Sananda via Adele Arini, 12:e mars, 2018

Sananda via Adele Arini 12:e mars 2018

Den Stora Händelsen Kommer ~ Sananda, 12:e mars, 2018.

 

Mina älskade vänner,

Det är med stor förtjusning, glädje och enorm kärlek som jag ger er den största uppdateringen på länge. Tiden är NU för ALLA (som är redo) att återgå till KÄRLEK.

Ni, mina älskade ljusarbetare, har tålmodigt väntat på detta under lång tid. För en magnifik, mirakulös händelse som denna, kan endast ske i den perfekta Gudomliga Tiden. Vi i Himlens Kompani, måste vänta tills frekvensen av Ljus på planeten Jorden, blivit tillräckligt hög för att kunna katalysera/utlösa Händelsen, och tills dess alla (som på en Högre Nivå beslutat sig för att Stiga Upp) är tillräckligt förberedda.

Vi har alla arbetat hårt, under tusentals Jordår med detta enorma projekt; för det känns som eoner i ert linjära begrepp av tid. Storleksordningen av de högt utvecklade Ljusvarelserna, som deltar i det här storslagna äventyret, uppgår till miljarder; belägna på båda sidor av rikena (de fysiska och icke-fysiska). Och ni är bland dem! Ert engagemang, hårda arbete, mod, uthållighet, ofantliga segrar över sådant som ’till synes varit omöjligt att klara av’, av utmaningar, och alla upplevelser ni tagit er igenom, i nuvarande och i tidigare liv, har fört er rakt till denna punkt. Det har gjort er redo.

Och NU har tiden kommit för att ni ska få motta belöningen!.

Detta meddelande är utformat för att ge er klarhet angående den kommande ’Stora Händelsen’, är lätt att förstå och tydligt.

Låt oss börja med följande fråga: ”Vad är det för Stor Händelse? Ni kanske har hört talas om Händelsen, som nämnts i förbigående i andra meddelanden, bloggar eller böcker. men för vissa av er, kan detta vara första gången ni stött på det.

Enkelt uttryckt, är Händelsen en enstaka, kosmisk, helt visuell, planetarisk ’explosion’ av Gudomligt Ljus och Kärlek på Jorden. Dessa kraftfulla vågor av Gudomligt Ljus och Kärlek, kommer direkt från Gud/Källan; kanaliserad genom den Stora Centralsolen. De kommer att passera genom er galax och ert planetsystem, som sedan det anlänt, omfattar alla på Jorden under ETT enda ögonblick ~ och når alla samtidigt som bor på planeten. Gaia, och alla hennes invånare, kommer att kunna se och känna Händelsen, och inte en enda person kommer att vara opåverkad efteråt.

Vad kommer att hända under Händelsen? Under Händelsen, kommer alla inkarnerade själar att känna en kraftfull, obestridlig våg av alla följande känslor som mixas samman: Ovillkorlig Kärlek, Gudomliga Salighet, Total Acceptans av de ni är, Gudomlig Nåd/Välsignelse, och starka känslor av att äntligen vara HEMMA igen. Under denna kraftfulla energiutökning, kommer några av er att kunna bevittna framträdandet av någon Uppstigen Mästare: ledare/grundare av religioner/sådana ni bekänner er till, eller har en nära andlig anknytning till.

Till exempel, om ni är Kristna, kanske ni ser Herren Jesus, och kommer att kunna tala med Honom personligen. Om ni är Buddhister, kanske ni ser Siddharta Gautama (Buddha) och kan ha en privat konversation med Honom. Ni kommer omedelbart att känna igen vilka de är, genom det mycket starka Ljuset och de Kärleksfulla vibrationerna de utstrålar, och genom er egen eviga anknytning till själarna, dessa högt utvecklade Ljusvarelser.

Även efter att ha läst det som skrivits ovan, kommer det att vara svårt för de flesta av er, att ens kunna föreställa er hur Händelsen kommer att kännas, eftersom ni ännu inte har haft en upplevelse av tidigare liv, som referens för att kunna jämföra, (i denna livstid). Men några av er som läser detta, har upplevt något som liknar Händelsen under meditation/andligt uppvaknande, men i mycket mindre skala. Om ni tillhör den senare gruppen, kom då ihåg att oavsett vad ni tidigare har upplevt, så kommer ni att känna alla dessa känslor, men tusenfalt förstorade, under den kommande Händelsen.

