Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 4 december 2022

 

Sananda och OWS via James McConnell och Shoshanna, 4 december 2022

 

SANANDA (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Det är alltid ett nöje att vara här med er på det här sättet, så att jag kan fortsätta att föra fram meddelanden som inte bara gäller er, de av er som är på detta samtal, utan alla de som resonerar med dessa ord.

Och jag vill gå tillbaka nu. Jag vill gå tillbaka till en tidigare tid då jag talade om idén om perspektiv. Och hur viktigt det är idag, eftersom alla dessa saker som händer runt omkring dig är en del av det perspektivet. Var och en har sitt eget perspektiv på detta. Men jag önskar att ni förstår att när ni går mot slutet av detta år nu, detta 2022, absolut, absolut, absolut detta år.

Men det finns så många där ute som ser tillbaka på det här året och tror att ingenting händer, ingenting förändras, det är samma gamla, samma gamla, samma gamla. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. För som vi har sagt, som ni har hört många, många gånger från många olika källor, finns det många saker som händer i bakgrunden bortom era ögon att se vid denna tidpunkt och era öron att höra. Men även om ni inte kan se det eller höra det, betyder det inte att det inte händer.

För vad som händer nu är ett åtagande som tagit tusentals år i planering. Tänk på det nu: tusentals år, inte bara några år. För många tittar på den här tidsperioden och tycker att det tar så lång tid, det tar så lång tid.Men under tusentals år har detta varit i arbete för att återföra suveränitet till denna planet och till människorna på denna planet. För att återföra friheten till folket.

De gamla experimenten med illusionen av den tredje dimensionen är över. Och ni måste komma att förstå det mer och mer. Ja, jag vet, det verkar inte som att det är över. Det verkar som det är, faktiskt samma gamla, samma gamla. Men lita på oss, det ni hör från många olika källor om detta ämne, så är det inte. Det är så många olika saker som händer och kommer att fortsätta hända, så många förändringar som ännu inte kommit fram. För detta är det gamla paradigmet som faller bort. Det gamla tredjedimensionella paradigmet bleknar snabbt nu. Inte så snabbt som vissa av er skulle vilja, absolut. Men ni måste förstå igen, tusentals år av planering. Det kommer inte att försvinna över en natt. Det kommer att ta tid; men ännu viktigare, det krävs vibrationer.

När vibrationsfrekvensen ökar, faller det gamla paradigmet bort mer och mer och mer. Och frekvensvibrationen ökar. Och därför finner ni att kaoset i den tredje dimensionen nu faller sönder, och det är målmedvetet. Och ni måste förstå att det är medvetet, allt är en del av planen.

Och ja, vi hör dig säga, ”Åh, den planen, de pratar verkligen om planen.” Ja, det gör vi, för det är en universell plan. Det är något, återigen, som har varit på gång under lång, lång tid. Och ni måste inse att även om ni alla är en del av denna plan, kan ni inte kontrollera planen. Ni kan inte helt ta fram den. Ni har delar av den, ja.Men ni har inte kontroll över denna plan. Gör bara din del, vad den delen än kan vara.

Ni talade tidigare i er diskussion om själskontrakt. Och ja, ni har alla ett själskontrakt, allihop. Och ni arbetar i det där själskontraktet. Så bara tillåt det. Tillåt processen. Låt den fortsätta att gå framåt. Och vet att när saker och ting fortsätter att gå vidare, när planen fortsätter att omarbeta sig själv om och om igen och om igen för att åstadkomma det slutliga resultatet av slutet på den tredjedimensionella illusionen, vet att du gör allt du kan inom dig själv för att återigen åstadkomma det slutliga resultatet av denna plan.

Fortsätt att lita på den. Inte bara på planen dock. Lita på er själva. Lita på er själva att fortsätta föra er del av detta framåt. Fortsätt att ta dig själv till en punkt där du vet vem du är mer och mer, och återanslut till ditt Högre-GudsJag. För det är för vad det hela handlar om. När du talar om det stora uppvaknandet, är detta vad det är: att komma ihåg vem du är helt och hållet i uppstigningsprocessen. Detta är det stora uppvaknandet.

