Sananda via John Smallman, 12 september 2019

Sananda via John Smallman, 12 september 2019

Per Staffan 16 september 2019

Sananda (channeled messages)

You are all perfect manifestations of the Divine One.

12 september 2019 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Thursday September 12th

Det viktigaste som människor har att göra med är Kärleken – som är deras sanna och enda tillstånd – eller den uppenbara bristen på Kärlek som de upplever när de är i form som människor. Men naturligtvis saknas det inte Kärlek, för det finns bara Kärlek, som är det oändliga fältet av gudomlig energi där allt kännande liv kärleksfullt och evigt hålls och omfamnas. Kärleken finns inombords! Den kan inte finnas någon annanstans, för det finns inget utanför, det finns ingen utanför, utanför är overkligt, det finns ingenstans, det är den overkliga drömvärlden av form som bara varar så länge som det kännande kollektivet som upplever form väljer att upprätthålla den.

Ursprungligen, när formen först etablerades, var flödet av upplevelser som levandegjorde den så obetydligt att det praktiskt taget inte hade någon närvaro alls. I takt med att formen utvecklats blev känslorna långsamt klarare manifesterade, vilket möjliggjorde att formen blev skenbart verklig. Känslor utvecklades sedan som kände, såg, smakade, luktade och hörde sin miljö genom dessa former, och som ett resultat av dessa känslor började upplevelsen identifiera sig med den form den befann sig i. I form tycktes den vara skild från andra former och uppleva en känsla av främlingskap, övergivande, en känsla av att gå förlorad eller inte tillhöra något, och från denna oroande känsla uppstod rädsla. Det hade aldrig funnits rädsla för i Verkligheten, i Kärlekens fält finns det ingenting att frukta, för allt är Ett, vilket lever i perfekt frid och harmoni med Sig själv i ett tillstånd av evig glädje!

Rädsla är den huvudsakliga begränsningen som upplevs genom form, och därifrån uppstår alla andra begränsningar; man kan säga att orden begränsning och rädsla är synonymer till varandra. När människor reser sig över sin rädsla, eller rör sig genom den och bortom den, faller begränsningarna bara bort. Ni har ett talesätt ”Känn rädslan men gör det ändå”, och de som gör det ser ut för andra att vara utan rädsla. Det är de naturligtvis inte, de tillåter helt enkelt inte deras rädsla att styra eller kontrollera dem. I Johannesevangeliet finns uttalandet ”PERFEKT KÄRLEK DRIVER UT RÄDSLA”, och när du engagerar dig i Kärlek och arbetar från Kärlek upptäcker du att du har styrkan att övervinna din rädsla, att kasta ut den!

Dömande, skuld, bitterhet, hat och förbittring är begränsande attityder som binder människor till övertygelser om rätt och fel – övertygelser som ofta är ogiltiga – vilket gör det nästan omöjligt för dem att ha meningsfulla diskussioner för att lösa frågor som delar dem. Kärleken accepterar villkorslöst allt och lyssnar på alla utan dömande. När Kärleken är avsedd och tillämpad kan alla frågor lösas på ett tillfredsställande sätt utan att beskylla, skämma ut eller straffa, och alla kommer att känna sig hedrade och respekterade när denna upplösning uppnås.

Det är egot som ständigt kräver en persons uppmärksamhet och kräver att dess åsikt respekteras som sanningen. Men egots perspektiv eller uppfattning är alltid rädslodriven. När du känner dig känslomässigt eller psykiskt orolig eller obekväm sitter ditt ego i förarsätet – särskilt märkbart när man faktiskt kör, eftersom irritation uppstår till synes till följd av andra förares orimliga eller farliga beteenden. När ni accepterar och hanterar det som uppstår i era liv, utan att göra någon bedömning och utan att känna något behov av att döma, löses dessa känslor upp.

