Arkturierna via Marilyn Raffaele, 15 november

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

15 november, 2015

Kära vänner, vi observerar att många nu är uppfyllda av Ljus och hopp, trots att det inte syns utanpå. ”Framtiden” är här och allt rör sig framåt i enlighet med planen. Tillåt processen att äga rum, vilket innebär att släppa kvarvarande motstånd och trosuppfattningar om vad som ”borde” ske eller när och hur det ”måste” ske. Fortsätt helt enkelt att upprätthålla Ljuset kära ni, för ni håller på att skapa en ny värld.

Alla som är redo börjar få högre-dimensionella insikter och upplevelser. Förlegade trosuppfattningar och övertygelser, som har burits igenom livstider går igenom radikala utvärderingar av många och börjar ses som representationer av utväxta medvetandetillstånd. Vissa saker kommer att elimineras permanent, medan andra helt enkelt börjar manifesteras i högre former.

Alltigenom livstiderna har mänskligheten av outvecklade lärare fått ta del av begränsade trossystem, som har grundats i enlighet med ignorans och kontroll. Ni fick lära er att ni som människor är fördärvliga och ovärdiga och bara kan bli värdiga genom att praktisera vissa ritualer, seder, övningar och lagar. De flesta av dessa trosuppfattningar förespråkas fortfarande av ”andliga” ledare som är låsta i det tredje-dimensionella trossystemet, som handlar om dualitet och separation. På grund av detta förmår deras lära inte att lyfta andra högre än sitt eget begränsade medvetandetillstånd.

Outvecklade medvetandetillstånd behöver regler och rättesnören, eftersom de inte ännu kan lyssna till sin intuition eller alltid fatta bra beslut. De tio budorden blev givna vid en tid när majoriteten var i behov av regler. Ni har utvecklats bortom behovet av strukturerade regler för deras essens har blivit ert medvetandetillstånd. Ni har genomlevt och förflyttat er bortom stadierna av att behöva någon eller något som ska tala om för er vad ni ska tro på och ni kan nu bli guidade inifrån.

De flesta av er har haft livstider i kloster och ni upprätthåller fortfarande i era cellminnen en resonans som återspeglar följsamhet till regler och innerligt uttalade löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Tills dessa blir utrensade, kan de ofta påverka nuet, de ger ofta effekter i sexuella övertygelser och övertygelser om överflöd och de återspeglar en förkärlek för regler, eftersom regler genljuder med den behagliga känslan från det förflutna av att vara ”på rätt väg” och ”att göra det rätta”.

Dessa gamla mönster dyker nu upp i mångas medvetande för att de ska kunna bli igenkända och utrensade och för att ens inre röst ska kunna inta rollen av den vägledande regeln. Var aldrig rädda för att släppa taget om något som representerar ett förflutet medvetandetillstånd, för det banar helt enkelt rum för högre och bättre former att manifesteras.

Vi i den Arkturiska gruppen har många gånger talat om kärlek och ändå förekommer det en hel del förvirring beträffande kärleken. Många fortsätter att hårt hålla fast vid de snäva övertygelser gällande kärlek, som ständigt förespråkas av media (filmer, böcker, tidskrifter, TV), experter och till och med religiösa ledare, i tron att fullständigt förverkligande och fullkomlig lycka kan fås genom att man finner ”den rätta”.

Kärleken anses för det mesta vara en emotion. En emotion är ofta en facett av kärleken, men är inte det mest definierande kriteriet.

Evolution innebär att väcka upp mänskligheten till en djupare, renare förståelse om kärlek, att skifta de som är redo till ett medvetandetillstånd som känner till och förstår alla till synes separata livsformer, att faktiskt vara en och av ETT. Allting som existerar måste existera inom ETT och samma, för det är det enda som finns. Den förenande energin inom ETT är kärleken.

Kärlek tolkas i enlighet med individens medvetandetillstånd och sålunda finns det hundratals koncept om kärlek. De som stadigt håller sig insnärjda i den tredje dimensionen kommer att fortsätta tänka på kärleken som en sexuell attraktion, men med tiden och med erfarenhet (ofta flera livstider), börjar varje individ förflytta sig bortom sina trånga koncept och börjar vakna till en djupare känsla av kärlek. Till en början kommer denna djupare känsla helt enkelt att vara som mer utbredda tredje-dimensionella koncept, eftersom man inte ännu är redo att gräva i de djupare, rikare nivåerna inombords.

Medvetandet hos själen under utveckling kommer att utvidga sig bortom romans och börja uppleva kärleken i kamratskap, hos familj och vänner. Man kan till och med börja känna något som är mycket nytt för en – en ”anknytning” till främlingar. Vid det här laget blir många ”de som gör gott” och ansluter sig till grupper för att kunna hjälpa dem som är ”mindre lyckligt lottade”.

Dessa grupper utför ett fantastiskt arbete och ska inte nervärderas, utan de är ett steg längs vägen mot upplevelsen av Kärlek i sin renaste form. De representerar fortfarande nivåerna av koncepten – ”vi som hjälper dem” – separation och dualitet.

Det är viktigt att ingen någonsin ska känna att man inte kan ta en aktiv del i grupper som tjänar på detta sätt, för deras medlemmar lever både ut från sin högsta känsla av kärlek, vilket är allt som någon kan förväntas göra. Om ni blir vägledda till att ta del i en specifik service-grupp – gör det även ni inte genljuder med gruppens specifika trosuppfattningar (dessa är ofta kyrkans grupper). Det som en eller fler deltagare tillför av ett utvecklat medvetande kan bara tjäna till att lyfta hela gruppens energi.

Kärlek kan endast levas och uttryckas i enlighet med det uppnådda medvetandetillstånd hos individen, varför det är meningslöst att försöka förändra någon förrän ni vet att de väljer att leva på en nivå under sitt uppnådda medvetandetillstånd. Individer förväntas enbart att leva utifrån sin högsta nivå av förståelse och när de gör det, utvidgas medvetandet och mer kommer att ges – vid den punkten måste man då börja leva utifrån den nya nivån. Detta är evolution.

Det finns de som får insikter och blir medvetna om de högre nivåerna av saker och ting, men som sedan väljer att helt enkelt stoppa undan dem som intressant information eller en middagskonversation, medan man fortsätter att leva precis som man alltid har gjort, vilket är som att be om en ”väckarklocka”. Det finns ett talesätt som stämmer både på en andlig nivå och den vardagliga och det lyder: ”Outnyttjad kapacitet går förlorad” (”Use it or lose it”).

Mänskligheten rör sig genom träsket av negativa och föråldrade övertygelser som fortfarande håller många fastbundna. När man tittar på bilderna av en värld i kamp och våld, och när man blir medveten om hur mycket man inte gillar eller begriper dessa saker, öva på att möta dem med kärlek. Det betyder inte att man måste gilla eller acceptera dem och tycka att de är ok, medan man blint säger: ”Gud är allt”, utan det innebär i stället att man ska minnas att verkligheten bakom allting är perfekt och alltid måste vara det, för allt som finns är Gudomligt medvetande. Det som syns återspeglar de illusoriska övertygelserna i de ouppväckta tillstånden av medvetande.

Många lämnar sig utanför denna bedömning genom att falskeligen tro att varje handling och tanke de har, måste vara perfekt och värdig i enlighet med någon slags standard. Man kan aldrig helt älska en annan om man lämnar sig själv utanför, för man själv är ju också en del av helheten. Därför är ni, liksom ni alltid har varit, oändligt älskade för ni är gjorda av KÄRLEK.

Att tro att ni själva skulle vara ovärdiga kärlek representerar ett tillstånd av medvetande som de flesta av er har utvecklats vidare från. Det är ok att göra misstag, att andligt falla pladask huvudstupa, eller att misslyckas med att leva upp till en annans koncept av framgång. Släpp taget om allt motstånd, ersätt det med skratt och acceptans. Misslyckande är blott ett ord som representerar det tredje-dimensionella trossystemet och har inget att göra med vem och vad ni är utan har allt att göra med vad ni ska lära er medan ni befinner er på jorden.

Lär er att älska allt i era liv, vilket innebär att leva utan motstånd, skuld, rädsla eller stela regler om hur saker och ting borde vara. Inga fler ”borde”. Bara var med varje upplevelse, observera tankar och känslor utan motstånd, vad som än kan strömma igenom den, för tankar och övertygelser blir endast era egna, personligen, när ni accepterar dem som era.

Öva er på att möta varje känsla eller tanke av rädsla, ilska, motstånd, skam, dömande, upphetsning eller vad som helst med ett ord – ”intressant”, och fråga er själva: ”Vad tror jag det är som får mig att känna så här, är det sant? Ingen chock, inget motstånd, inga ord eller tankar som ger näring till bra eller dåligt, bara ett svar – ”intressant”. När ni lär er att göra detta, tränar ni upp era tankeprocesser och neutraliserar den kraft som ni så tanklöst har överlämnat till saker och ting.

Älska alla fel och brister som ni upplever i er själva och andra, för de är markörer som visar er vad ni fortfarande håller i ert medvetande. När dömande inte längre är en del av er betingning, kommer ni att se att det är lätt och naturligt att älska er själva och andra. Ni kommer att börja uppleva verklig frihet – friheten att skratta och omfamna mannerismen och de skrattretande situationer som följer med att leva i en fysisk kropp. Ni lär er att inte döma något som varande dåligt eller bra, utan helt enkelt facetter av evolutionsresan.

När ni utför detta arbete, kommer ni att märka att andras tankar, övertygelser, åsikter, ord, dömande osv helt enkelt förlorar all makt de kan ha haft över er. Ni börjar leva ut från den stilla plats inombords dit allt icke-upplyst nonsens aldrig når.

Kärleken har inga regler. Kärleken bara är. Kärlek är helt enkelt att leva varje ögonblick ur ett Enhets- Medvetande.

Allt är perfekt. Evolutionen är processen att minnas detta.

Vi är den Arkturiska gruppen.

 

Vid denna tidpunkt har jag blivit vägledd att tillägga något som den Arkturiska gruppen önskar säga om våldet i Paris.

”Detta våld representerar ett försök av energin från dem som söker efter att förbli i maktpositioner samtidigt som Ljuset håller på att avlägsna dem. Energin hos dem som utförde dessa handlingar har manipulerats och stöttats av dem som söker bibehålla sin kraft av makt och sålunda fortsätter de i samma spår som tidigare. Sänd villkorslös kärlek till alla inblandade.”

Adamus: ”Sänd Ljus till alla inblandade – till människor såväl som förövarna, för förövarna har hypnotiserats av energin hos dem som försöker upprätthålla sina maktpositioner.”

 

http://www.onenessofall.com/newest.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...