Sananda via Ann Dahlberg, 10 april, 2018

Sananda/Jesus

Tisdag 10 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag har kommit med ljuset idag. Ljuset som lyser så varmt och vackert över vår kära Moder Jord. Det glittrar i alla vattendroppar när ljuset speglar sig i dem. Människornas hjärtan öppnas upp och leenden sprider sig i deras ansikten. Det är många hjärtan som håller på att öppna sig nu kära barn och det gläder mitt hjärta. Jag har sett värme och medmänsklighet komma från många människor där det förut endast var en grå slöja och ett par oseende ögon. Det är då vi jublar, ett öppet hjärta är en seger för himmelriket. Så vad tror ni händer när många hjärtan öppnar sig på en gång? Ja, då blir det jubel och fanfarer, om ni lyssnar riktigt noga så kan ni höra dem, för de sjunger och jublar för er nu. Det är många hjärtan som har öppnat sig idag och det är ni som förvandlar er jord, bit för bit till det paradis som ni drömmer om. Även drömmar kan bli verklighet och det tror jag ni alla någon gång har erfarit. Den stora skillnaden är att nu ska den stora drömmen slå in. Den dröm som ni alla är en liten del av. Det är en kollektiv dröm och den omfattar hela Jorden. Moder Jord är huvudpersonen i den drömmen och ni uppfyller den tillsammans med henne. Det är därför det är så viktigt att ni är jordade i Moder Jord för hon leder nu vägen fram till era drömmars mål.

Den stora drömmen är här nu … den håller på att manifesteras så låt ert klara ljus lysa så att alla kan se det. Det är dags för er att ta era första steg in i den högre dimensionen av ljus, det är tid för er att finna den inom er själva. Känn hur det rör sig inom er, hur förvandlingen sakta ta rum i era kroppar. Det kan kännas lite oroligt som om ni tappar fästet i er tillvaro men även det är övergående. Ta några djupa andetag, stilla er lite och sök ert hjärta och ni finner lugnet där. Visualisera att ni sitter ordentligt fast i Moder Jord och era symptom kommer att lindras, ty Moder Jord är balsam för era själar i denna stora transformationsprocess. Ni är ”ett” och ni behöver varandra. Era celler anpassas nu till en högre vibration och det kan ge lite olika symptom av både fysiska och psykiska slag. Ibland kan det kännas som ett tomrum inom er, men se inte detta som negativt, försök att uppleva det som positivt, att ni är en del av alltet. Sinnet kan uppleva det som negativt men minns att ni i era mest meditativa stunder så är det väldigt stilla och ni upplever en större rymd inom er. Det är denna inre tomhet eller rymd som kan kännas nu trots att ni inte befinner er i en meditation. Det beror på den omvandlingsprocess som ni just nu befinner er i. Har ni möjlighet att vila så kan det vara lämpligt nu, att ta en vilostund under dagen kan hjälpa kroppen i dess egen process.

Ja, det är mycket som händer nu kära barn på Jorden även om det mesta sker inom er själva, så händer det saker på alla plan på Jorden idag. Det ena ger det andra och förvandlingen av Jorden till en vackrare plats att leva och bo på har redan börjat. Det är med glädje jag meddelar detta idag. Ljuset har återvänt till Jorden och den tunga energin är på återtåg eftersom den lättare energin tar över allt mer. Det gäller för allt levande på Jorden och vi är så tacksamma och glada för det. Spiralen pekar uppåt och Moder Jord stiger nu i sin egen spriral. Detsamma gör ni kära människor på Jorden. Ni befinner er i samma spiral. Det är nu endast glädje och kärlek som ska skalla över Jorden. Vi är tacksamma för att vi har fått vara med om detta.

Vi vandrar med er nu. Vi finns här och sprider vår kärlek och glädje. Vi inbjuder er att sprida den tillsammans med oss.

Rosa rosenblad virvlar nu över Jorden med sin alltomfattande kärlek.

Jag sänder Er all min kärlek

Jesus

Du gillar kanske också...