Sananda via Camilla KumaRa, 24 september

Jesus Sananda

Jesus Sananda genom Camilla KumaRa

24 september 2015

 

Jag visar vägen. Jag visar vägen. Jag visar endast vägen. Ni är de som går. Ni är de som tar stegen. Ingen annan tar stegen åt er. Inga genvägar finnes. Upplevelsen, erfarenheten, inhämtningarna av information tillbaka till Källan, den gudomliga Skaparen, är det som gör er människor på Jorden unika. I er fysiska form, ni erfar en dimension som alltjämt är krävande för varje aspekt och själ. Men kära ni, eftertraktad är ändå tiden Nu, att leva på Jordens yta. Tiden Nu är ett nu i multidimensionell förvandling och uppställningen av själar, entiteter, varelser av olika slag är massiv för att få komma in i kropp i detta Nu på Jorden.

Sålunda mina kära, väljer nu många ett samarbete, själar emellan. Att möjliggöra för allt fler högfrekventa energier att inkarnera i en kropp som redan vandrar. De in-vandrande energierna är i tacksamhet för denna möjlighet det Gudomliga har godtagit. Fler skall visa sig, en del per namn, en del utan, som ni skall se framför era ögon och hjärtan. I samarbete med Alltet, Källan, det Gudomliga vandrar ni nu sida vid sida och skapar tillsammans en ny verklighet. Tiden är Nu. Genom hjärtat ni finner alla era nycklar. Namastè.

Tack

 

Kanaliserat genom Camilla KumaRa

www.denenandekarleken.se

https://www.facebook.com/denenandekarleken

 

Du gillar kanske också...