Jesus via John Smallman, 11 augusti 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus via John: Du Gör vad du Inkarnerade att Göra, du är Varande
11 augusti 2022
av John Smallman
Som du har fått höra så ofta: ”Det finns bara en!” Detta är ett omöjligt koncept för er att förstå som människor i form, som lever i en overklig dröm/mardrömsmiljö, som för dig framstår som intensivt och oföränderligt verklig, fast och solid. Men det är sant, och på djupet av ditt väsen, bakom slöjan eller dimman som du har placerat mellan ditt sanna eller högre jag och dina egon, känner du och kan komma åt denna gudomliga sanning.
Ta timeout minst en gång dagligen och ställ in avsikten mycket bestämt och positivt för att få tillgång till denna djupa och sanna inre kunskap, och slappna sedan av helt – utan förväntningar – på så sätt tillåt ditt högre jag att uppenbara sig för dig genom din inre kunskap, din gudomligt givna intuition.
När du väntar otåligt och förväntansfullt, ger du bort din kraft till dina egon, och de kommer alltid att leda dig bort från Sanningen, bort från Moder/Fader/Gud, och insistera på att du slösar bort din tid, att du är alldeles för upptagen, och att du har ett liv att leva, och därmed behöver du all din energi för praktiska saker som era människoliv behöver vara fullt engagerade i.
Men, det finns inga saker! Det finns bara liv, medvetande, medvetenhet, Kärlek, Källa, M/F/G, DEN ENDA!
Så, att vara en, vad behöver du göra? Ingenting! Du behöver bara, i varje ögonblick, VARA! Det är din enda uppgift – ATT VARA.
Du är gudomlig, du är Ett med Källan, du är Kärlek, och det finns inget annat och inget behov av något annat, för KÄRLEK är ALLT som Är! Genom att lita på M/F/G och acceptera er själva, de gudomliga och perfekta Guds barn som ni alla är, som syndfria och oändligt värda Guds kärlek, är ni ert sanna jag – allt ni kan vara. . . ALLA – och din närvaro i form NU hjälper starkt och mest kraftfullt till att få det kollektiva uppvaknandet att blomma.
Det är just därför du valde att inkarnera i detta speciella ögonblick i mänsklighetens oåterkalleliga andliga evolution, samtidigt som du accepterade att du i form verkligen skulle glömma vem du verkligen var, men ändå skulle följa en speciell personlig väg genom illusionen för att hjälpa till att föra om det kollektiva uppvaknandet. Detta – det kollektiva mänskliga uppvaknandet – sker nu, i otrolig hastighet, och det finns extremt tydliga tecken på detta var du än väljer att fokusera din mänskliga uppmärksamhet. Var vid gott mod, allt är väl, det kan inte vara annorlunda.
Du gör det du inkarnerade för att göra, du är Varande.
Att vara, är att vara kärlek, vilket är din verkliga och sanna natur. Ni kan inte vara något annat än Kärlek, även om ni som människor i form, är i en overklig och väldigt tillfällig miljö. Ni kan, och för det mesta väljer ni att tro att den miljö som ni befinner er i, är en helt verklig och ofta farlig miljö. Så du använder mestadels eller engagerar dig med dina egon, för att vägleda och skydda dig från farorna som människolivet erbjuder dig. Ni tror att vara kärleksfull är en svaghet, som kommer att uppmuntra andra till att dra fördel av din svaghet. Och detta distraherar eller avskräcker dig kraftigt från att Bara Vara – du verkar helt enkelt inte ha tid! Och ändå kan du inte sluta Bara Vara!
Kom ihåg att det var av din egen fria vilja som du inkarnerade, med vetskapen om att det var ett mycket kärleksfullt och modigt val att göra, och här är du till synes vilsen och förvirrad när du söker efter ditt livs syfte – att få trygghet, pengar, säkerhet, kärlek? – och ändå i slutändan tjänar ingen av dessa till att tillfredsställa dig, även om de uppnås. Hur kunde de? Endast återuppvaknande till ditt sanna tillstånd av Enhet med M/F/G – endast Kärlek, med stort K– kommer att ge dig sann frid och glädje.
Var fullt medveten om att:
Du är här enbart för att vakna, och för att hjälpa alla de som du interagerar med på ett eller annat sätt, att vakna med dig.
Det är din uppgift, ditt syfte, och du utför det på ett fantastiskt sätt, även om det inte är uppenbart för dig, antingen för att du praktiskt taget inte får någon positiv feedback om dina mest fantastiska prestationer, eller för att du inte är tillräckligt uppmärksam om din form i människoliv, och allt som krävs.
Du är verkligen, som varje enskild människa i form utan några undantag, de mest magnifika och underbara varelser som arbetar i mörkret – och utan ficklampa – för att föra allt till Ljuset, och du lyckas. Misslyckande är inte ett alternativ, det är omöjligt!
Människor överallt är på väg att få ett kollektivt uppvaknande till full medvetenhet om var och en av sina egna individuella och vackraste kreativa tillstånd av briljans som En med Källan, för evigt i den Närvaron. [Vår betoning.]
Men din fria vilja är också en evig gåva från Gud att använda när och hur du än väljer; det kommer aldrig att åsidosättas. Därför kommer det att finnas några som gör ett helt obestridligt val att stanna kvar i detta overkliga tillstånd som mänskligheten har upplevt i evigheters tid.
De där högst personliga och individuella valen kommer att respekteras fullt ut så länge som dessa personer väljer att förbli i overklighet. För dem kommer livet att fortsätta ”som vanligt”. Men dessa val kommer inte att ha någon effekt på ert kollektiva uppvaknande, eftersom de, genom just dessa val, kommer att välja att stanna kvar i en miljö av rädsla, det tillstånd där det verkar som om deras överlevnad är under nästan konstant hot, och som det verkar, att konflikt är en väsentlig aspekt av överlevnad, som de måste engagera sig i ständigt, för att säkerställa sin pågående existens som människor, den enda form av liv som de kan tänka sig.
När de äntligen och fullt ut inser galenskapen i nästan konstant öppen konflikt, kommer de också att vakna upp, med stor upprymdhet, till glädjen av den eviga Närvaron i den Enda. Alla är Ett, så inte ens en kommer att uteslutas, för då skulle den Enda vara ofullständig. . . en total omöjlighet.
Din kärleksfulla bror, Jesus.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...