Sananda 25 november

Sananda

Tacksägelse- Välsignelse

Ashtar on the Road, Telefonkonferens

25 november 2014
Kanal: Susan Leland

 

Hälsningar, älskade familj. Det är jag, Sananda, som står här framför er med mina bägge älskade Maria – Min mor Maria och Min Älskade Fru, som ni känner som Maria Magdalena. Vi är speciellt tacksamma då en Helg med Heliga Dagar har börjat, och som är olik andra som ni känner till, i detta liv eller i andra! För som ni har hört, är ni så nära, så nära att vara i den absoluta Friheten som ni så väl förtjänar, så att ni kan fortsätta era lärdomar, era läror, er delning av Sanning och Kärlek och allt som är verkligt – riktigt verkligt – i Universum !!!

Ni har tillbringat så många liv,fasthållna i dramaprogrammen. Det har inte alltid varit lätt, men ni har spelat era roller till perfektion! Och ni har åstadkommit mycket, så mycket att ni nu vet att ni är gjorda av Kärlek. Och även om ni kanske inte alltid känner att ni befinner er i uttryck av Kärlek, så kom ihåg, ni är människor som utvecklas – även ni som är från andra platser och finner er själva i mänskliga kroppar den här gången. Ni har en del av mänskligheten i ert varande.

Och det gäller att inte känna skuld, eller att döma er själva på något sätt. Det handlar helt enkelt om att om ni känner ett litet surrande, eller stickningar, eller får meddelande av något slag som ni kanske inte känner är av den Högsta kärleken, då kan ni tacka er själva för er urskiljning, eftersom ni vet skillnaden !!! Ni vet skillnaden i hur det känns! Och det är så vackert att titta på, kära Ni, då ni mer och mer träder in i kungariket där endast Kärlek existerar .

Detta är destinationen för planeten Jorden. Ni har hört detta många gånger. Ja, Uppstigning är Uppdraget och ni är här för att hjälpa till med detta. Och det är genom att dela ert KärleksLjus, och vad ni har lärt på vägen, som ni lyser så vackert, så magnifikt, så kraftfullt !!!

Och så är det, att hela det församlade Sällskapet här tvättar era fötter i vördnad för allt ni har åstadkommit, för allt som ni har uttryckt, för allt som vi ser på era tidslinjer. Framgångsrika Uppstigningar – absolut! Men innan dess, så som ni mäter tid, finns det ett nu och stunder som ska komma innan ni faktiskt uppnår era Uppstigningar.

Och vi ser den Gyllene Tidsåldern som en tid, en era, om ni så vill, där ni kan expandera till er fulla strålglans, där ni kan uttrycka era Gudomligheter på så många sätt, där ni kan leva er Livsstil av kärlek – äntligen fria från alla de osanningar och lögner, från bojor så att säga, som har bundit er och förslavat er till program som inte var gjorda av er men ändå så restriktiva, att för vissa av er har det varit en mödosam resa att återgå till vetskapen om Vilka Ni Egentligen Är.

Men vi säger er, Kära Ni , vi lovar er att vi har varit med er varje steg på vägen, även under de svåraste tiderna. Och när ni har varit, mellan liv, kan man säga, har vi varit Ett med er och ni med oss. Och det har inte funnits någon förvirring! Det har inte funnits några slöjor, och det har varit en härlig tid, kan man säga, av Enhet i Kärleken, i Ljuset av Vilka Vi Är !!!

Och så tackar vi er, Älskade, från Hjärtat av vårt varande, vi tackar de av er som har varit modiga nog att komma in i de mänskliga kropparna för att delta i denna storslagna evolution och upplyftandet av Planeten Jorden! Och för ert mod att hålla kursen, oavsett vilka hinder som har infunnit sig, oavsett vilka utmaningar ni står inför, så hedrar vi er för era åtaganden, för era prestationer och för det som ligger framför er !!!

Och vi inbjuder er att fatta våra händer, och att veta i varje del av ert varande att vi är Ett med er och att vi är med er och att vi tillsammans kan skapa mirakel! För det är vad vi är här för att göra, gå samman och tillsammans skapa mirakel, alla de mirakel som har förordats av er, Älskade Vänner, för så länge sedan, enligt er tidsmätning.

Så låt oss stå tillsammans på Vägen av Kärlek. Det är den högsta Väg som ni kan tänkas välja. Den bokstavligen lyser och möjliggörs av Kärlek, och det gäller för oss alla tillsammans, att gå framåt tillsammans, för att träda in i Den Gyllene Tidsåldern och bortom den. Och vi säger detta – ni är inte bara tackade och ärade, utan ni är välsignade, för ni har välsignat världen genom att vara här !!!

Så låt oss stråla ut den Kärlek vi är i Tacksamhet, i tacksägelse. Och låt oss beröra varje Hjärta av varje medlem i Moder Gaias Riken, även vi värmer oss i skenet av det KärleksLjus som ni strålar ut från ert varande , från era vackra, strålande Hjärtan.

Och så är det, att när ni välsignar oss, välsignar vi er, Älskade Vänner.Och vi ber er att hålla ut händerna så att ni kan ta emot Kumaras Rosor från min Mor och Min Älskade Brud.Dessa är rosor av Tacksägelse. Dessa är Rosorna av de Heliga Dagarna. Och de finns för er att placera dem i era Hjärtan, så många ni vill. Genom dessa Rosor ska hela Universum veta att ni var här i detta Sällskapet, och att vi träffades tillsammans för att tacka och välsigna varandra med Kärlek.

Eftersom vi har skapats av Moder / Fader Gud, så delar vi Kärleken som vi gjordes av, med varandra. Och vi strålar den tillbaka till Världen och till Universum bortom. Låt alla veta att detta är en återgång till Kärlek vilken Världen har väntat länge på och som ni, Mina Älskade, för fram tillsammans med oss i medvetandet hos alla! Vi älskar er bortom alla ord .Vi omfamnar er och vi håller er nära i våra Hjärtan. Och vi tackar för inbjudan att få vara i era! Och så är det. Namaste! ”

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

*Sananda was preceded by The Blessing, composed and sung by Lei’ohu Ryder

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, November 25, 2014. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2014. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

Du gillar kanske också...