jorden är en liten, solid planet vars invånare är det enda verifierbara, intelligenta livet i Universum. Verkligheten är att Jorden är en själ med en planetkropp som är hemmet för varelser inom, på och ovanför henne, och hennes ytas invånare är för det mesta långt mindre avancerade, andligt, intellektuellt och tekniskt, än många andra civilisationer.

Ja, varje själ har sin egen illusion som han/hon hänför sig till, varje livstids aspekt, till planeten Jorden och Källan av Allt – men i slutändan kommer alla att dela samma universella verklighet.

Tack Mamma. Många som vet att de är Ljusarbetare har gjort föredömliga framsteg i hanteringen av 3D-situationer samtidigt med att avancera mot 4Ds utökade horisont. Så passagen mellan är inte en uppenbarelse eller vision utan snarare en bekräftelse på era framsteg. Det betydligt större antalet personer som tjänar ljuset utan att inse det har ingen aning om att de spelar sina valda roller i en utarbetad saga om ljuset som triumferar över mörkret. Tids nog kommer de också att se hur den tredje dimensionens illusion utspelas i en universell verklighet. Ett annat sätt att se på verkligheten är ”uni-verse”,dvs vi talar med en röst – rösten av era multidimensionella jag i Enheten av Allt.

Innan vi tar upp den senaste tidens händelser, som ni begärt, vill vi säga ett ord om massmedia. Illuminaternas tentakler håller på att tappa sitt grepp men har fortfarande tillräckligt grepp för att försäkra sig om att det finns terrorism, protester, aggression och andra händelser som väcker negativa reaktioner. Även viss information är snedvriden genom att man utelämnar vissa saker, och en del är direkta lögner. Vi föreslår inte att ni skall ignorera medias rapporter, men var snälla och var mycket kräsna angående ”nyheterna” och låt er inte dras ner i deras dramatiska presentation av dem.

Sammandrag: Kommer ramaskriket i USA angående dödsfallen av afro-amerikanska män, på grund av hutlös polistaktik, att leda till reformer och avsluta rasdiskrimineringen i det här landet? – Är själskontrakten involverade i dessa händelser?

Reformer kommer tidigare än slutet på rasistiska känslor som ingjutits av en generation till den nästa – denna giftiga kedja av orientering kommer att brytas av ungdomar som motsätter sig den eller övervinner den.

Ja, alla som är inblandade i dessa incidenter gjorde det på frivillig nivå i sina själskontrakt för att spela sina respektive roller, som så många har gjort före dem. Detta har gjorts för att hålla ett globalt strålkastarljus på de grymma orättvisorna i rasism och i alla andra fördomar, inte bara i det landet, utan var än de är faktorer i livet. Slutligen kommer sådana aspekter i er civilisation att bara existera i sorgliga kapitel i era historiska nedteckningar.

I frågor där splittring i uppfattningar och attityder går djupt kommer diskussioner att överbrygga och det extrema kommer att gå i sicksack tills en dag det finns sådant överflöd av ljus på planeten att samarbete är naturligt för förhandlarna på båda sidor. Alla länder i Mellanöstern, flera i Afrika, Nordkorea, Ukraina, Tjetjenien och Hongkong nämns ofta och medborgarna på andra håll har också frågat när de kommer att få se positiva förändringar i deras länder.

Om vi visste när oroligheterna var som helst kommer att upphöra skulle det vara vår glädje att berätta det för er – i tidigare meddelanden har vi förklarat varför det inte är möjligt för oss att veta detta. Vad vi kan säga med fullständig säkerhet är att varje typ av förtryck och korruption i er värld kommer att minska steg för steg. Under tiden upplever mängder av själar nu vad de valt att slutföra i sina karmiska lektioner och utvecklas till fjärde dimensionens andlighet och medvetenhet.

Godkänner du frisläppandet av CIAs rapport om tortering av ”fångar” efter 9/11?” Själar på den här stationen varken godkänner eller ogillar eventuella beslut på Jorden, men i vår medvetenhet om vad som utvecklar sig så kan vi säga att frisläppandet av den rapporten var nödvändig. Även orden om de hårda förhörsmetoderna som kom ut för en tid sedan, och erkännandet om vad som hände, är ett steg mot sanningen om ”9/11” och att exponeringen kommer att vara en katalysator för att föra fram i ljuset även andra stora bedrägerier och svek som länge varit dolda för allmänheten.

När det gäller skymfande beteende av vissa kända figurer så har alla individer på själsnivå gått med på att delta i de olika situationerna av två skäl: för att ytterligare sprida kunskap om smärta och ångest av alla personer som utsätts för den typen av behandling samt att visa på dårskapen i att lyfta upp populära sportfigurer och underhållare till idolstatus. Något ännu viktigare som kommer att dyka upp är erkännandet att varje person i era samhällen har lika värde i själarnas familj och en biprodukt, så att säga, kommer att vara tillräcklig ersättning för arbetare inom alla områden så att alla kan ta del av Jordens överflöd.

Kort sagt, allt som händer i er värld är avsiktligt! Att veta att varje flyktig besvikelse eller högt laddad fråga ä ett steg mot fred, rättvisa och rättfärdighet låter er få se alla situationer och personer utan dömande eller fördömande. Det behövs en hel del mer för att materialisera den Nya Tidsålderns överflöd, och det är på väg. Förändringen som börjar inom varenda person skapar en underström av kärlek som transformerar er värld, och de ansträngningar som sker bakom scenen kommer att starta en omisskännlig blomning.

Vi har tidigare talat om vikten av musik och den här säsongen erbjuder majestätiska kompositioner, julsånger och populära sånger som gör att man blir lätt om hjärtat och lyfter anden. Texten och lyriken i vissa sånger skildrar inte sanningen om Jesu födelse, men de uttrycker vördnad för denna upphöjda själ. Den kraftfulla kärleksessensen hos alla budbärare som Gud har sänt för att upplysa sina barn på Jorden är inom och runt om er i varje ögonblick. Sjung och lev i ett övermått av glädje till världen, våra kära bröder och systrar, och gå in i det nya året med den härliga och strålande andligheten.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...