Sananda, 28 december 2014

Sananda

Genom John Smallman

28 december 2014

Ha tillit till Kärleken för det är den enda tron som aldrig kan vara missriktad.

Här i de Himmelska rikena, dit ni snart kommer att kunna få omedelbart tillträde närhelst ni önskar, gläder vi oss över att få fortsätta att betrakta den mäktiga pågående processen som mänskligheten håller på att genomföra på väg mot sitt oundvikliga uppvaknande. Det är oundvikligt och stunden då det kommer att ske närmar sig för varje ögonblick som går. Endast ögonblicket som kallas nuet finns till och det är oändligt, evigt, det är då allting sker, då allting som är, existerar. Det kommer ni alla att bli varse och ni kommer alla att öppna upp er inför det och då kommer ni också att bli överväldigade av förvåning över hur underbart det är, och ni kommer att se er egen nyfunna medvetenhet om att ni alltid redan har befunnit er här!

Ingenting har någonsin undanhållits från er, det är bara så att illusionen som ni har byggt upp och som verkar hindra och begränsa er, har varit som en övertygande och utdragen dröm för er. Så övertygande har den varit för er att ni är rädda för att befria er från den för ni tror att om ni gjorde det så skulle er existens upphöra för det verkar inte finnas något annat alternativ. Naturligtvis kan ingenting vara längre bort från Sanningen än detta! Ni är eviga varelser som deltar i ett spel med begränsningar och bittra slut – död, glömska, tomma ord – genom era falska förhoppningar, er illusoriska tro på tiden.

Tidvis upplever ni stunder då ni känner på er att livet är mycket mer än ni föreställde er, att det borde vara upplyftande, inspirerande, innerligt glädjefyllt, men oftast slår ni ifrån er dessa känslor som ni tycker liknar barnsligt nonsens, barnsliga drömmar som ni nu har vuxit ur. Och ni lär era barn samma visor. Men dagens barn vägrar, i det stora hela, att ta till sig de lärorna och de visar för er, genom sättet de väljer att leva sina liv, hur missledda ni har varit. Och det här är verkligen en orsak till varför ni skall glädja er.

Barnen av idag är mycket mindre omedvetna om sitt gudomliga ursprung och de är mycket mindre benägna att skyla över sitt Ljus med något mörkt hölje och böja sig inför de regler och dogmer som förespråkas av deras familjer, deras kultur och religion. De vet, de VET verkligen att dessa regler och dogmer är helt galna, men många av dem har ännu inte kommit fram till den punkt då allt detta står klart för dem i deras mänskliga medvetande, eller till den stund då de är redo för att avslöja sin kunskap och sina insikter för er och för andra. De älskar er och de önskar att inte skrämma er.

Det är så att många av er skulle bli verkligt rädda ifall de, genom att stå upp för vad de tror på, fick visa er att era trosuppfattningar och allt det ni upplever plötsligt och oåterkalleligen måste raderas på grund av att allt visat sig vara en illusion. Kärleken arbetar dock inte emot er fria vilja och era trosuppfattningar och era upplevelser är era fria val som ni själva har accepterat och anammat. Kärleken accepterar den fria viljans rätt att välja och väntar tålmodigt på att ni ofrånkomligt skall ändra er.

När ni är redo kommer ni att överge era trosuppfattningar. Många är dock inte redo för tillfället, de önskar att de vore det, men de styrs av sina rädslor för att de har blivit utpekade och vilseledda så många gånger när de blev svikna av någon de litade på. Deras förmåga att känna efter när de verkligen kan lita på någon, inklusive Gud, har försvagats på grund av deras erfarenheter inom illusionen där de förgäves försöker hitta någon att lita på och som verkligen älskar dem för den de själva är, villkorslöst. Medan de har letat efter någon att lita på och älska, har de så ofta blivit missledda och svikna. Allt som finns är Kärleken. Den Gudomliga Sanningen om detta letar sig till varje mänskligt hjärta, men modet att acceptera Detta saknas fortfarande: ”Vad händer om jag är öppen för Kärleken och bara handlar kärleksfullt, kommer man att utnyttja mig? Jag kommer återigen att svikas. Jag borde vänta och se vad andra gör.” Men att vänta är att fördröja det som är oundvikligt och det finns ingen anledning att dröja. Ni får så mycket stöd av Gud Fader, er Gudomliga Källa, och av oss alla i de himmelska sfärerna att ni tryggt kan öppna er för Kärleken och erbjuda Den fritt vart ni än går. Någon gång kanske ni blir trampade på tårna men det är också allt som kan gå fel.

