Sananda och Maria Magdalena via Lea Chapin 13 november

Jesus Sananda

Hälsningar Kära Ni, det är jag, Kristus. Maria Magdalena kommer senare att vara här. Jag vill säga, kära barn fred löper nu genom Planeten Jordens rutnät och Leylinjer och det går mycket snabbt och lätt. Jag är så hedrad över att ha varit i ledningen för att få installera denna energi till planeten, som är sammanslagningen av Gudomliga Sofia energi och den gudomliga Maskulina energin till fredsenergin, som nu löper genom Leylinjer och rutnät. Detta känner ni av i den fysiska kroppen och en del av de oroligheter som nu sker, är fredsenergin som transformerar mörkret. Det är en stor öppning för fred, som denna energi har antänt på planeten och den kom till sin fulla förverkligande Alla helgons dag den 1 november 2015. Det är därför ni känner oro och den dominerande fredsenergin inom er själva.

Idag ber jag er att placera er hand över ert hjärta och börja skapa fred i ert liv, för det finns ingen anledning att oroa sig för freds- energin och essensen är nu impregnerad i vår planet. Varje typ av energi linjer runt den här planeten, varje rutnät, är nu helt impregnerade av fred. Kära Kryon har byggt ett nät av fred, ett energinät, ett kristallint rutnät, ett enhetsnät vid denna den mest gynnsamma tidpunkten. Det är en stor ära och ett stort privilegium att min Maria och jag har slagit oss samman för att förena denna fredsenergi på planeten jorden. Vi vet att när vi hade lämnat våra avtryck här för över 2000 år sedan återuppväckte vi än en gång den Heliga Unionen för att den verkligen ska kännas, impregneras och förkroppsligas i Moder Jord. Det är en ära och ett privilegium, i dag när ni börjar ta in denna energi i er egen rutnätslinje, i er egen enhet i nätet, i ert eget diamant ljusnät, i era egna fredsnät, ber jag er att ta ett djupt andetag och börja andas in den vackra energin hos Guds vita ljus och föreställa er själv med fotsulorna, som är anslutna till Moder Jords vackra energi, impregnerad och utformad, som den levande matrisen hon är av fredsfrekvensen och fredsenergin.

Idag när ni öppnar era ögon och ni börjar känna essensen av denna fred, som löper genom ert system, som om det är som ert eget blod fylls med fred, öppnar ert hjärta, ty det är fartyget av kärlek, men det är ett fartyg som driver ert cirkulationssystem. Låt helt enkelt denna energi öppna er, antända och förkroppsligas i er, denna kraftfulla energi för fred. Jag ber er att andas in ett djupt, djupt andetag och börja i huvudsak andas in denna energi för fred. Andas in denna energi och dess kärna av fred, andas in denna energi och dess kärna av fred. Andas in denna energi och dess essens av fred. Och må ditt hjärta öppna för denna vackra frekvens av kärlek, först för er själv och sedan för andra. I dag är det fest i himlen, eftersom denna kraftfulla frekvens verkar, skiftar och för fram denna kraftfulla frekvens av enandet av Fader/Moder Gud på den här planeten.

Det arbete med den balanserade maskulina energin, som Jared, Don och Lea gjorde på ostkusten av FL med Ramu, har nu återuppväckts på planeten tillsammans med Sophias Gudomliga energi, som tändes för ungefär en månad sedan den 28 oktober, den Gudomliga Maskulina energin antändes den 28 september, Gudomliga Feminina energin antändes och den 1 november 2015 har en sammanslagning av dessa energier förts in i leylinjer och rutnät i Moder Jord.

Ni ser, käraste barn, fred kommer att råda och Moder Jord kommer att återgå till sin rättmätiga status, som kärleks och freds Planeten. Ni käraste barn är invigda i detta och är här för att ta emot den. Kära Jared du vandrar i Mellanöstern med den nya frekvensen av kärlek, fred och lugn. Eftersom ni alla kommer att vandra i fred, efterhand som er vibration skiftar i lätthet, i renhet, in i den vackra och höga sjunde dimensionella frekvensen.

Idag när vi placerar denna vackra sköld av kärlek omkring er, omfattar det er alla. Den är osmotisk. Den är genomsläpplig. För ni kommer att ge och ta emot kärlek från den renaste platsen i ert hjärta. Den är påtaglig, folk kommer att känna kärlek som strålar ut från er och dras till er, som en mal till en flamma. Det är av stor vikt att när ni står i denna vackra frekvens av kärlek, att låta min Maria och mig nu smörja er. Smörja er med helig nåd, som kraftfulla varelser av ljus som har kommit för att vara på denna vackra, vackra Jord. Som ni vet, de vackra varelserna i Telos, den underjordiska staden av Mt. Shasta, kan komma till ytan på planeten, eftersom det är fred, den är påtaglig och de känner den. De dyker upp här än en gång och de kommer att blandas sig med den mänskliga befolkningen. De kommer att ange tonen för de nya arterna på jorden och hur ni alla använder kärleken i ert hjärta.