Kommer alla att vakna? Absolut inte. Men de kommer att vakna till sin egen personliga sanning när de behöver det. Det är inte upp till dig att ändra deras plan. Det är inte upp till dig att ändra deras själskontrakt, även om du inte kan göra det ens om du vill. Det är upp till dig att fortsätta att gå vidare i ditt eget personliga liv och följa ditt eget själskontrakt och längs vägen hjälpa andra som för övrigt också är en del av ditt själskontrakt.

Jag är Sananda, och jag lämnar dig nu i fred, och kärlek och enhet, och att du skulle fortsätta att gå framåt steg för steg, tum för tum om du måste. Men låt processen fortsätta att genomföras. För den händer. Den händer nu. Förändring sker. Förändring kommer att fortsätta att ske. Och det tredjedimensionella illusionsuttrycket faller sönder runt omkring dig, och för med sig det kaos som du ser.

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En som tjänar här. Shoshanna är här.

Och vi försöker hålla ihop dennas energi här så mycket vi kan. Lite svårt ibland men vi kan, som ett talesätt ni har, ”ta oss igenom”, här. Vi kommer att ta genomföra detta och svara på era frågor om ni har dem. Vi är redo för det, om ni är redo. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu. Shoshanna är här, och vi är redo.

Gäst: Jag har en snabb fråga.

OWS: Ja? Alltid Thomas! Alltid den första! Ja. Den som, vad ni kallar det, ’bryter isen.’ Ja?

Gäst: Sananda sa om själskontrakt, och utifrån vad han sa så pratade ni om det innan jag kom in i samtalet.Jag undrade bara vad som är det bästa sättet att följa mitt själskontrakt på och/eller ta reda på vad det består av, och jag vet att ert svar förmodligen bara är att vara, gå inom, eller hur?

OWS: Du känner oss mycket väl, Thomas. Men svaret är verkligen att gå inom. Svaret är att veta vem du är.Att förstå, och tro, och inse vem du är och vad du är här för. Och när du gör det kommer ditt själskontrakt att fungera som det behöver. Ditt Högre-GudsJag kommer att fortsätta att vägleda dig. För det är vad som har hänt.

När du tänker på idén med en skyddsängel? Vad tror du att de vaktar? De vaktar ditt själskontrakt. De tar dig framåt. Tar dig till punkten genom många olika sätt att föra budskapen till dig, eller förståelsen för dig vid varje givet ögonblick. Det är vad de är här för, dessa änglar. De är runt omkring dig och vägleder dig. Dina olika guider finns där för att hjälpa dig. Du behöver inte nödvändigtvis höra dem eller veta det direkt–”Åh, det här är vad jag behöver göra härnäst, och det här är vad jag behöver göra fem minuter efter detta, och …” Du behöver inte veta det på det sättet. Du behöver bara gå framåt. Ta det steg för steg och gå framåt, och du kommer att följa ditt själskontrakt, förstår du? Shoshanna, har du något du kan lägga till här?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Jag, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi kan dela här. Får vi dela, Käre Bror?

Gäst: Alltid.

Shoshanna: Käre Bror, vi beklagar att du missade samtalet. Så mycket gavs i detta ämne. Men vi kommer att berätta för dig att den som talade, den som kallas ”Linda”, gav den mest relevanta delen av att följa vem du är, och det är att bli ett med din Jag Är Närvaro. Att bli ett med ditt Gudomliga Jag, bli ett med ditt Gudsjag, bli ett med det Gudomliga. Så i varje ögonblick som du tar ett andetag, i varje ögonblick som du tänker, i varje ögonblick som du rör dig, kalla på din Jag Är Närvaro för att avslöja för dig vad du ska göra härnäst, ser du. Vad du ska göra står i ditt avtal. Det är allt du behöver göra att åkalla ditt eget GudsJag, din egen Jag Är Närvaro och det som du behöver göra i ögonblicket uppenbaras för dig, förstår du. Och som En Som Tjänar har gett, är det en process ögonblick för ögonblick. Det är inte ett dokument som du läser. Det är inte en ritning som du följer. Det är ögonblick för ögonblicks vägledning så när du väl är ansluten, när du ber om den anslutningen, kommer du att veta vad som är nästa steg för dig och vad som kommer näst i ditt eget agerande. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack! Det gav mig rysningar!

Shoshanna: Namaste, Kära Du.

OWS: Underbart. Skulle det finnas andra frågor här?