Ha tillit till Kärleken, för det är den enda tron som aldrig kan vara missriktad. Era erfarenheter av sviken Kärlek i mänskliga relationer kunde inträffa för att du älskade med villkor och förväntade dig något i gengäld, du kände att du borde få något igen då du gav din Kärlek till en annan. Det är naturligtvis inte Kärlek, utan ett försök att köpslå, det liknar en affärstransaktion och affärer innehåller så mycket tävlan, man rör på sig då man får ett bättre erbjudande någon annanstans. Det har ni erfarit många gånger under alla de eoner av tidsrymder ni har inkarnerat om igen och återigen, som människor letande efter Kärlek på alla de ställen som visat sig vara fel för er.

Det finns bara en endaste plats där ni kan finna Kärlek och det är inom er själva när ni besöker er egen inre helgedom och villkorslöst accepterar er själva. Släpp alla era självdömanden, era tvivel på er själva, sluta piska er själva och acceptera fullständigt det faktum att ni är, och då menar jag varenda en av er, perfekta Gudomliga Varelser skapade av Kärlek, i Kärlek och att alla era insikter och övertygelser tvärtom är overkliga och illusoriska.

Det som Gud skapar är evigt och oföränderligt och Han skapade er! Släpp taget om alla era självuppfattningar som gör er otillräckliga på något vis, som gör er mindre värda än någon annan, inte lika mycket värda än någon annan, och ibland, bättre än någon annan! Var och en av er är evigt och oändligt älskade av Gud och det tillståndet, vilket är perfekt, kan inte ändras, det är permanent. Offer, martyrer, de som ser sig själva som nertyngda och påtrampade, rättfärdigar ofta sig själva genom att låtsas att de är goda och att deras lidande behagar Gud eller mig och de fröjdar sig i det lidandet för de inbillar sig att de har blivit lovade upprättelse och kanske vedergällning i nästa liv, i livet efter livet, när de som har åsamkat dem lidande kommer att kastas i helvetets eldar för gott. Detta är ett häpnadsväckande påfund som uppstod i illusionen och som skulle kunna användas emot era fiender – var och en som inte håller med er, som försöker bevisa att ni har fel.

Var och en av er är Universums Kärna. Gud är Ett, ni är var och En med Honom, Han är Källan från vilken hela Skapelsen når ut, Universums Kärna.

Inom illusionen har emellertid era egon, i sina förskräckta tillstånd av separation, använt sig av detta koncept för att höja upp sig själva på alla andras bekostnad – den egobaserade övertygelsen att alla är sin egen ö separerad från allt annat, ensam och hotad av allt som omger den – genom att vara smartare, starkare, mera påläst, bättre beväpnad. Övertygelsen kvarstår ändå, att någon annan som är starkare och smartare närsomhelst kan dyka upp och den rädslan, det okända hotet, måste du värja dig mot – om möjligt till och med förstöra det i förebyggande syfte innan det har fått en chans att förstöra dig.

Du behöver ditt ego för att klara dig att leva i illusionen, men majoriteten av er har höjt upp egot till ett idolliknande tillstånd i era kroppar och hjärnor och du beundrar och avgudar dessa, du tillåter dem att uppmuntra dig, att ge råd, att kontrollera dig. Det leder till ett tävlingsinriktat beteende, det lockar dig att gå in i konflikter och dispyter och det för med sig försök att slå ner på andras egon och bevisa för dig själv att du, genom din skicklighet och visdom, är den bästa, vinnaren, den som har rätt….och sedan måste du göra om det igen och igen och igen i all oändlighet.

När du i stället ägnar dig åt Kärlek med en kraftfull avsikt, kommer ditt ego att protestera, men det sker inte utan en skräckfylld respekt inför Kärleken. Så när du gör ett försök att ge dig i kast med att visa Kärlek och du möter rädsla och ängslan – förstå då att du agerar utifrån ditt ego, välj då i stället att ignorera hela egot och försök kringgå det, sålunda tillåter du ditt verkliga sanna Jag att guida och leda dig. När du gör så kommer Frid att flöda in och du kommer att känna Kärleken som ständigt omhuldar dig i sin kärleksfulla famn, och som tålmodigt och ömt väntar på att du skall vända dig om och återgälda omfamningen. När du gör det kommer du att bekräfta din egen acceptans och det eviga Gudomliga erbjudandet som har väntat på just det godkännandet så att dess Kärlek kan få trösta och hjälpa dig och samtidigt väcka upp dig till ditt eviga och glädjefyllda fädernesarv.

Er älskade Broder Jesus

Svensk översättning: Aslög Bergman www.st-germain.se

Du gillar kanske också...