Låt inte en dag gå, kära barn, utan att ni känner denna energi inom er, även om det är för ett ögonblick. Kraften och frekvensen av fred löper genom era ådror, även om det bara är för ett ögonblick. Åkalla energin och frekvensen. Och vet att enligt min bok ”12 Mästares Lärdomar”, frekvensen inom orden och ljudet på inspelningen har förstärkts. När du läser eller lyssnar på dessa inspelningar, kommer energin för fred att förstärkas inom din varelse. När ni håller boken nära er skapas fred. Att Lyssna på informationen kommer att skapa fred. Det finns en förstärkning av denna nya energi, för det är en högre frekvens. Eftersom den nu är en förkroppsligad energi i Moder Jord och har överförts till den här planeten i en ny kraftfull frekvens.

Det är inte er fantasi, om ni börjar känna, känna av och har vad ni kallar sinnliga upplevelser, multisensoriska upplevelser. Ni blir allt mer känsliga. Ännu mer än ni redan är. Högre vibrations frekvenser av kärlek släpps ut genom alla era kronchakran och från varje organ och varje fiber i er varelse. Maria och jag står med er, för att hålla ljus frekvensen för er. Det är kärlek. Det finns lugn. Det finns lugn och ro i er själ.

Vi vet kära barn att kärleken till Gud omger er, Guds kraft skyddar er, Guds närvaro vakar över er var ni än är, Gud är och allt är väl. Jag upprepar, Guds kärlek omger er, Guds kraft skyddar er, Guds närvaro vakar över er var ni än är, Gud är och allt är väl. Bevara detta det i ert hjärta käraste barn och var inte rädda. Låt ingen man, kvinna, barn eller någon varelse, störa er fred/frid.

När Maria och jag skulle gå in i skapelse grottan, kunde vi vara där timme efter timme, dag efter dag, åkalla fredsenergin, när vi var oroliga. När vi var rädda. I dessa tidiga dagar före korsfästelsen, tillbringade vi många timmar i betraktandet av ”tänk om.” Vad händer om jag inte överlever, tänk om jag inte överlever? Vad händer om jag inte kan hålla min frekvens tillräckligt hög, så att jag inte kunde dö fysiskt? Kan jag uthärda smärtan? Kan jag uthärda missbruk? Jag ber er att förstå att just då, som ni alla uthärdar smärta på någon nivå, obehag eller missbruk, ber jag att ni åkallar denna fredsenergi och tillåt inte någon annan att beröva er, er inre frid. Vi vet att det är svårt, för jag förstår er verkligen. Jag kommer att ta denna nya frekvens av min Maria och mig, för att få den förankrad på planeten, av de energifrekvenser, som vi lämnade. Enandet av den Gudomliga Unionen, Heliga Unionens vackra energier och Gudomlig Balans, som skall föras fram vid denna tidpunkt, vid denna utsatt tid.

För ni, kära barn, är oerhört välsignade att ta emot smörjelsen av denna energi. Som jag har sagt rör den sig snabbt genom leylinjer och rutnät och Kryon är mest nöjd, som ni förstår, han har lagt grunden. Det körs genom det ursprungliga energinätet, men det löper också genom de nya rutnätslinjer, som Kryon har byggt. Och ja, den nya frekvensen, som Don, Jared och Lea har överlagrat i den södra regionen av FL, med Ramus atlantiska energi, genomsyras nu snabbt med fred. Den gamla världsordningen med obalanserad maskulin energi återgår nu till ett balanserat tillstånd av kärlek, lugn och ro. Det finns mycket arbete att göra, men med leylinjer, rutnät är grunden lagd. Detta är återigen ett verk av Ramu.

Jag vill att var och en av er förstår betydelsen och den makt, som ni innehar som kraftfull ledning för planeten jorden. Underskatta aldrig kraften i vad ni gör, vad ni ger ut och hur ni hjälper Moder Jord. Jag kommer att göra ett uppehåll eftersom min Maria vill tala, men jag ber er att hålla min handbok i handen och känna energin av frid och lyssna till vibrationerna av de nya frekvenserna som mina meddelanden innehåller i min ljudbok. Det är oerhört viktigt, det är extremt kraftfullt. Jag tackar er och jag kommer att låta min Maria att tala.

Hälsningar mina kära ni, ja det är jag, Maria Magdalena. Jag kommer att berätta för er att kära Isis ​​också är här med oss, och Gudomlig Sophias energier, den vackra kära Feminina Gudinnan. Idag gläder sig denna Feminina kraftfulla frekvens, hon är fri, hon är fri, hon är fri. Detta förtryck, dominans och rädslan för det feminina finns inte längre kvar inom det kollektiva medvetandet på Planeten. Förstå att nu kan människan och dess kultur, institutionerna och de förhärdade hjärtan, som är rädda för den Gudomliga Feminina, väckas.

