Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, December 11th, 2022

 

Federationen av Ljus via Blossom Goodchild

11 december 2022

 

Återigen, här är vi. Delande Kärleken, då fler och fler över hela världen erkänner att det är därför vi är här. Hej!

Käraste Blossom … Käraste Själar av Sanning … vilken Glädje att få vara i ert sällskap igen, verkligen.

Vi ägnar oss åt konversation med dig idag och erbjuder stark tillgivenhet till var och En som förstått sin orsak och sitt syfte med att förse er Planet med Kärlek … genom Ljuset av sig själva.

Förse med Kärlek? Aldrig tänkt på det på det viset.

Då känner vi oss hågade att råda er göra det.

NI ÄR SÅDANA FÖRUNDERLIGA VARELSER AV LJUS – KÄRLEK

Mycket större än ni kan föreställa er. Men, som vi säger … ni öppnar upp för förståelsen för de KRAFTVERK ni är. Även om ni just nu inte kan använda ALL den KRAFTEN.

Varför inte?

Därför att det ännu inte är dags.

Emellertid … acceptansen av detta som en Sanning möjliggör frigörande av mer av självet, till en kapacitet som ens energi klarar av att arbeta med.

Som vi sagt … Energierna av sådan HÖG KÄRLEK – LJUSKRAFT fortsätter att flöda fram in i era Varelser och er Planet. Era kroppar måste få tid att komma i balans med dessa Energier för att ni ska kunna använda era gåvor.

Vi har nämnt att ni ska koncentrera er på den positiva sidan av allt som är. Vi skulle säga att dessa Energier som kommer in och blandas med era egna ”lyssnar” på era Tankar, er Attityd, er Vänlighet, er Förståelse. De förstärker det som är ”GOTT”, vilket fysiskt kan kännas i Hjärtat och sinnet.

Dessa Energier, när de väl blandas … flödar ut från er kontinuerligt … OCH HELAR OCH UPPLYFTER VÄRLDEN.

DEN STÖRSTA DELEN AV DETTA … DEN DEL SOM GÖR SKILLNAD … ÄR ATT NI SKA VETA ATT DETTA ÄR SANNING.

Släpp taget om ovärdighet och tvivel. Vi säger med Kärlek och respekt, att känna på detta sätt … detta ”jag är inte god nog” …. Är en förolämpning mot detta JAG ÄR … DET NI ÄR.

LOVORDA OCH HEDRA DETTA JAG ÄR … DET NI ÄR.

HUR SKULLE NI KUNNA VARA NÅGOT ANNAT?

Och att VETA detta … höjer automatiskt självets Vibration dramatiskt … och höjer därigenom Vibrationen för Helheten.

Tack. Er chatt förra veckan om vattnet och Sol-källan … väckte stort intresse. Någon föreslog att vi skulle göra en världsomfattande ”Fötter i vattnet” ceremoni. Jag tror det skulle vara värt att fundera på. Vad säger ni?

Vi säger vatten för vad?

Skojar ni? Det fick mig att gå itu … jag kände er humor men behövde verkligen koncentrera mig för att föra genom det! Älskar det.

Vi skojar verkligen. Vi är mycket roade av vår humoristiska kapacitet, mycket starkt influerad av dig, Blossom.

Jag är så imponerad!

Naturligtvis skulle detta vara en spektakulär ”rörelse”. Om det skulle bli så att det blir en delning på en särskild dag och tid, då skulle det ha stor påverkan. Men kom också ihåg, att som kollektivt medvetande, kan Var och En göra detta när som helst och då, genom förbindelsen med allas Enhet … blir dess påverkan starkt mottagen.

Jag ska titta på det nästa år.

Nästa år kommer att visa sig vara ganska annorlunda än detta år.

Jag måste förstås fråga ”på vilket sätt?”

”Ogudliga” handlingar kommer att bli uppmärksammade av dem som gått genom livet blinda. De kommer att tas emot med stor ilska, frustration och ytterlig misstro.

Detta kommer att skapa stor villervalla i Planetens Energi. Själar kommer inte att veta vem de ska vända sig till … vem de kan lita på.

DETTA ÄR, KÄRA NI, SOM VI SAGT FÖRUT … DÄR NI KOMMER IN I ERT EGNA

UNDERVISANDE … INTE PREDIKANDE

Låt oss vara helt tydliga angående detta.

Var och en av er som nått en plats av förståelse inom er, kommer att VETA hur ni ska sköta de procedurer ni står inför.

ALLTMEDAN … NI UPPREPAR MANTRAT. DETTA ÄR SÅ VÄLGÖRANDE.

JAG ÄR LJUSET.

JAG ÄR KÄRLEKEN.

JAG ÄR SANNINGEN.

JAG ÄR.

Skulle ni råda oss att erbjuda detta mantra till dem som är så vilse? Vissa skulle ännu inte vara på en plats där de kunde ta emot den … eller dess mening … eller dess funktion.

Varje själ som träffar på dem som är förvirrade och arga, måste tona in på och ”läsa av” dem.

VAR EXEMPLET PÅ GLÄDJE OCH VETANDE … NÄR NI VÄL KOMMIT GENOM TILL ANDRA SIDAN AV ALL DENNA STORA ORO … SÅ FINNS DET SÅ MYCKET ATT SE FRAM EMOT.