Det som händer med alla efter Händelsen, är lite knepigare att förklara. Ni kommer var och en att uppfatta och bearbeta Händelsen på olika sätt: beroende på vilken typ av själsgrupp ni tillhör, av de 4 olika själsgrupperna nedan.

Grupp 1 består av uppväckta själar, våra Ljusarbetare; alla ni som läser detta. Ni kommer att känna och förstå händelsen för vad den verkligen är. Det är den stora katalysatorn som samtidigt kommer att: markera början av Nova Gaia ~ Utopin Jorden och markera slutet på Tiden (Slutet på Livet, så som ni tidigare upplevt det på den tredimensionella Jorden). Ni har vaknat upp tidigare än flertalet i mänskligheten, av en mycket viktig anledning: ni har fått förtroendet av att vara guider, vägvisare och ledare för det femdimensionella livet.

Ni har alla tränats och förberetts för denna tidpunkt, under en mycket lång tid, och är nu helt redo att ta på er manteln för ledarskapet, och vara de lärare/mentorer/tränare ni kommit för att vara. Ritningen/planen för ert liv; nästa steg ni behöver ta; rollen ni kommer att ha efter denna Stora Händelse, kommer att avslöjas för er mer ingående och klarare av era Högre Själv och ert andliga team. De flesta av er har accepterat ert Kall, och har redan börjat/redan satt er in i era roller som Ljusarbetare, börjat gestalta eller utforma.

Ni kommer att vara ledare för det femdimensionella sättet att leva, och kommer att få konstant vägledning, och direkt stöd från era Galaktiska Bröder och Systrar från många högt utvecklade, mycket avancerade civilisationer. Ni kommer att njuta av lärorna som dessa Galaktiker kommer att förse er med, för att hjälpa till med Gaias planetära healing och utformandet av Nova Jord. Många nya, femdimensionella strukturer är nu redo att sättas på plats, och era andliga krafter kommer att bli fullt uppväckta, och börjar utvecklas i snabbare takt. Ni får lära er att bemästra era tankar, eftersom mänskligheten snart kommer att vara en ras av varelser, som främst kommunicerar via telepati. Bemästrandet av tankar är första steget, för att behärska konsten av att skapa och manifestera. Och era Galaktiska Bröder och Systrar kommer att hjälpa er mycket med detta. Och när era lektioner med dem är klara, kommer ni att gå ut i världen för att dela med er av denna kunskap till andra, så att ALLA MÄNNISKOR på Planeten Jorden, en dag kommer att vara det levande förkroppsligandet av deras Högre Själv. Alla kommer att bli kraftfulla Skapare och Manifesterare. Jorden kommer att bli en planet som endast består av Kärleksfulla Varelser, som verkligen förkroppsligar Enigheten och Föreningen; Varelser som är Mästare, och som har Stigit Upp till den femte dimensionen.

Grupp 2, består av ouppväckta själar (som på en högre nivå, har bestämt att stiga upp i denna livstid), och Händelsen kommer då att: utlösa en enorm chock, förvirring, vilket kommer att få dem att börja forska, för att få mer förståelse för exakt vad som hände med dem. Händelsen kan liknas vid DEN mest skrällande väckningssignal, de någonsin hört i hela sitt liv; en som inte längre kan ignoreras. De kommer att börja (med en känsla av intensiv brådska som bara de kan känna) leta och dra till sig, vägledning från er in i sina liv, mina älskade Ljusarbetarvänner. De kommer intuitivt att hitta den ’perfekta’ mentorn för dem, som besitter de högre kunskaperna som kommer att behövas för att hjälpa dem att gå vidare, på sin egen stora Väg av Ljus. Andlig utveckling kommer att bli deras största fokus i livet. Och med tiden när de växt sig mer andligt mogna, kommer dessa själar också få tillgång till fullt minne från sina sanna Högre Själv, och sträva efter att förkroppsliga den Gudomliga Kärleken dagligen.