Det feminina blir inte längre förtryckt. Det blir heller inget undertryckande av det Gudomliga Maskulina. Dessa dagar är över, eftersom frekvensen har förändrats. Ja, det kommer att ta lite tid för människor, för era kulturer, för era civilisationer att komma ikapp. Men energin har lagts, som ett rutnät, som Leylinjer, som kan föras fram, som en mall, som en blåkopia på de Leylinjer och rutnät i Moder Jord. Detta är en dag att fira, detta är verkligen en glädjens dag. Isis, Guanyin, Heliga Moder, själv, Shanti, Venu och alla gudinnorna och gudarna firar på denna vackra, vackra dag. Vilken festdag, vilken kraftfull dag av glädje. Det feminina har återuppstått. Ni förstår, hon tar sin rättmätiga plats, tillsammans med det maskulina.

Här på ert jordiska plan står hon bredvid det maskulina, på ett balanserat, vackert sätt och med en härlig frekvens. Idag ber jag er att åkalla detta inom er själv, att åkalla balansen mellan den maskulina och feminina energin, åkalla balansen mellan höger och vänster hjärnhalva. Åkalla det i hjärtats kamrar, åkalla det i vänster sida av er fysiska kropp och den högra sidan av er fysiska kropp. I ert eteriska fält och i alla aspekter av ert väsen. Vilken härlig dag, vilken härlig stund, vilken kraftfull hyllning till kärleken.

På dagen vid den första sammankomsten på vattnet, när Ramu informerade, meddelade han att energin från Atlantis skulle stiga igen. Precis som Lemurias kontinent av nya landmassor kommer att stiga igen. Atlantis landmassor kommer att stiga igen. Han är nu i full färd med att återskapa land, så att Atlantierna kan återvända hem. Precis som Lemurianerna, som nu har sitt hem i Mt. Shasta, Atlantierna kan återvända hem till ett fysiskt land. Atlantierna, som sagt, återvänder till Florida. De kallas dit för att återuppväcka minnet av sin livstid i Atlantis. Många arbetar hårt för att förbereda och hjälpa till med att återställa balansen och rätta till de obalanser, som den civilisationen skapade.

Varelserna av ljus, som ingår i lagen om En, är rena väsen av sanna avsikter. Och ni, kära barn, var en del av lagen om En. För det är därför ni har kommit till denna jordiska planet på denna mest gynnsam tid, för att samla och återförena er energi, samt återvänder hit för att skapa balans och fred på den här planeten. Det är inte en slump, det är genom en gudomlig utnämning. Som alla ni, som söker råd, om hur man gör dessa förändringar, sker de nu i era liv. Vi ber er tillåta och släppa in energin i er varelse från min älskade Jeshuas frekvens. Det en kraftfull frekvens som körs genom leylinjer och rutnät i Moder Jord och många av er känner av det. Det kommer att förändra och flytta en stor del av de gamla energierna, som inte längre tjänar er eller planeten. Mycket har skiftats och förändrats under de tre senaste dagarna och under de kommande 30-60 dagar kommer mycket att skiftas och förändras. Som ni vet går tiden snabbare och reningen av det vi kallar förskjutning av åldrar går snabbare och snabbare och snabbare mot världsfreden. Ni kanske upptäcker att människor snurrar utom kontroll med sina känslor, med sina beteenden eller sin livsstil, men jag försäkrar er kära att de som har vakna hjärtan också kommer att accelerera i denna kraftfulla frekvens. Det påverkar verkligen er alla i den mest gynnsamma, vackra och kraftfulla frekvens av ljus, form och materia. Ny energi skapas inom er.

Så välsigna dem, som är ur balans, för vi har talat om detta förut, det finns ingen anledning att upprepa. För idag är det fest, eftersom ni har stått inuti kraften och frekvensen av den mest heliga av heliga energin. Jag arbetade med min Jeshua i skapelse grottan, för att skapa frekvensen inom vårt väsen, så vi kommer att kunna hålla dessa frekvenser för den utsatta tiden för utpekade framtida generationer i tiden. Och du, kära barn är nu impregnerad av dessa frekvenser så att du också kan ta med frekvenserna in i framtiden för den utsatta tiden, de framtida generationerna, framtida ljusets barn. Det kommer att fortsätta arbetet för fred långt efter att du är borta från din fysiska inkarnation, din fysiska kropp. Så du ser, var och en undervisar en, var och leder en.

Era frekvenser intensifieras, er makt intensifieras, er ljus essens intensifieras, ni är fria, ni är fria, ni är fria.

Du gillar kanske också...