Alisheryia och Elthor via Galaxygirl, 5 augusti 2019

 

Alisheryia och Elthor

via Galaxygirl

5 augusti 2019

 

Hälsningar till dig Människa som läser dessa ord.

Jag Alisheryia och jag Elthor, från det Uppstigna Kollektivet av Drakar, står väldigt nära er i detta Nu-ögonblick av storslagna planetariska förändringar och omvälvningar. Ert jobb, er plikt, i egenskap av ljusbärare, är att jorda ljuset, friden i denna tid när andra inte verkar ha någondera. Ni har i eoner förberett er för denna tid. Nu är det dags för er att jorda, att lysa. Vi försäkrar er att ni inte är ensamma. Vi uppstigna drakar omsluter er planet med ytterligare ljus och vi formar på drakars sätt vårt eget rutnät av den Kristnade Flamman. Vi erbjuder er nu vår styrkas kodningar. För ni har känt er sjuka, nerslagna av vissa av de nyligen inträffade energistormarna, det kan vi se.

Vi ser med de allseende ögonen hos Källans ljus. Vi ser, vi känner, vi vet, precis så som ni ser, känner, vet. Det är er tur att hålla fast vid ert inre vetande, er inre sanning, för vi försäkrar er att det verkligen är ”mitt i prick” som ni säger. För ni är nu helt och hållet on-line med denna högre-dimensionella virvelrörelse av ljus som genomtränger, badar, ger näring till och spränger bort allt som inte längre tjänar. Många av er känner som om huvudet håller på att explodera. Vi försäkrar er att det inte kommer att bli så. Men det är bäst att dricka ännu mer vatten, att göra fler affirmationer av ljus och av kärlek och att välkomna de högre-dimensionella energierna till er. Många av er kan i era eteriska kroppar förnimma olika sätt på vilka ni tidigare har dött och därför har ni en upplevelse av smärta. Sänd även smärtan in till ljuset, för den behövs inte längre. Många av er som transmuterar för alltet, kommer fortsättningsvis att ha en del smärta, men vi drakar kan hjälpa till med att transmutera tillsammans med er, ifall ni välkomnade oss att göra så.

Många av er är drakar på den andra sidan. Vi kan se detta, för vi känner er även i denna form, och därför är det rätt komiskt för oss när ni ser er själva som små och obetydliga. Detta är den jättestora lögnen. Vakna upp till sanningen om vilka ni är! Ni är ljus, ni är nu förkroppsligad kärlek i en mänsklig kropp, men ni är mycket mer än det. Ni, galaktiska utsända, har vunnit flera strider och det är varför ni nu befinner er här, för att förankra ljuset till Gaia, för att ta henne tillbaka till ljusets hölje. Kan ni förstå det?

Nu talar jag Alisheryia. Kalla på den Kristnade flamman. Se hur den brinner djupt inom ert hjärta. Se hur den växer till sig. Fyll på med bränsle på lågan. Se hur lågan sträcker ut sig hela vägen längs er kundalini. Se hur den växer och krymper. Känn hettan. Se hur lågan sträcker sig ner till era fotsulor och lyser upp allt som den vidrör. Se hur den stiger upp genom ert hjärta in till halsen, er röst tänds upp inifrån och era ord lyses upp av en högre vibration. Se hur era händer lyser inifrån, glöder, och ger näring till allt som de vidrör. Var den Kristnade flamman. Jag Alisheryia och jag Elthor, smörjer er med ljusets bägare. Känn att det häller flytande ljus över era sårade ställen och fyller dem med ännu mer ljus. ”Jag är ljus. Jag är kärlek. Jag är.” Bli detta. För det är ni redan. Acceptera ert livsöde att få leda detta uppdrag av ljus, att få jorda denna ljusexplosion, att få hjälpa till med att smälta bort allting som inte är av ljus. Låt det bli så.

Vi är det Uppstigna Kollektivet av Drakar, vi erbjuder er idag vår kärlek, vårt ljus, vårt stöd. Var i frid, människa, för din tid är nära. Bred ut era vingar, ni drakar på den andra sidan. Vi flyger. Jag Alisheryia och jag Elthor, har talat. Var i frid, människa, och var medveten om att du i sanning är tillräckligt stark, för du är ljuset i en mänsklig kropp. Var vaken och känn din styrka, var medveten om din seger. Seger till Ljuset!

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...