Grupp 3 består av ouppväckta själar (som på en Högre Nivå, har beslutat att Inte Stiga Upp i detta liv). De kommer fortfarande att känna intensiteten i den Stora Händelsen, och uppleva alla känslor som kommer med den. Men efter att den passerat, kommer de så sakteliga att återvända till livet i det tredimensionella paradigmet. Även om de skulle stöta på ’verkliga och sanna’ nyheter om Händelsen, och vad den innebär, så kommer deras inre reaktion att vara full av: tvivel, misstro och förnekelse.

Händelsen är den största väckningssignalen för alla inkarnerade själar på Planeten Jorden, som fortfarande sover. Denna grupp själar sover dock för djupt, och har (på en högre nivå) beslutat att inte vakna upp i detta liv. Därför kommer inte Händelsen att trigga något intresse för allt andligt; eftersom de inte befinner sig i rätt fas, för att den andliga utvecklingen ska bli prioriterad. Med andra ord, de är inte mentalt, fysiskt, emotionellt och andligt redo, för att stiga upp just nu i nuvarande livstid.

Grupp 4 består av Ouppväckta själar (som på en Högre Nivå, har beslutat att spela roller som Mörka i denna livstid). Om ni inte redan har gjort det, så var snälla och läs förra veckans meddelande från denna kanal (den1:e mars om Hitler, övers. anm) som handlar om att ”omfamna de Mörka”, för att få mer information om denna speciella grupp av själar. Det finns två typer av Mörka i denna själsgrupp. En som är ’vet om’ vad som händer på Jorden just nu, och en annan som är ’helt i mörkret’ och har ingen aning/ bryr sig inte om händelsen, och vad den innebär.

De som ’vet om’ – men som hittills aktivt och medvetet försökt hindra och stoppa den andliga utvecklingen av mänskligheten – kommer till plötslig insikt om att deras tid nu har kommit till ett slut. De kommer att veta att allt är förlorat för deras mörka avsikter/handlingar, eftersom mänskligheten inte längre har något intresse av att leva i den typen av lägre vibrationer, i den tredimensionella medvetenheten, som dessa Mörka frodas i.

Alla själar i grupp 4, kommer bara att ställas inför två möjliga vägar, som de kan använda efter den stora Händelsen.

Väg A, är vägen för ett möjligt återvändande till Ljuset, och Kärleken av deras Högre Själv. Detta är vägen som ger dessa själar en slutgiltig, sista chans, att kunna omfamna Ljuset och återvända till sina Gudomliga ursprung, i den nuvarande livstiden. De själar som väljer detta, behöver uppbringa stort mod för att ta den vägen. De måste alla ’bli rena’ från alla oförrätter de gjort i sin nuvarande livstid (d v s alla de saker som varit skadliga för planeten, och/eller skadliga för människor, grupper/ samhällen/medborgare i deras egna länder).

Allt kommer att avslöjas, på ett eller annat sätt. Ingenting kan förbli dolt på Nova Gaia.

Varje människa på planeten, får en dag reda på alla fel som gjorts mot dem, av denna grupp själar, vars syften varit att få ’Makt över Andra’, för att tillfredsställa sin girighet. Alla skadliga handling de någonsin deltagit i (direkt eller indirekt), kommer att bli föremål för en intensiv granskning.

Andliga ledare från själsgrupp 1 från hela världen, kommer att väljas för att komma fram och representera mänskligheten ~ för att bestämma vad man ska göra med alla själar i grupp 4, som har beslutat att gå väg A. Om ni är utvalda för att vara en av dessa andliga ledare, (många av er som läser denna artikel, kommer att vara det), så var snälla och kom ihåg vad jag sa i slutet av förra veckans budskap, via denna kanal. Här kommer det igen.

