Sananda via Ann Dahlberg, 7 augusti 2019

Sananda

7 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus Kristus, jag är er broder och er frälsare. Jag gick före så att ni kunde gå efter mig. Jag går bredvid er så att ni ska kunna stödja er på mig. Jag viskar inom er på det att ni ska komma ihåg mina ord.

Det är allt det goda ni gör som leder er framåt nu. Det är den snabbaste och lättaste vägen. Det ni gör i svartsjuka eller raseri slår tillbaka mot er själva och kan försena er väg till det mål av frid och kärlek som ni är på väg till. Det är meningen att Jorden ska bli en plats där människosläktet har slutit fred och där de värnar och tar hand om varandra. Det rike som nu har gjort sitt intåg på Jorden har endast kärleken som sitt mål. Allt som inte är av kärlek kommer att lösas upp och försvinna. Krig existerar bara hos den ofullkomliga människan som ännu inte har nått sin fullkomliga manifestation i kärlek. Men kärleken gror och växer, den gror och växer hos varje människa på Jorden idag. En del har nysatta frön, andra har små plantor, en del har fått sin växt att blomma.

Ni befinner er alla på olika trappsteg och en jämförelse sins emellan är omöjlig. Ni är precis där ni förmodas vara och världen växer tillsammans med er. En del av er kanske fortfarande befinner sig i krig med sig själva, medans andra sjunger kärlekens lov. Ni som sjunger kärlekens lov sjunger den också för era yngre bröder och systrar. Ni är alla med på resan även om ni står på lite olika trappsteg så här i resans början. Ni hjälper era medsystrar och bröder bara genom ert sätt att vara.

Var snälla och döm inte, ty så som ni dömer kommer ni själva att bliva dömda. Släpp allt dömande och be om förlåtelsens kraft i stället. Det är en kraft så stark och genomträngande att den kan hela allt i sin väg, bara den används på rätt sätt. Be att få den (förlåtelsen) visad för er, på det sätt där den gör mest nytta och ni kommer att förstå dess obestridliga verkan. ”Fader förlåt dem ty de veta icke vad de göra” är fortfarande en mening som kan användas idag för alla som vill praktisera förlåtelsens sanna konst. Förlåtelsen är inte bunden till världens lagar, den står utanför allt dömande. Den lyser liksom solen på både gammal och ung, på de som gör eller inte gör misstag och på de som verkar för sanningen likaväl som på de som har fastnat i illusionernas snaror. Förstå förlåtelsens verkliga mening och du har sanningen i din hand. Förlåtelse och sanning följs åt, där verklig förlåtelse finns där existerar också sanningen. Förlåtelsen börjar och slutar med dig själv. Cirkeln blir på så sätt sluten och världens mening har nu uppenbarats för dig.

Inom er har ni en enorm skatt, kära barn på Jorden. När ni har varseblivit denna skatt så har ni påbörjat en ny vandring. En vandring till den kärlek och den frihet som ni så länge har sökt. Var förvissad om att er Fader alltid leder er hem. Det är och förblir hans mål. I ert inre finns denna visshet och ni vet att det är sant.

En ny resa har börjat och solstrålarna lyser klarare och glädjefullare för varje steg uppåt som mänskligheten nu tar på sin färd mot ljusets rike.

 

Jag går med er till ljusets och kärlekens rike.

 

Er evige broder Jesus Kristus

You may also like...