Jesus via John Smallman, 15 januari 2021

 

Jesus via John Smallman

den 15 januari 2021

Er viktigaste uppgift just nu är att vara – inget görande finns involverat! Att vara är att acceptera er själva i det här ögonblicket … och i det här ögonblicket … och i det här ögonblicket, utan dömande eller negativt självbedömande av något slag.

Den största majoriteten av människorna har under sina formande år fått lära sig att de måste göra eller inte får göra vissa saker, för att bli accepterade och älskade av sina föräldrar, syskon, familjer, lärare eller vårdgivare. Att bara vara uppmuntras inte, för det verkar finnas så mycket som måste göras och detta hårda arbete är en väsentlig aspekt av ett framgångsrikt liv, medan att göra ingenting betraktas som slöseri med tiden, som lättja.

Det här är i viss mån ett giltigt koncept. Men för ett stort antal människor har arbete blivit livets mening – fastän de ofta kan drömma om att vara fria, att semestra bort ifrån vardagslivets stress – och sålunda separeras de från fullständigheten av sitt varande! Varandet är vilka ni är och ifall ni inte låter er själva spendera mycket tid med att bara vara – och den största delen av mänskligheten gör inte det – så kan ni inte känna er själva.

När ni föddes in till det mänskliga livet, det kroppsliga livet, så förlorade ni hågkomsten om vilka ni verkligen är. Detta beror på valet att för så länge sedan få uppleva separationen från Källan. Om ni hade bibehållit er hågkomst så skulle ni inte ha upplevt separation. Men Källan vet att separationen inte bara är omöjlig, och att upplevelsen av separation därmed är harmlös. Hon vet också att denna upplevelse är något som ni – i slutändan – skulle komma att välja att avsluta, så därför etablerades er kollektiva uppvaknandeprocess i exakt samma ögonblick som ni valde att få uppleva separation, för att den skulle finnas där för er att utnyttja så snart som ni valde att göra det.

Nu tar ett stort antal av er beslutet att avsluta upplevelsen av separation och i detta val märker ni, eller blottlägger ni uppvaknandeprocessen inom er själva.

Den har ständigt funnits där.

Gud valde inte att låta er tillbringa miljontals år med att inkarnera och inkarnera och inkarnera, medan ni letade efter vägen Hem. Han placerade detta inom er, tydligt uppmärkt och med en etikett, så att när ni valde att vakna, så skulle tillvägagångssätten finnas där.

På grund av att ni hade valt upplevelsen av separation som också fanns där för er, och fastän den presenterade er med många lärdomar som skulle läras, vilket verkade insistera på att ni behöver genomgå många inkarnationer för att fullborda lärandeprocessen, så fanns det, och finns det inga krav på er att göra så.

Under eonernas lopp blev mänskligheten beroende av separationens distraktioner och spännande tilldragelser – dualitet, rätt i motsats till fel, gott i motsats till ont, kärlek i motsats till rädsla – vilket tillvaron i kroppen möjliggjorde och ni kom att tro på att en livsform var allt ni skulle få, så det var bäst för er att göra det mesta utav den.

Javisst, många kulturer etablerade myter och religioner som berättade om livet efter döden, samt om den karmatiska nödvändigheten att ha många reinkarnationer, men även dessa var distraktioner.

Ni är, varenda en av er – i varje stund av er existens – Ett med Källan, Kärlek, Moder/Fader/Gud på ert eget unika och individuella sätt och därför kommer var och en av er att finna eller avtäcka ert eget unika sätt Hem till detta tillstånd av evigt vetande.

Myterna och religionerna var tidvis till hjälp, de var som ofullständiga kartor som erbjöd vissa riktningar, men som behövde individualiseras, eftersom var och en av er befann sig på en annan plats på denna karta. Men i och med att tiden gick, så blev de till maktstrukturer, vilka en del använde sig av för att kontrollera andra med dömande om vad som var rätt och fel och med allvarliga bestraffningar pådyvlade av ’auktoriteter’ på den som vägrade att anpassa sig.

När du nu framskrider igenom uppvaknandeprocessen i riktning Hemåt, så upptäcker du på nytt din Gudagivna suveränitet, din gudomliga rätt till att välja din egen unika väg. Endast din väg kommer att fungera för dig.

Därför bryter sig människor loss från de organiserade religionernas band och restriktioner, med deras uppfattning om att det finns en väg för alla, och det dömande som de har etablerat för att gällandegöra sanningen om detta, samt om vad som är rätt eller fel. De kommer till insikten om att, javisst, endast Kärlek existerar, och att den enda regeln är att ständigt vara kärleksfull.

