Sheldan Nidle, 30 december 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

12 Cauac, 17 Mol, 11 lk

30 december, 2014

Dratzo! Vi kommer vid detta datum med mer att diskutera med er. De olika koalitionerna som Ljuset har format är i slutfasen med att avsätta den mörka kabalen från makten. Dessa grupper ligger något före i vårt gemensamt överenskomna schema. Vi är mycket nöjda med dessa resultat. Det nya Gregorianska året utlovar mycket då det förbereder sin slutliga nedräkning för att manifestera inför er. Detta år kommer det till slut att bli möjligt att göra slut på kabalen och dess många olika kumpaner. Denna kommande seger kommer att ge er friheten och välståndet som vi så länger har lovat er. Denna tid kommer också med ett ökat ansvar. Gaia förväntar sig att ni kommer att ära henne. Under de senaste 500 åren har den västerländska civilisationen sprids runt om i världen som en cancer. Den tror starkt att den är mästaren, istället för Gaia. Denna upp och nedvända uppfattning behöver förkastas av er och bytas ut mot en som inser vikten av att skapa ett samhälle som ser sig självt som en del av den naturliga processen i er värld. Ni behöver se hur ni i sanning är partners med detta världsväsen för att preservera och underhålla allt liv på Gaia.

Då ni utvecklar era nya globala samhällen så kom ihåg detta koncept av gudomligt partnerskap med varje planet som ni kommer att bo på i detta solsystem. Just nu behöver ni koncentrerar er på Gaia. När ni är återförenade med Agarterna så använd deras samhällen som prototyper för att etablera en ny epok för mänskligheten. Era nya teknologier kommer avsluta alla behov för storskaligt jordbruk som ni för närvarande idkar. Denna teknologi kommer också att göra slut på hur era ekonomier för närvarande opererar. Affärer och snabbköp kommer inte att behövas, och inte anställningar som tar er bort från hemmet enbart för att tjäna pengarna ni behöver för att överleva. Istället kommer ni att lära er att arbeta med varandra för att ändra på hur ni ser världen ”Moder Jord”. Varje individ har olika talanger. Dessa skall användas för att finna glädjen ni behöver för att i sanning vara i extas. När ni konstant använder era talanger för att hjälpa ert samhälle och understöder er värld så upptäcker ni en inre glädje. Detta upplivar er och får er att gå vidare. Ni förenar er gladeligen med andra för att bilda relationer som understöder varandra.

Vi säger detta enbart för att uppmuntra er, och för att förbereda er för vad som ligger framför er. För länge sedan skapade de mörka era samhällen för att tjäna dem själva. Ert ändamål var enbart att göra vad de ville, eller i mindre utsträckning följa deras exempel. Detta är inte en naturlig händelseutveckling. På detta sätt har ni mestadels förnekat er själva ting som kunde ge er glädje och sann kunskap om er själva. Då ni för er framåt in i högre tillstånd av medvetande så börjar ni inse hur tokigt ett sådant arrangemang är. Istället behöver ni ett samhälle där alla lär sig att ära varandra. Denna typ av samhälle är en naturlig utveckling som vanligtvis tar många årtionden att upptäcka och införa. Vårt mål är att ni uppnår detta till och med innan ni når fullt medvetande. Detta kommer att vara våra handledares främsta uppgift. Ni behöver först upptäcka vilka ni verkligen är och applicera detta på er värld. Denna process kommer att bli förspelet till vad vi kallar ett galaktiskt samhälle, där ni lär er att stödja varandra, och er värld.