Ni är kallade för att vara förnuftets röst; KÄRLEKENS röst. Ni kommer att kallas för att vara ankare för ett femdimensionellt sätt av att vara: vägen för Ovillkorlig KÄRLEK. Ni kommer att vara rösten för Lugnet, rösten för Fred. Ni kommer att tala och stå i fronten för många medborgare på Jorden, och övertyga dem att välja vägen av Ovillkorlig Kärlek, att kunna Förlåta och hur de kan Släppa det Förflutna.

Dessa ledare kommer först att bedöma den sanna avsikten hos alla som tillhör grupp 4. Det måste handla om verklig ånger; en genuin vilja att reformera och en vilja att överlämna sig till beslutet: inte bara till de utvalda andliga ledarna, utan också till den grupp människor de skadat i det förflutna.

Ledarna kommer att ha möjlighet att upptäcka alla svek och lögner, som kan framkomma från några av dessa själar. Avsiktliga försök att bedra och ljuga, kommer definitivt att misslyckas; i händelse att några av dessa själars verkliga avsikt, bara är att på ett eller annat sätt, undkomma konsekvenserna av det de kommer tvingas möta.

Endast de med de mest genuina avsikterna för att: gottgöra, förena, betala för sina misstag och anta det femdimensionella sättet av att leva, i en anda av kärlek, enighet, fred och överflöd för alla, blir slutligen förlåtna, omfamnade och kontinuerligt vägledda, så att de återigen går på vägen av Ett, och Lever i Ljuset.

Efter att ha gått igenom ovanstående bedömning, om/när det visar sig, att vissa själar är så förlorade i mörkret, att ingenting mer kan göras för att återföra dem till vägen av Ljus (och det kommer sannolikt att vara de grupp 4-själar som ”vet om”), då är väg B enda alternativet för dem. Ingen annan väg kommer att tillåtas.

Väg B, är den som dessa själar måste ’återvända’ till, eller kommer att ’sammanfogas’ med Ljusets Källa, tillbaka till Guds kärleksfulla omfamning i andevärlden, för att sedan pånyttfödas/reinkarneras till en annan tredimensionell planet, som fortfarande stöder Dualitet, Rädsla, Brist och en medvetenhet av Separation. Deras ”återkomst till Ljusets Källa” kommer att ske på ett kärleksfullt och respektfullt sätt. Dessa själar kommer att tillåtas fortsätta att leva på en planet av låg vibration, och ’spela’ sina Mörka roller, tills dess de är redo att återförenas med Ljuset och Kärleken, från sina Högre Själv.

Det finns en viktig punkt att komma ihåg: Gud har gett varje själ den fria viljan, att göra vad den vill med det liv Han/Hon gav den. Det finns inget dömande. Inget fördömande.

Varje själ, som för närvarande tillhör grupp 4, har (före födelsen; på det Högre Självets plan) beslutat att följa, antingen väg A och stiga upp Nu i detta liv, eller Väg B och Stiga Upp senare i en framtida livstid, någon annanstans när de är redo.

Er uppgift, alla mina älskade Ljusarbetare som just nu läser detta, är att leda och leva som förebilder. Ni måste vara de första som stiger fram, och visa er vilja att omfamna, förlåta och släppa alla fel hos dessa själar, i grupp 4, Väg A, som de gjorde innan det Stora Uppvaknandet; innan den Stora Händelsen.

Nu kommer den STORA frågan, som jag är säker på att alla som läser detta, undrar över. ”När kommer denna stora Händelse ska ske? Det har funnits många olika svar. Vissa kanaler rapporterade nyligen, att det snart kommer att hända, under denna månad mars, 2018. Någon skrev att det kommer att ske före slutet av detta år. Andra har förutspått att det kommer att ske långt senare, kanske mellan 3 till 10 år från nu. Vilket av dessa svar är det rätta?

Att förutsäga framtiden är en osäker sak. Det är som när ni besökt två olika medium, vid två olika tillfällen, (kanske ett besök i tjugoårsåldern, och ett annat i början av trettioårsåldern), så finns det en stor risk att dessa två medium ger er mycket olika svar, på samma fråga. På grund av det oändliga antalet möjligheter, i framtida verkligheter, det vill säga er troliga tidslinje, så kan dessa medium bara ge prognoser, baserade på vilka vibrationer och avsikter ni hade vid tidpunkten för besöket. Varenda person ni träffade i livet, som hade betydelse i ert liv då, eller som (i framtidens tidslinje) skulle ha kunna ha en betydelse i ert liv, kan ändra er förmodade framtid. Det kan verkligen bli ’ett vägval’ för saker och ting, som kan komma att spela en potentiellt viktig roll i ert liv.

