Sananda via Ann Dahlberg, August 18th, 2017

Sananda

Fredag 18 augusti 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag har en del viktiga saker att säga till Er idag. Vi står inför en ny era och Jorden eller Gaia och allt som lever på henne håller nu på att transformeras om till en högre vibration av energi och ljus. Allt som inte är i samklang med denna vibration faller nu bort och försvinner. Den högre vibrationen genomtränger nu Jorden och allt påverkas av den. Era kroppar anpassas till den högre vibrationen och gör sig av med allt gammalt skräp i form av tankemönster och blockeringar. Motståndet krossas och ju större motstånd desto mer besvär får du i ditt liv. Var följsam, försök se och förstå vad du ska förändra och ditt liv blir genast bättre. Den högre vibrationen har kommit för att stanna och allt försöker anpassa sig till den. Sitt ner och känn efter vad det är som behöver släppas i ditt liv, så att din kropp kan vibrera i harmoni men den högre frekvensen som har nått Jorden och sprider sig med stor hastighet. Fler och fler har tagit upp den högre frekvensen och har börjat att verka i den med sina nya idee´r och sin återfunna kreativitet. Detta gäller även för växt – och djurriket. Allt på Jorden anpassar sig idag efter ljusets frekvens. Det kärleksfulla ljuset med sin högre frekvens hittar fram överallt och ingen kan undkomma det.

Det är dags att kliva ur puppan och pröva era nya vingar. Era vackra vingar av allsköns färger som bär er varthän ni önskar flyga. Instängdheten ska bytas mot öppenheten, det grå mot det färgglada. Glädje och harmoni är det som ska genomsyra era kroppar. Allt som får er att skratta är bra att göra nu. Allt som ger er harmoni och glädje är att föredra eftersom kroppen behöver känna det så att de högre energierna av ljus och glädje lättare kan absorberas in i den. Vad tycker du om att göra? Dansa, måla, rita, promenera, vara ute i naturen, skriva, sjunga … ja det finns oändliga möjligheter att hitta glädje i sitt liv. Se till att få lite glädje idag och i alla dagar framöver, det kommer att underlätta för din kropp att hitta sin rätta vibration av en högre energifrekvens.

Vi går alla igenom olika slag av symptom nu på både det fysiska, emotionella, mentala och spirituella slaget. Det är oundvikligt eftersom vi lämnar en tung densitet för en lättare. Ni har klarat er bra kära människor på Jorden. Ni är på väg och många av er håller takten med kära Moder Jord. Många fler ligger strax efter så det är en stor omvandling som är på väg och Moder Jord kommer att få en välbehövlig ansiktslyftning. Allt är öppet nu för era framgångar, allt som ni har hoppats och väntat på står nu öppet och väntar bara på era gåvor så att de kan förverkligas. De gåvor som finns inom er och som nu kommer att slå ut i full blom. Det är dags för arbetet att börja, arbetet med er själva och arbetet med er Jord.

Det är den underbaraste tiden i Universum och den tiden är idag. Vi finns överallt med Er nu och vi gläds och dansar med er längs vägen. Det är en vacker väg vi går på. Det är en vit väg som lyses upp av Universums sol och allt är bara ljust, vackert och kärleksfullt.

Jag lämnar er nu med stor kärlek i mitt hjärta.

Sananda

You may also like...