Sananda via John Smallman, 4 Oktober

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman, 4 Oktober 

Ni lever i en underbar tid då illusionen redan har börjat lösas upp.


Här i de andliga världarna hurrar vi på er (mänskligheten) frammarsch mot ert oundvikliga uppvaknande till ert naturliga fullt medvetna tillstånd, där energifältet av Kärlek, livskraften, håller er evigt levande, vibrerande, glädjefyllda och kreativt motiverade i varje ögonblick. Tillståndet är det enda tillstånd där existensen sker, det är Verklighet, er permanenta närhet i Närvaron av Gud, enhet med Gud i ständig glädje. Det finns ingen annanstans, det är bara det oändliga tillståndet av att vara ett med Gud, där separationen och illusionen det upprätthåller – med allt dess lidande, sjukdom, brist, konkurrens och krig – är okänt, därför att de är overkligt.

Inom illusionen, där mänskligheten upplever livet som en ständig kamp, mot till synes överväldigande odds bara för att överleva, och konceptet av ett tillstånd av evig fred, glädje och kärlek verkar vansinnigt, omöjligt, en vild dröm som aldrig kan bli förverkligad. Naturligtvis fortsätter vi säga till er att så inte är fallet, att det inte finns något annat än Verkligheten, och djupt inom er själva vet ni att det är sant. Det är därför ni har så stark längtan efter något långt mycket bättre än det liv som ni genomgår. Denna längtan är resultatet av extremt korta minnesglimtar av den intensiva livsglädjen i Guds närvaro, glimtar så korta att ni undrar om de var verkliga. Det är de, men de måste vara mycket korta, eftersom deras energi för mer än det kortaste ögonblick skulle överväldiga era fysiska former.

Naturligtvis har ni aldrig lämnat Guds Närvaro! Det finns ingenstans att gå! Men, ni byggde illusionen och sänkte ner er i den, vilket gör att det verkar mycket verkligt, och sedan det ögonblicket, har ni sökt vägen Hem till Verkligheten, längtande efter att finna den ”Heliga Graal”, ”Slutet på Regnbågen”, er Själsfrände”, i själva verket Kärleken som är Gud.

Nåväl, som vi så ofta har sagt till er, ni är redan där, har aldrig lämnat, och er enda uppgift är att vakna från den djupa sömnen där alla de fruktansvärda händelserna i livet på Jorden verkar ha ägt rum. Denna uppgift innebär att släppa allt som ni har byggt in i er omgivning för att skydda er . . . KÄRLEK! Alla försvar, alla hinder – psykiskt eller fysiskt – och vapnen ni har uppfunnit och byggt för att stötta dem, behöver tas ner och kasseras.

Ni är alla rädda för Kärlek! Det verkar vara ett gränslöst åtagande att ge oändligt till andra, och samtidigt beröva er själva någonting som ni kanske värderar, inklusive era liv, i en meningslös altruistisk uppoffring. Denna extrema missuppfattning är en större aspekt av illusionen, och har över eoner skrämt er att förkasta Kärlek till förmån för självcentrerade ambitioner, som ni hoppas ska på ett tillfredsställande sätt, ersätta det oersättliga . . . Kärlek.

Det finns bara Kärlek, Det erbjuds till er i varje ögonblick, men ni är oftast oförmögna att ta emot, eller acceptera Det, därför att ni klamrar er fast så hårt till allt som är främmande för Det. Om ni vill tillåta era hjärtan att öppna för att ta emot Det, skulle alla era rädslor och oro lösas upp, och omedelbart skulle ni se att försvaret av något slag, och i alla omständigheter är fullständigt vansinnigt.

Emellertid, inom illusionen har ni tränats i att vara misstänksamma, för att se andra som möjliga fiender, och så förväntar ni att möta fiender, och mirakulöst, visar de sig! Den enda vägen ut ur denna intoleranta situation, är att förvänta sig att möta vänner och att erbjuda bara Kärlek till alla som ni interagerar med. Och det är svårt för er, eftersom inom illusionen, att varje kultur och många religioner tror att det är ett tokigt sätt att bete sig på. Sedan försöker de bevisa galenskapen, genom att peka på de ständigt pågående krigen och konflikterna, som mänskligheten har varit engagerad i sedan tidernas begynnelse.