Vad beträffar tidpunkten för denna Stora Händelse, är dock risken av fel förutsägelse, större än en miljon gånger. Det finns många mikro- och makrofaktorer, som kommer från det mänskliga kollektivet, vilket kan påverka tid och rum, och då producera en annan tidslinje än vad som ursprungligen förutspåddes/uppskattades/prognostiserades.

Med detta sagt, så kommer till slut vårt svar på er STORA fråga. Med antagandet att allt/alla saker fortsätter att utvecklas i sin nuvarande hastighet av förändring, finns det 56% möjlighet, att den Stora Händelsen kan förväntas ske inom de närmaste tre till sex månaderna, från idag. Detta svar är baserat på nuvarande Ljusdata och den planetära nivån av vibrationer på Jorden. Bli inte besvikna om det kommer något senare än ovanstående prognos. Det finns även ca 30% chans, att det kommer att hända, innan det ovannämnda tidsintervallet.

Det viktigaste att tänka på, oavsett när den Stora Händelsen verkligen kommer att inträffa, är att denna kosmiska, magnifika och mirakulösa Andliga Händelse är oundviklig. Den kommer definitivt att inträffa. Ljuset har redan segrat! Absolut inget kan hindra Nova Jord från att manifesteras, i er fysiska verklighet, just här, just nu.

Det kommer snart att bli dags för er att vara med i det mycket livliga firandet, som redan nu pågår i himlen, i de högre dimensionella världarna. Skålarna och den stora glädjen, ljuder genom alla galaxer i Universum. Hela den Galaktiska gemenskapen, alla era Bröder och Systrar av Ljus (från er förflutna/framtida livstid i de högre dimensionerna; av olika raser/civilisationer), står redo att omfamna och välkomna hela Mänskligheten till sina fållor. Till andan av Enighet och Förening med Allt Som Är.

Detta är verkligt stora tider ni lever i. Vänligen förstå på djupet, hur ärofullt det är att vara fysiskt förkroppsligad på planeten Jorden, medan denna Stora Förändring sker. Låt oss ge ett djupt och innerligt tack; ett kärleksfullt tack till Fader/Moder Gud, Källan/Högste Skaparen, för denna Stora Gåva av Kärlek, och till Moder Jord, Gaia, för Hennes djupa, varaktiga Kärlek och de uppoffringar Hon har gjort, för hela Mänskligheten genom eoner av tid.

Det finns verkligen inget extra för er att göra, från och med nu och framåt, mina älskade Ljusarbetare. Fortsätt att skina med ert Ljus, och lev varje dag fullt hängiven till: er egen magnifika Stora Väg av Ljus och ett högt vibrationellt sätt att leva.

Var snälla och fortsätt också att gå runt varje dag, och agera som om ni är förkroppsligade av ert Högre Själv, och som om Nova Jorden redan är här. Båda, är i det stora NU-ögonblicket definitivt sant, och inte alls någon osanning.

Alla vi här i de högre dimensionerna, bugar oss för alla er, med stor respekt, kärlek, tacksamhet och beundran, för ert engagemang, ert kurage, ert mod och hårda arbete, för att skapa och manifestera Nova Jord. Vi kommer att fortsätta att vara era kärleksfulla, stödjande arbetskollegor, i detta storslagna projekt för Uppstigning. Hela vägen, fram till slutförandet; till slutet.

Jag vandrar med er, varje steg på vägen. Kalla på hjälp när ni behöver den. Vi står redo att hjälpa till. Ni är aldrig ensamma.

Sänder mycket kärlek & ljus på er väg.

Er broder i Ljus,

Sananda.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain message in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. Namaste. https://www.raphaelshealingspace.com.au

Du gillar kanske också...