Som ni så ofta har fått höra, så dömer eller fördömer Kärleken aldrig, Kärleken accepterar alltid. De som lever kärleksfullt. De som lever kärleksfullt gör aldrig skada med avsikt eller försöker aldrig skada eller såra någon.

När någon dömer er eller oombett erbjuder er råd eller vägledning, så erbjuder de er inte Kärlek. Men när någon hängivet lyssnar till er, utan att erbjuda råd eller vägledning, så låter hon er hitta er själv inom er själv, om ni väljer att lyssna till er själv, höra er själv, förstå vad ni har sagt och sedan i sanning blicka inombords.

Att blicka inåt är nyckeln till att finna er uppvaknandeprocess, men många har blivit så traumatiserade och har begravt så mycket smärta och lidande djupt inom sig själva, att de ständigt strävar efter att få distraktioner från denna enträgna men mycket stillsamma kallelse att vända sig inombords.

De är skräckslagna över vad de ska finna där. Ja, de kommer att avtäcka skam, skuldbeläggande, ovärdighet, samt minnen av kärlekslösa beteenden som har sårat dem djupt och med vilka de har skadat eller sårat andra. Men sedan, med den kärleksfulla hjälpen av sina stöttande team i de andliga rikena, kommer de att kunna komma fram till en förståelse om varför allt detta ägde rum och genom denna förståelse kommer de att se ogiltigheten i dessa negativa själv-dömande, vilket gör det möjligt för dem att förlåta sig själva, samt andra som har skadat eller skämt ut dem. Vissheten om att de är Guds älskade barn kommer att dyka upp och bekräfta sig själv och då kommer de att förmå släppa taget om sitt grepp om den begravda skuld och skam som de har burit på så länge.

Genom att släppa taget om dessa bördor låter de, samt bjuder de in Kärleken att omfamna dem, vilket Den ögonblickligen gör och resultatet är en intensiv känsla av inre frid, självacceptans och kärlek för alla. Det är släppandet eller förkastandet av en enormt tung och energidränerande börda, som tjänar varken en själv eller någon annan, samt en ofantlig upplevelse av lätthet och frid ersätter den i och med att alla borden och måsten, eller ’borde inte’ eller ’får inte’ bara viker undan, och ofta för första gången så känner sig personen FRI, LEVANDE och fylld av glädje för livet.

Detta är ert naturliga tillstånd i egenskap av att vara människa, men det har varit dolt, begravt, otillgängligt på grund av alla dessa ogiltiga negativa övertygelser om er själva som de olika trauman ni har gått igenom har inrotat sig djupt inom er. Självacceptans är väsentligt, det är din väg Hem och det är naturligtvis också den underbara insikten om att Moder/Fader/Gud, Källan, Kärlek är din natur, att du är Ett med Detta och att DETTA är DU!

Mänskligheten håller på att vakna upp och insikten om denna ENHET närmar sig dagligen alltfler av er. Beviset på detta finns tillgängligt för alla att se, på grund av förmågan som var och en har att surfa på det världsomspännande nätet och att möta andra som, likt dem själva, entusiastiskt väljer att vakna upp.

Engagera er inte i de pågående dramer med vilka massmedia och sociala media överflödar etern, för att distrahera er.

Välj att inte spendera omåttliga mängder tid på att kolla telefoner, e-mejl och era favorit-nyhetskällor, för att göra det är oerhört beroendeframkallande. Lägg i stället en exakt och mycket kort tidsperiod, inte mer än två gånger dagligen – kanske på morgonen och kvällen – för att ta reda på vad ni behöver veta om lokala eller världsangelägenheter och gå sedan vidare med LIVET.

Miraklet som är livet visar sig självt för er i varje stund om ni uppmärksammar det genom att vara medvetet närvarande, i stället för att engagera er i de negativa tankemönster som automatiskt och oinbjudet genomströmmar era sinnen närhelst ni låter er medvetenhet upphöra att vara uppmärksamt.

Ni står i färd med att vakna upp, det är den Gudomliga Viljan att ni gör det och den gudomliga Viljan uppnås alltid på ett perfekt sätt.

Släpp därför taget om, eller befria er från ert hårda och skrämda grepp om tvivel och tankar om ’tänk om’, som inte tjänar er och tillåt den Kärlek som ni och varje medveten varelse i sanning är, att omfamna er, inspirera er och lyfta upp er när ni ägnar er åt era förkroppsligade dagliga liv.

Er kärleksfulla broder Jesus.

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...