Men galenskapen är förväntan av svek, konflikter, krig och därför till synes i väsentligt behov av vapen och försvar. Misstro föder misstro och er uppgift i uppvaknandet är att släppa taget om misstro och bara erbjuda kärlek. En del av er gör redan detta och upptäcker att det fungerar. Kärlek flödar och omsluter allt i Sin väg, och allt ni behöver göra är att tillåta Det att flöda genom er.

Det fria flödet av Kärlek är en gräsrotsrörelse. Det kan inte starta i toppen med världsliga ledare av något slag – politiskt, kommersiellt, nationellt, etniskt eller religiöst – eftersom alla dessa ”ledare” i sanning är efterföljare, som desperat försöker förvissa sig om stämningen och önskemål av dessa, som de ger sig ut för att leda, så att de kan visa sig i en fördelaktig dager och behålla sina privilegierade positioner.

Och självklart har de flesta av mänskligheten över eoner blivit väl tränade, för att på passande sätt underordnade av dessa ledare, som får till stånd att dessa ”utvalda” eller bara lyckliga, stannar kvar vid vid makten. Hemligheten med att hålla kvar makten är att övertyga dem under, att det finns ett hot från ”fiender” i andra kulturer eller nationer, och att bara de, dem vid makten kan göra ett adekvat arbete, för att tillhandahålla skydd mot dessa upplevda fiender. Ibland verkar det som att en mer moderat och ärlig kandidat för höga ämbeten kunde göra ett bättre jobb, och val hålls i hopp om att finna en ny och lämplig ledare. Men systemet är utformat för att oduglig-göra alla som, för att få en maktposition, tycks göra framsteg mot fred och förtroende.

Förändring börjar på gräsrotsnivå, det vill säga, med en person i taget. Det låter kanske lite optimistiskt att förvänta sig denna sorts förändring, för att göra ett verkligt intryck över hela världen, men, som ni är väl medvetna om, har det varit ett antal framgångsrika gräsrotsrörelser under de senaste decennierna, som har lyckats uppnå sina mest beundransvärda mål. Och alla av dem var ursprungligen vägledda av Kärlek. Emellertid, framgång ledde ofta till arrogans, negativt dömande, och sedan till inre motsättningar efter det faktum, att många av dessa rörelser upplöstes eller splittrades.

MEN, medlemmarna i många av dessa rörelser ändrades, som ett resultat av deras framgångar och de insåg att kärlek och samarbete är de enda möjliga vägarna framåt. De har inte ändrat sig, och många av dem är i dag väldigt aktiva att främja fredliga, respektfulla, lyssnande till avvikande synpunkter, har insett att det finns alltid punkter av samtycke, och att alla i grunden vill ha fredliga lösningar på de frågor som de behandlar, lösningar som gör varje sida till vinnare.

På gräsrotsnivå skulle en vägran att engagera sig i kampen, resultera i en avstängning av militära åtaganden, och jag kan försäkra er att det finns starka rörelser i många delar av världen, som arbetar mycket effektivt mot detta slut. Vad ni ser och hör i massmedia är starkt censurerade rapporter, som utelämnar allt som skulle inspirera eller lyfta upp er, då deras avsikt är att bibehålla eller intensifiera nivån av rädsla som olika regeringar är beroende av för sin överlevnad.

Men dessa gräsrotsrörelser som arbetar för fred och respekt för hela mänskligheten växer i styrka och effektivitet i hela världen, mycket hjälpta av böner, meditationer, och kärleksfulla intentioner av er Ljusbärare och Ljusarbetare, och av oss då vi också erbjuder hjälp och uppmuntran till alla, härifrån de andliga världarna.

Den gudomliga planen är för mänskligheten att vakna, och absolut ingenting kan hindra att det sker. Ni lever i en underbar tid då illusionen redan har börjat lösas upp, så fortsätt att ta er tid ute dagligen, för att gå in i er inre heliga plats, för att be om vägledning, hjälp och en kärlekskram. Jag försäkrar er att vi kommer att svara var och en av er, när ni gör det, därför att vad ni gör är en väsentlig aspekt av denna gudomliga plan, då den närmar sig fullbordan.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

Du gillar kanske också...