Saul, 14 december 2014

Saul

Många av er tror eller tycker att ni inte gör särskilt bra ifrån er.

12/14/2014 av John Smallman

När julen nu närmar sig och ni förbereder er för att fira årsdagen av Jesu födelse, påminn er upprepat att hans enda budskap var: KÄRLEK. Ingenting annat och det är förstås allt!

Under denna tid på året, när många av er är stressade, är det mycket viktigt att komma ihåg detta budskap. Bara detta enda ord: KÄRLEK. Kanske ni ska skriva ut det med 48 punkters teckenstorlek på ett kartongark och nåla upp det på ett ställe där ni inte kan undvika att se det många gånger under er dag. Vikten av att vara kärleksfull och att släppa all ängslan och all rädsla som ni kanske klamrar er fast vid kan inte nog betonas. Och kom ihåg, ni har gränslös hjälp från alla oss i de spirituella världarna som alltid applåderar er väg framåt mot ert ögonblick av uppvaknande. Det ligger nära nu, så upprepa regelbundet under dagen er intention att vakna upp, det är extremt effektivt, och när ni verkligen öppnar er mer för fältet av gudomlig Kärlek, som alltid omger oss, tillåter ni att det flödar in i era hjärtan. Och ja, när det sker, kommer definitivt era ögon att fyllas av glädjetårar. En perfekt julklapp från En som älskar er alla så mycket.

Ni kan inte föreställa er hur rart och kärleksfullt vi vakar över er när ni strävar med de till synes ändlösa dagliga sysslorna som så krävande fyller era jordliga liv. Ni ger inte upp. Fantastiskt!

Era andliga ambitioner kräver en oerhörd hängivenhet från er sida för att distraktioner och avbrott, som illusionen lägger i vägen för er, inte ska locka er bort från er väg. Er prestation, när ni arbetar er igenom era lektioner för att släppa iväg allt inom er som inte är i linje med Kärlek, är en fröjd att skåda.

Många av er tror, eller tycker, att ni inte gör särskilt bra ifrån er, att ni skulle kunna göra det bättre, eller att ni inte förtjänar Guds Kärlek. Ingenting kunde ligga längre från sanningen. Acceptera aldrig några tvivel angående er värdighet som kan komma i era tankar, er värdighet är oändlig i Guds ögon, alltid. Alla tvivel gällande ert värde, er värdighet, er ovärderlighet i Guds ögon är av illusionen och skall avfärdas, kastas med avfallet, släppas iväg med alla andra icke kärleksfulla tankar som kan komma upp, sålunda tillåtande Hans Kärlek att fylla varje vrå av era hjärtan. Det är er rättighet och ert öde i evighet att känna er oändligt älskade. Allt ni behöver göra är att avfärda alla tvivel ni kan ha i ämnet och tillåta Guds Kärlek att ingjutas i er. Det kommer då att ske!

Fältet av oändlig kärlek där ni existerar i evighet är ENORMT. De möjligheter det ger att upptäcka och utveckla era kreativa förmågor i stor tillfredsställelse är gränslös. När ni vaknar upp från den mardröm som illusionen uppenbarligen inneslutit er i, ifrån vilken ni för närvarande inte kan skönja någon lätt identifierbar utväg, kommer en ovan glädje att skölja över er när ni börjar förstå de fantastiska möjligheter som ligger utspridda framför er. Ni har svaga minnen av Verkligheten, och dessa har hjälpt er att fortsätta sträva mot ert oundvikliga uppvaknande, men minnen, som ni är väl vet, är ingen ersättning för Verkligheten.

Verkligheten är ert Hem, och ni har känt er vilsna och ensamma ända sedan ni valde att lämna den under föregivande att ni skulle separera från er Källa. Som ni många gånger har fått veta har ni aldrig lämnat ert Hem, att göra det är helt omöjligt, men er fantasi är mycket stark och ni lyckades övertyga er själva om att ni hade separerat från ert Hem, och den övertygelsen är orsaken till all er olycka. Det ledde er till att tro att ni levde i en mycket hotfull och farlig omgivning, och det ni tror på uppenbarar sig för er därför att er tro är mycket kraftfull. Som en liknelse kan man säga att det är som att ta droger för att komma till ett förändrat medvetandetillstånd, och det ni upplever inom illusionen är definitivt ett starkt förändrat tillstånd jämfört med Verkligheten.

Inom illusionen kan förflyttning till ett annat medvetandetillstånd ge en tillfällig lättnad, nöje, flykt från illusionen, ibland en skräckfylld upplevelse, men det förändrade tillstånd som är illusionen kan aldrig ge er vad ni egentligen söker, nämligen ert återvändande till Verkligheten. Detta är möjligt endast om ni frigör er själva från illusionen, och ett frigörande från illusionen kan bara erhållas genom att helhjärtat omfamna Kärleken och tillåta Den att lösa upp allt inom er som inte ligger i perfekt harmoni med Den.

Den process ni för närvarande genomgår innebär precis det. Ni håller, med enorm hjälp från alla dem ni kommunicerar med i de spirituella världarna, på att varsamt lösgöra er från de band och åtaganden som illusionen till synes har lagt på er. Illusionen håller er inte fast, ni klamrar er fast vid den, rädda att utan den upphör ni att existera. Detta är precis vad människans rädsla för döden handlar om- en djup fruktan att döden innebär slutet på er existens, permanent. Därav följer de extrema ansträngningar som många gör för att undvika eller uppskjuta döden.

När ni helhjärtat öppnar er för Kärleken, som ni nu alla lär er, och tillåter Den att ingjutas i er kommer denna djupa fruktan, när ni uppfylls av Kärlek, att klinga av och era hjärtan att växa. De flesta av er har träffat människor som ger ut sin Kärlek till alla oavsett ras, hudfärg, ursprung eller social ställning och som alltid är tillfreds med sig själva och andra, människor ni kanske skulle säga vara varmhjärtade. Dessa är bara själar som kommit en bit längre på den väg ni alla vandrar. Den Kärlek de så fritt och lätt delar med sig av flödar hela tiden rikligt genom dem och alla lägger märke till Den eftersom de känner värmen från Den. Kärlek kan aldrig förloras när Den delas ut, Den bara expanderar för att frikostigt fylla alla utrymmen som öppnas för Den. Detta är vad tillåtelse handlar om.

Så, det ska åter kraftfullt betonas, er väg mot uppvaknande är vägen av Kärlek. Den omger er konstant i väntan på er acceptans. Att acceptera Den är att acceptera alla som ni på något sätt interagerar med. Ibland är detta svårt för er, speciellt om ni nyligen har upplevt svek, så som många har. Erkänn för er själva att detta förhållningssätt- att acceptera alla andra- är en viktig del av er uppvaknandeprocess, och be oss om hjälp att släppa er rädsla för det.

Acceptans betyder inte att ni ska lämna över er egenmakt genom att acceptera att bli utnyttjade eller misshandlade, inte på något sätt. Det betyder att se eller vara medveten om den skada eller smärta som andra, precis som ni själva, upplever, att ha avsikten att förlåta deras misshandel eller svek och sedan skicka dem Kärlek utan att underkasta er dem eller sätta er i en position som tillåter dem att utnyttja er. Ni är fria, så blev ni skapade, och det finns aldrig några krav på er att underkasta er någon annan eller för den delen att få någon annan att underkasta sig er.

Ära varandra såsom er Fader i Himlen ärar er alla och genom att göra så, vakna upp.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...