Våra många stjärnnationer genomsyras av sådana samhällen. Vi har kommit hit för att förbereda er för kommandet av ett sådant samhälle allt igenom detta solsystem. Då ni växer kommer ni också att lära er hur olika själar har höjt sina vibrationer till en nivå då de inte längre behöver en fysisk kropp. Dessa magnifika Varelser kommer att hjälpa elementalerna som finns på alla världar som har miljöer vilka är skadliga för fysiskt liv. De vill också vara en del av denna nya stjärnnation. Vi kommer också att lära er om livet och medvetande, för att göra er redo för en i sanning fantastik uppsättning av erfarenheter. Var och en av er har en serie av verkligheter där ni existerar parallellt med er själva. Detta är hur ni fattar beslut baserade på ert livskontrakt. Vi kommer att låta era handledare förklara detta mer utförligt. Innan vi kan göra detta så kommer ni lära er mer om den sanna naturen av tid och rymd. För att göra detta behöver ni överge era nuvarande koncept som helt och hållet är baserade på en fysisk verklighet. Till dess så låt denna korta anspelning vara tillräcklig. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda nyheter för var och en av er. Just nu bevittnar vi hur våra bundsförvanter fullbordar ett antal uppgifter som kommer att leda er till en ny epok. Nu när Julen är över ser vi hur de olika programmen fullbordas. Vi förväntar oss helt och fullt att se hur nya regeringar uppstår runt om i världen under de kommande månaderna. Dessa förändringar är enbart början på många nya utvecklingar som drastiskt kommer att förändra hur denna värld opererar. Mestadels har regeringar varit leksaker för de super-rika och mäktiga. Dessa instrument kommer nu att representera er. Denna dramatiska förändring är delvis tack vare era storslagna föreställningar. Det har tagit mycket längre tid än vad som ursprungligen förväntades. Under tiden har Himlen fortsatt att be dess många änglaväktare att accelerera de många omjusteringarna som ni behöver. Detta program producerade i sin tur graden av förändring, som Himlen önskade.

Vi Uppstigna Mästare behövde använda våra förställande krafter för att assistera er i denna stora uppgift. Vi välkomnar er tilltagande acceptans av de många förändringarna som behövs för att transformera denna verklighet. Låt oss fortsätta att be och meditera tillsammans. En stor planritning manifesteras i denna värld, vilket har som öde att transformera oss alla. Vi är högst nöjda med ert samarbete. Energifälten har bildats, vilka så underbart kommer att bilda vår nya värld. Använd denna allt mer växande energi för att infria era drömmar. Vi tillönskar er frihet, välstånd, och mest av allt en återgång till den individuella suveräniteten och rättigheterna som ni fritt har fått. Varje människa i denna värld har som öde att förena sig med hans eller hennes högsta levande potential. Den resulterande varelsen kommer att arbeta med andra för att bilda en högst underbar ny epok för hela mänskligheten. Det är denna entitet som kommer att förena sig med Agarterna och andra för att bilda en ny stjärnnation inom den Galaktiska Federationen.

Er framtid är i högsta grad ljus. Vi ser oss själva som handledare till var och en av er. Tillsammans skall vi forma medlen för att befästa och vidmakthålla fred i hela galaxen. Vi skall också bli kärnan i en förening av galaxer, som kommer att sprida Ljuset allt igenom denna sektion av fysikalitet. Vi gläder oss åt allt som vi som ett folk har behövt genomleva, för att uppnå detta underbara mål. För länge sedan satte Anunnaki oss på en kurs som föreföll att enbart ge er eviga svårigheter. Himlen blandade sig i och gav er först en utväg. Vi har använt denna öppning för att föra mänskligheten till där den nu befinner sig. Ni kommer att välsignat gå bortom detta och än längre och lyckligt återgå till ert sanna tillstånd. I detta tillstånd kommer ni att få lära er allt om vad som verkligen hände under de sista 900, 000 åren. Använd denna heliga kunskap för att föra fram mänskligheten och fullborda de återstående profetiorna som vi har fått från Himlen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra meddelanden. Denna information ges helt enkelt för att hjälpa er. Vet hur djupt vi älskar er. Denna värld börjar nu i själva verket med en förändring som fundamentalt kommer att förändra er historia och ge er en stor sanning! Vi är alla del av en stor Levande Energi. Denna energi är en del av en stor Enhet. Denna Enhet är ödesbestämt att införa Kärlek och Ljus till all fysikalitet. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...