Kärleken hedrar och respekterar alltid alla som den interagerar med – allt levande liv. Den har inget behov av att döma eller separera varelser på grund av färg, ras, kultur, social ställning eller trosbekännelse, eftersom dessa till synes skillnader bara är skillnader i form, en aspekt av drömmen eller den illusoriska världen som är det enda tillståndet i vilket det är möjligt att uppleva form och alla dess begränsningar.

Ni är alla perfekta manifestationer av den Gudomliga, Moder/Fader/Gud Källan, som upplever sig själv på det enda sättet den kan – i många återspeglingar av sig själv som gör att den kan känna sig själv i alla aspekter av dess oändliga och mångfaldiga kreativa möjligheter. Du är Ett med Källan, och du har varit det sedan ditt skapelseögonblick och åtnjuter med den Enda den oändliga mångfalden av magnifika, vackra och fantastiska kreativa uttryck som Den väljer – i varje ögonblick – att vara.

Samtidigt, eller i samma eviga ögonblick, som en människa i form, upplever du det overkliga, ett tillstånd av begränsning och rädsla där konflikten alltid finns, som till synes hotar din fysiska existens, ditt liv, hela tiden. Och tills ni kommer ihåg att ni är eviga andliga varelser som har en tillfällig och overklig upplevelse av livet i form, kommer rädslan och de konflikter som uppstår från den, till synes att styra och leda ert beteende, era liv, eftersom ert beteende är era liv, är vilka ni är. . . tills att ni kommer ihåg.

Det verkar för er som att livet är en engångshändelse och att när det slutar så upphör ni att finnas till. En skrämmande tanke. Många försöker samla eller ansamla ett överflöd av materiella ägodelar som erfarenheten har visat varar långt över en mänsklig livstid, för att de skall kommas ihåg genom dessa artefakter av stammen eller kulturen som de tillhörde. Och era kyrkogårdar flödar av minnesstenar och prydnadsföremål för de som sedan länge återvänt till de icke fysiska världarna. Människor är rädda för att bli osynliga eller glömda. Men som eviga gudomliga varelser är ni alltid sedda, ni är permanent i Guds åsyn och ni kan aldrig glömmas bort.

När Kärleken fyller era hjärtan, när ni börjar komma ihåg att ni verkligen är andliga varelser som har en tillfällig upplevelse i form, faller rädslan bort, och med det behovet att samla saker! Många av er känner till kärleksfulla själar som har väldigt lite av materiella ägodelar och som är i högsta grad nöjda och lyckliga. Och i denna tidsålder av ert uppvaknande väljer fler och fler av er att röra er bort från materialistiska önskemål när den gryende insikten eller medvetenheten om er sanna natur blir mer känd. Kärlek flyter genom dig, precis som du och Källan alltid har tänkt.

Denna medvetenhet börjar lösa upp de egoistiska rädslorna och behoven som i eoner har uppmuntrat till och lett till konflikter. I stället för att se att alla är Ett, och att vad en individ säger, tänker eller gör påverkar alla, så känner individen nu att hon antingen kärleksfullt erkänner Enhet, eller finner sig blint och egoistiskt försöka upprätthålla det orealistiska tillståndet av separation. När denna medvetenhet blir allt mer medvetet närvarande blir service till andra alltmer motivationen för handling, och personlig frid och tillfredsställelse ersätter den tidigare och nästan konstanta känslan av behov som hade motiverat och lett dess väg genom livet.

Livet är det gudomliga energifältet där allt existerar inbördes oberoende, det är Kärlek, från vilken ingen är separerad, ens för ett ögonblick, och när detta erkänns är det omöjligt att inte bete sig på ett sätt som är avsett att vara till nytta för alla, och att göra detta är mycket tillfredsställande. Enhet förverkligas, känns och levs, vilket ger varaktig lycka som på ett lämpligt sätt, i ögonblicket, hanterar allt som uppstår och måste hanteras av varelser i form. Det här är vad er uppvakningsprocess handlar om och den framskrider snabbt.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...