Sananda via Ann Dahlberg, 15 mars 2019

Sananda

15 mars 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag har kommit idag för att tala om att Jorden har ett sinne precis som ni. Jorden är skapad som en gudomlig varelse och hennes innersta väsen vibrerar av ljus. Det är ingen skillnad på er och henne förutom formatet och i de tingens ordning där allt händer i en given riktning. Det är tillsammans med Jorden som ni nu vaknar upp till er själva. Ni befinner er i ett intimt samarbete med varandra och er Jord. Ni är ”ett” med varandra men ni är också ”ett” med Jorden.

Det är i givandets stund som ni blir varse om vilka ni är. Det är i kärlek ni ger och det är i kärlek ni får. Det ni ger är det ni får. Ni är en spegel av er själva. Ert liv och era val speglas hela tiden tillbaka till er. Ibland kan det vara samma film som spelas upp ett otal gånger. Rätt vad det är så byter filmen manus för att det är något nytt som har kommit in i era liv. Det kan antingen vara en ny lektion i livets spel eller så kan det vara en större medvetenhet om hur livet egentligen ska levas. Ett högre steg på trappan är nådd och nya transformerande upplevelser står vid dörren. Det här är något som händer på er Jord idag. Nya transformerande upplevelser äger rum och det mänskliga kollektivet tillsammans med Jorden har tagit ett steg uppför trappan.

Behövs det då några fler steg? Ja älskade vänner, men de är mindre och lättare att ta sig upp för. De kräver endast en lyhördhet i ert sinne och ert hjärta. Det fordras att man lyssna till den sanna rösten i sitt hjärta och följer den utan att låta sig vilseledas. Ta hjälp av mig er broder Jesus och ni ska se att resan går så mycket lättare. Jag är den som kan leda er till er Fader och den Helige Andes röst. Rösten som bär er över alla de svårigheter som ni står inför, den är kommen från er Fader Gud. Er Fader som känner er alla och väntar på er hemkomst. Ni är alla en del av hans rike och kan välja det riket när ni vill. Följ de ljusa anvisningarna och ni har snart trätt in i det rike som är Guds och därför också ert eftersom det var Gud som skapade er i ljus och kärlek. Ni kan välja Gud eller egot, båda får inte plats i samma rike eftersom Guds rike endast består av kärlek och ingenting annat kan finnas där. Det som inte är av kärlek existerar inte och kan inte finna sin väg till Gud. Gud kan dock nå alla sina barn genom den kärna av ljus som finns hos er alla. Detta är det enda han ser, han ser den fullkomliga skapelsen av ljus och kärlek och något annat existerar inte för honom.

Tillsammans kan ni nå Guds rike igen med hjälp av den vägledning som ni får i ert hjärta. Det är detta steg som Jorden är beredd på att ta och det är detta steg som mänskligheten nu också förbereder sig på. Det är därför som Jorden och mänskligheten befinner sig i kaos och tumult. Det är två olika energier som möts, men den ljusa vinner alltid över den mörka lägre energin. Det är endast er fria vilja som kan stoppa upp den ett tag men till sist kommer ni alla att återvända till det rike som ni tillhör och alltid har tillhört, Guds ljusa och kärleksfulla rike.

Jag är er vägledare och tillsammans med den Helige Ande kan jag hjälpa er att återvända hem till det ljusa rike som ni tillhör och alltid har tillhört. Kalla på mig och jag finns vid er sida.

Jag är er broder och tjänare och jag älskar er så mycket.

Jesus

Du gillar kanske också...