Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 25 december 2023

 

 

Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 25 december 2023

 Jag är Jesus eller Sananda för dem som föredrar det. Jag skulle gärna vilja upplysa er om att tiden nu är mogen för mänskligheten att ta ett ytterligare steg i sin utveckling mot en högre medvetenhet. Ni som läser och förstår det jag talar om har ett ansvar att lyssna på ert hjärta och följa de råd eller de budskap som ni får till er. Det kan ske på ett intuitivt plan, ni behöver inte vara seende eller hörande för att göra det. Ni kan få en stark känsla av att det är det här som ni ska göra nu eller så läser ni av de tecken som kommer upp i er närhet. Alla kan också välja att vara kärleksfulla och medkännande mot sina medmänniskor. Det betyder inte att ni ska trampa på er själva eller låta någon annan göra det. Ni ska vara lika kärleksfulla och medkännande med er själva oavsett vad det är som nu dyker upp i era tankar eller känslor. Många minnen kan nu dyka upp i ert medvetande, minnen som gör er glada eller sorgsna. Det är mycket som ni människor nu befriar er från, många barndomsminnen kan nu helt plötsligt dyka upp och ni kanske gör någon sorts avslut med det som har varit och det kan också innebära en viss sorg. Glädjen som väntar bakom hörnet är det som du arbetat och väntat på i flera liv, så accepterar allt som kommer upp, men har ert mål klart, ni går mot en högre medvetenhet där den villkorslösa kärleken ska strömma fram. Det sker nu för många av er och det är också många vars fokus är att se och söka det inom sig själva.

 Vila i er själva i klar förvissning om att det ni söker kommer ni att finna när den tiden är mogen för det. Ni kommer att kunna följa er själva och veta precis vad det är ni behöver utveckla för att nå ert mål. Allt gammalt som inte längre finns eller har någon betydelse får ni släppa ifrån er, så att själen  får en större plats i ert hjärterum. Själen är ivrig nu när den känner den starka energin, som sköljer över Jorden, den vet vad som väntar och försöker få er att gå den väg som är bäst för er. Den väg som lättast och fortast leder till ert eget uppvaknande, där kärlekens energi är det som styr ert handlande. Energin är kraftfull och påverkar hela mänskligheten till att gå ett högre steg upp i sin egen utveckling, som i sin tur höjer den kollektiva medvetande nivån. Det för med sig att fler människor blir sökande och ifrågasätter det liv som de nu lever i. Det blir en tunneleffekt liknande den som blir när du släpper en kloss mot en lång rad av klossar som är uppställda efter varandra.

 Ni som befinner er i frontlinjen behöver vara vaksamma på era tankar och känslor och se om ni på något sätt kan förändra dem, så att de blir mer kärleksfulla till er själva eller andra som dyker upp på er väg. Det är ett viktigt arbete som ni nu har framför er. Det är er medvetenhet som avgör hur mycket ni kan förändra, det ni inte ser eller förstår och fortfarande är omedvetna om, kan ni inte göra något åt. Det gäller för alla både de helt omedvetna till de som nu är nästan fullt medvetna om vad de just nu går igenom. Ni befinner er på olika nivåer och kan bara agera från den nivå av medvetenhet som ni har kommit till. Det går inte att påverka andra som befinner sig på en annan medvetenhetsnivå än er själva och inte förstår det som ni försöker förmedla till dem. Vänta då med den informationen och se vad som händer framöver. Allt ändrar sig snabbt idag och ingen kan veta var någonstans en annan befinner sig, det kan variera inom olika områden och endast ni själva vet var er själ vill att ni ska gå.

 Tänk och känn kärlek så mycket som ni kan nu, kära människor. Jag går med er och sänder er all  kärlek som jag kan och ni kan ta emot.

 Kärlek och ljus strömmar nu från mig till Er

 Jesus/Sananda

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *