Tidens snedvridenhet – Av Tala Nee via Ben Rafael Guevarra, 9 juli, 2022

 

Tidens snedvridenhet

Av Tala Nee via Ben Rafael Guevarra

Juli 2022, via e-mejl

Hälsningar! Jag är Tala Nee (en guide från Plejaderna), låt oss börja. Tidens hastighet snabbas upp för samtliga på er planet. Men det är inte bara tiden som går snabbare, tiden håller på att bli något mycket annorlunda. Beroende på till vilken grad ni antingen sover eller är vakna, så börjar tidens snedvridenhet öka ju mer ni färdas in till sfärerna av enhetsmedvetande.

För de som är i ett mindre uppvaknat tillstånd, kan därför uppmärksamma detta som ett fenomen av att åldras och tiden förefaller gå snabbare, för detta har i flera generationer varit en övertygelse hos er art. Men detta stämmer inte, för tiden går faktiskt snabbare, eller snarare så är det upplevelsen av tiden som snabbas på.

Ett ännu exaktare påstående skulle vara att säga att medvetandet hos de som upplever den linjära tidens illusion bearbetar information och händelser i en allt snabbare takt och därför leder detta till en upplevelse av att tiden går allt snabbare.

Det här har mycket att göra med revolutionerna, rotationerna, spiralerna samt cyklerna i er planetariska rörelse inom ert solsystem; ert solsystems rörelse inom galaxen; och rörelsen hos er galax i universum.

De som märker att de själva färdas genom mer uppvaknade tillstånd av medvetande har en upplevelse av tiden som knappast ens kan bestämmas eller förklaras. Många upplever att de själva liksom blippar in och ut ur tiden: i ena ögonblicket är man här och i nästa ögonblick har 3 månader förflutit och i nästa stund finner man sig i ett tidigare ögonblick (om det låter vettigt), för man färdas inte längre längs en linjär bana. Man upplever tidens multidimensionella natur tillika med att tidslinjerna kollapsar och integreringen av ett flertal fraktaler av Självet.

Allt detta sker inom en art vars medvetande står i färd med att uppstiga till sin följande orienteringsnivå och därför nedmonteras självaste konceptet av tid. Många märker att de är en aning förvirrade, en aning snedvridna, lite ojordade, för det är svårt att landa när man studsar in och ut ur tiden.

Därför är vårt förslag för de av er som har denna upplevelse att förbli djupt jordade. Inte bara in till jordens matris, utan i Självets multidimensionella nivåer. För ifall man i sanning har rotat och centrerat sig inom Självet, i all sin multidimensionella glans, så kan man alltid ha en stadig grund att stå på när man märker att man upplever tidens snedvridenhet.

Vi vet att detta kan vara en mycket upprörande och oroande tid för vissa och det kan för andra vara en vild och spännande åktur. Vad vi önskar säga er är detta, låt er inte ramla ner i tillstånd av oro eller rädsla för denna upplevelse av att tiden försnabbas, samt tidens olinjära snedvridenhet, skulle vi kunna säga. Allt detta är en del av den process som ni nu upplever i mänsklighetens uppvaknande medvetande.

Vi, era kärleksfulla guider, finns här för att hjälpa till. Så om ni någonsin tvivlar, gå in i ert hjärta och sträck ut er till oss så ska vi finnas här för att erbjuda er vårt kärleksfulla stöd. Och nu ska jag ge mig av. Det var en ära att få dela detta meddelande till er och var alltid medvetna om att ni är älskade. Så är det.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...