LÄR ANDRA HUR MAN ÄR EN FÖREBILD.

Vilket skulle ni säga är det bästa sättet att göra detta? Många som ska vara lärare … och många som ska vara elever … kan inte bara börja ”åh, ok … jag ska lysa med mitt Ljus då!” Inte när de kommer att vara så arga och oförlåtande inombords.

Era ord kommer att flöda genom från Källan. Ni kommer att bli vägledda eftersom er avsikt är Kärleksfull.

Ett litet varningens ord … det finns ett talesätt i er värld som säger ”Gör som ni predikar”.

DESSA ORD KAN BARA FLÖDA FRAM GENOM KÄRLEK … INTE GENOM EGO.

Ingen på denna Planet är mer eller mindre värdig än någon annan. Om ni råkat gå lite längre på vägen mot ”förståelse av självet” än någon annan … då är ni Välsignade. Det gör inte att ni står ”över” någon annan på något sätt.

Det ni är här för att göra är att vägleda dem som hittar er … och det kommer de att göra … över vägbulor och hinder. Det gör ni genom vänlighet och mild uppmuntran … inte genom att med kraft avlägsna dessa hinder.

VÄNLIGHET OCH FÖRSTÅELSE ÄR ERA STÖRSTA GÅVOR.

Att Vara Överflödande Vänlig, Överflödande Förstående, Överflödande Allt, det är av/från/genom/som Kärlek och Ljus … det är den flamma som andra kan känna värmen från. Känslan att de är trygga … Känslan de kan Lita på.

Det kommer att vara så att den Tilliten för många är förlorad. Besvikelsen på mänskligheten kommer att bli en sådan smäll.

OCH DETTA ÄR DÄR NI, AV SÅDAN STYRKA OCH SÅDANT LJUS, KOMMER ATT LYSA MED ER SANNING … SÅ ATT DE KAN KÄNNA OCH ACCEPTERA DEN VÄG SOM VISAS … TILL FOTEN AV BRON.

DENNA STAM AV KÄRLEKSHJÄRTAN.

Åh, det tycker jag om!

DENNA STAM AV KÄRLEKSHJÄRTAN KOMMER ATT GLÖDA I MÖRKRET!

Den kommer att växa och samla fler själar till dess VETANDE OM SANNINGEN, och den STYRKA och HÄRLIGHET och FRID som utstrålar från denna STAM kommer att bli ryktbar.

Fler och fler kommer att vakna till denna SANNING.

Så, vi föreslår att ni inte bringar er Varelse någon orsak till oro i VETANDET om vad som väntar.

Istället … fortsätt hedra er STYRKA och det faktum att NI valdes ut att vara här. För NI är de Starkaste av de Starka … och NI kan hjälpa till i denna högst värdiga sak.

När ni hör information som kommer ut om mörkret och dess exploatering … kontra det omedelbart med en puff av KÄRLEK och LJUS och GLÄDJE till ER VARELSE och till HELA ENERGIN I VÄRLDEN.

DET HÄR VET NI ATT NI KAN GÖRA.

DET HÄR KOMMER NI ATT GÖRA.

KRAFTEN INOM ER ÖVERSKRIDER ALLT MÖRKER.

LÅT MÖRKRET FÅ VETA ATT NI MENAR ALLVAR … GENOM ATT INTE UPPMÄRKSAMMA DET ALLS.

MÖRKRET FALLER SÖNDER VID LJUDET AV SKRATT.

MÖRKRET FALLER SÖNDER NÄR NÅGON STYRKA AV GODHET PRESENTERAS.

För det vet … SANNINGENS LJUS OCH KÄRLEK HAR ALL MAKT ÖVER DET … och så är det!

Fantastiskt. Något annat?

Absolut!

VAR EXALTERADE ÖVER ALLT SOM SKA KOMMA. SLÄPP NARRATIVET AV RÄDSLA OCH VÄLKOMNA KÄNSLAN AV VETANDE ATT … ALLTIHOP HÄNDER!

DET NI KOM HIT FÖR ATT FÖRÄNDRA … FÖRÄNDRAS.

HUR KAN INTE DET VARA SPÄNNANDE?

Det som visas på utsidan av många som styr och väljer att manipulera … är INTE vad som verkligen sker.

Res inombords och finn att ert Hjärta talar till er. Lyssna på dess råd. Så enkelt. Så lätt.

VAR AV KÄRLEK PÅ ALLA SÄTT.

VAR AV LJUS PÅ ALLA SÄTT.

VAR AV SANNING PÅ ALLA SÄTT.

VAR.

Och i VARANDET … KÄNNER NI VEM NI ÄR …

OCH VEM NI ÄR, ÄR KÄRLEK.

Rädsla som ni känner den är FALSKA BEVIS SOM FÖREFALLER VERKLIGA.

Verkligen?

Käraste Själar. Ska ni låta rädsla förstöra de dagar som kan vara SÅ FULLA av Lycka?

Är ni inte klokare än så?

DET VET VI ATT NI ÄR OCH VÅR DJUPASTE ÖNSKAN ÄR ATT NI OCKSÅ SKA KOMMA TILL INSIKT OM DETTA.

Verkligen. Vi jobbar på det! Mycket tack. I Tacksamhet. I Kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...