Gäst: Jag tror att mina bröder och systrar där ute gjorde ett ganska bra jobb med att beskriva det, men hur ser övergången ut i termer av att vi kan förstå den tredje dimensionens sätt, hur medvetandet förändras. För vi har en förståelse för att det inte handlar om att slåss och kriga och allt det där, utan det finns något annat där. Så mycket sades, men om du överhuvudtaget kan förbättra det, du vet, som när den informationen, eller det där stora tillkännagivandet, eller vad som än händer, eller någon ljusblixt händer, hur ser det ut som faktiskt förändrar saker och ting?

OWS: Det vi skulle föreslå för er alla är att bara leva. Lev i nuet. Var i nuet. Var inte så bekymrade över vad som är härnäst, och vad som kommer efter det, och det här tillkännagivandet eller det där tillkännagivandet. Och bara låt det vara. Låt det bli vad det kommer att bli. Som vi har sagt många gånger, gå med flödet.

Och om ni fortsätter att göra det, gå med flödet, så kommer allt att fortsätta att fungera, och ni behöver inte oroa er för vad som är nästa, ser ni? Men när ni är oroliga för vad som händer härnäst, då går ni miste om det ögonblick ni är i. Ta det och överväg det. Tänk på det. Det är ett viktigt meddelande till er. Shoshanna, du kanske kan dela?

Shoshanna: Åh, vi kan dela här. Det är komplext. Får vi erbjuda vårt perspektiv, Kära Du?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Vi vill fråga: när du får en upplevelse, visste du vad upplevelsen kommer att bli?

Gäst: Inte nödvändigtvis.

Shoshanna: Och sedan, när du lever igenom upplevelsen och det blir ett minne, vet du vilket minne du kommer att ha?

Gäst: Absolut inte. Ibland får man olika minnen, och man vet inte varför man behåller ett, och inte ett annat.

Shoshanna: Så det är gåtan, Kära Du. Det är därför det inte finns något svar på detta. Det är därför det inte avslöjas när det stora tillkännagivandet kommer att förändra alla, eller när nästa Q kommer att falla, eller när nästa tegelsten kommer att placeras på byggnaden

Det finns inget svar, förstår du, eftersom medvetandet som du bär, och medvetandet som alla varelser på planeten bär, arbetar unisont med varandra. Tro det eller ej! De är alla i tandem med varandra. Så om du vill flytta medvetandet framåt och få den stora förändringen att påskyndas, då måste du leva inom gränserna för ditt eget Gudomliga GudsJag och följa den riktningen. För när du gör det är rörelsen i medvetandet smittsam, ser du. Den går framåt. Det är så det fungerar. Så vi kan inte säga att något tredjedimensionellt tillkännagivande eller någon upplevelse som inträffar i den tredje dimensionen kommer att förändra någonting. Endast din rörelse i medvetande kommer att förändra någonting. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Skulle det finnas några ytterligare frågor här?

Gäst: Jag tänkte fråga. Jag vet inte om detta har besvarats. Men om djuren som går i cirklar, olika sorter, över hela världen?

OWS: Vad är det du frågar om det?

Gäst: Varför gör de det?

SHOSHANNA: Vi kommer att svara här.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: De går framåt! De rör på sig. De undrar. De går framåt för er. De rör sig runt, och runt, och runt, och skapar en energivirvel för dem och för er, förstår du. De är lite otåliga. Deras medvetande växer och de undrar, ‘när kommer dessa varelser att vakna?’ För de flyttar runt energin. Det är allt som händer. Namaste.

Gäst: Tack. Namaste.

OWS: Några ytterligare frågor? Inga fler? Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något du vill dela med dig av?

Shoshanna: Vi skulle vilja säga att det är av yttersta vikt att de som ansluter sig till detta samtal uttalar sig, att de lägger till sitt bidrag, att de ställer sin fråga, eftersom detta är uppfyllelsen av den medvetanderörelse som alla som går tillsammans önskar uppnå. Så snälla, om du har något att säga, om du har en fråga att ställa, är det av största vikt att du går med i gruppen och gör det. Namaste.

OWS: Kom alltid ihåg att när ni inte ställer frågor finns det de där ute som inte heller ställer frågor. Därför finns det inga svar om det inte finns några frågor.

Shoshanna: Det är korrekt.

OWS: Mycket enkelt. Vi är klara för denna gång.

Shanti. Frid vare med er. Var den rätta.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln får reproduceras i sin helhet om författaren och författarens webbplats tydligt anges.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...