Sananda och Maria Magdalena via Camilla Nilsson, 19 februari, 2018

Kanaliserat budskap 2018-02-19 från Sananda och Maria Magdalena

Kära vänner

Idag är vi två som har kommit på besök för att förmedla information till er. Det är jag Jesus, Sananda och vid min sida har jag Maria Magdalena. Vi är förenade för att göra skillnad. Tillsammans är vi starkare än var och en på sitt håll. Tillsammans hjäps vi åt för att hjälpa er människor på jorden framåt i er utveckling. Vi följer inte bara er här på jorden utan vi reser runt på många olika platser. Följer utvecklingen på många platser.

Många av er har bett om hjälp, hjälp för att följa hjärtat.  Vi ser hur ni anstränger er men också det motstånd ni möter. Den del av er befolkning, och den är stor, som inte följer sina hjärtan, är en tuff utmaning för er. Intellekt som möter känsla, det maskulina mot det feminina. En strid för makt och manipulation.

Vi har kommit idag för attt påminna om att båda sidor behövs. Att ni i er goda vilja lär er se var gränsen går. Att agera i balans, att öva på att låta både det maskulina och det feminina i er att ta plats. Det är en del i den verkliga utmaningen. Varje människa föds med en dominant sida, maskulint eller feminint, intellekt eller känsla. Den dominanta sidan hos varje individ måste samarbeta med den andra, det kommer ni aldrig undan.

De maskulina krafterna på jorden var så dominanta att jorden hade kunnat gå under, faktum är att den var på väg att tippa över, men kraftfulla feminina energier kom till undsättning. Det är nu er uppgift och se till att jorden inte tippar åt andra hållet så att den riskerar att gå under igen.

Vi är många som försöker hjälpa er så ta emot hjälpen. Kom ihåg att det alltid börjar med dig. Ta någon med dig på din resa mot balans. Balans mellan det maskulina och det feminina. När detta uppstår, kan ni alla, var och en, tala hjärtats sanna språk. Då förstår ni varandra, ni enas och blir kraftfulla i er gemenskap. Vi vill också påminna om att det inte är det yttre som visar vilken sida, den maskulina eller den feminina, som dominerar ert inre. Denna kunskap har bara varje enskild individ.

Sida vid sida, drar vi oss tillbaka i tacksamhet över att vår kanal, Camilla, har gjort våra röster hörda.

I frid och kärlek-Jesus, Sananda och Maria Magdalena

You may also like...