Sananda via Anonym kanal ,18 augusti, 2017

Sananda

”Nu är tiden inne för expansion”

Anonym kanal

18 augusti, 2017

Detta är Sananda och jag sänder er idag mina hälsningar. Jag hoppas att ni alla känner er mycket välsignade under denna nya utveckling inom människans historia, för det är en tid av ett nytt energipåslag som accelererar lärandet och utvecklingen av människans spiritualitet. Just nu förekommer en stor expansion av medvetandet. Jag är säker på att ni är medvetna om att ni får hjälp med att acceptera nyheterna gällande människans uppstigning. Tänk på hur det kommer att bli i framtiden, från och med fem år framåt allmänt talat – det är svårt att vara specifik gällande exakt datum, men vi är säkra på uppskattningen av denna tidpunkt. Från och med då och framåt kommer det inte att förekomma någon övergång till döden eller något lidande av något slag. Mänskligheten kommer att besparas detta och den blir som sådan odödlig, utan den transition som jag fick gå igenom, eller det lidande som jag gick igenom för mänsklighetens skull, vid den tid som jag var Jesus Kristus. Ni alla kommer att få en ny verklighet, som hela tiden har funnits där, men som har varit beslöjad av illusion och materialism.

Den fysiska världen är verklig för er medan ni är inkarnerade, men ert inre spirituella liv är ändå den sanna verkligheten, som har existerat under årtusenden, alltsedan människan till en början inkarnerade på Jorden. Detta spirituella liv som ständigt har funnits där inom er och som vissa är fullständigt medvetna om, har alltid funnits där inom er. Vissa har varit fullständigt medvetna om det och har gett näring åt det, de har fullbordat sin själs utveckling, men det förekommer väldigt många som inte har gjort så. Kanhända vissa av dem är goda människor men är omedvetna om vikten av sin spiritualitet – de kommer att få hjälp igenom denna tid och ni kan vägleda dem. Detta är en del av er utveckling – att vara hjälpare, lärare och guider, när ni väl har korsat över ljusets tröskel och har transmuterat till den femte dimensionen och återvänder för att hjälpa dem som ger sig iväg på vägen till att gå över till sin sanna verklighet, så att även de blir redo att uppstiga.

Det kommer att bli tre vågor såsom jag har sagt, under denna tid och de första – de av er som befinner er på vägen – de av er som har vaknat upp ur sin dröm, de 144,000 som vaknade upp till sitt ansvar vid den Harmoniska Sammankomsten / ’The Harmonic Convergence’ i augusti 1987 – många av er upptäckte den sanna verkligheten och många energier har strömmat in till Jorden alltsedan dess. Denna portal öppnades när många av er hjälpte till att skapa portalen, genom att i gryningen och andra tidpunkter under det veckoslutet, infinna sig på betydelsefulla platser på Jorden. Dessa energier har inverkat på er och hela mänskligheten, i ett försök att hjälpa er att inse vad ni står i färd med att göra och vilket ert uppdrag är vid denna tid av er inkarnation. Det var en tid då ni valde att befinna er på Jorden och många av er har nu tagit detta till era hjärtan och tjänar Gud och mänskligheten. Att ha avsikten att höja ert medvetande och meditera två gånger dagligen såsom har föreslagits – att ta ner Kristus-Ljuset till Jorden och att fylla er själva med ljus. Som ni vet så har jag nämnt detta i tidigare kommunikationer.

Sprid dessa ord till alla som är redo att ta emot dem. De måste ha öppna sinnen och hjärtan för att kunna ta emot, men jag är säker på att många under de närmast kommande åren kommer att ha vaknat upp till sin sanna verklighet. Det finns mycket att göra just nu. Det är en tid av stor upprymdhet och spänning för alla som har uppmärksammat vad som håller på att ske. Ni har uppmärksammat att detta är en historisk tid i mänsklighetens liv och jag är säker på att när dessa energier fortsätter med sitt arbete inom er och inom Jorden, så sker förändringarna smidigt och med lätthet. Ni är medvetna om att när er stund kommer för att gå över till den femte dimensionen, så kommer ni att få se en upplyst dörr och när ni är redo, får ni ansluta er till andra som är redo att passera denna tröskel av ljus.

Ni har troligtvis försökt visualisera denna upplysta dörr, vilket kommer att hjälpa er när den tiden kommer. Ni har använt visualiseringar av olika slag och på det sättet får ni hjälp att vara avslappnade och bli redo för att ta emot er nya verklighet. Jag vet att många av er önskar passera igenom dörren tillsammans och om ni mediterar tillsammans kommer detta att ske vid rätt tid för er alla. Några få av er har redan gått igenom denna dörr och existerar inom två dimensioner – den tredje och den femte. De som har varit medvetna om denna inkarnation och som för en tid sedan har accepterat den, har redan passerat tröskeln och hjälper andra att förstå vad som ska ske. Jag vet att de som har gjort det är otåliga och väntar med iver på sina vänners och familjers övergångar och att alla som befinner sig på den spirituella vägen ska ansluta sig till dem i det nya livet.

Det finns så mycket för mänskligheten att se fram emot under framtida dagar – jag har talat om för er att ni kommer att kunna få mirakel att ske, speciellt inom healing och detta är vad vi förväntar oss av er alla. Att ni önskar hjälpa andra igenom denna övergång och tidvis när människor lider, så kommer ni att kunna lindra deras symptom på ett mycket mer kraftfullt sätt än tidigare. Det kommer att finnas en auktoritet runtomkring er som ni tidigare inte har haft – som mycket få män och kvinnor i det förgångna har haft, för ni kommer att ha förmågor som är bortom er kännedom. Bortom den vanliga förmågan hos alla som inkarnerar just nu, bortsett från dem som redan har passerat över denna tröskel av ljus.

Jag fick uppleva denna förmåga när jag blev Kristus, när jag inkarnerade som Jesus, men även ni, såsom jag tidigare nämnde, kommer att bli varelser av Kristus. När ni väl har uppmärksammat detta, kommer ni att vara redo att bli kraftfulla och kapabla varelser av ljus.

Det som vid den här tiden behövs, är att ni ska ha tillit och tålamod, samt tillförsikten att veta att ni är en varelse som får hjälp av andra varelser igenom denna tid. Ni har ständigt er Guide och er Skyddsängel med er, samt alla inom denna grupp av ljusvarelser – jag själv Sananda, Mästare R eller Greve Saint Germain (de är en och samma varelse – bara inkarnerade vid olika tider), Mikael, Gabriel, Ashtar och så många andra. Vi de Uppstigna Mästarna utgör det Vita Brödraskapet – det är ett annat namn för oss men vi är en och samma – vi alla hjälper mänskligheten igenom denna övergång och vi önskar bara att ni ska öppna era sinnen och hjärtan för allt som ska ske och underlätta för er själva att passera till den nya dimensionen av tillvaron.

Så som jag tidigare nämnde, så strömmar energi och ljus vid den här tiden till Jorden från himlarna ovanför och ju mer ni förmår betona detta ljus, genom att ta ner det genom er till Jordens centrum och jorda det där – desto mer kan ni hjälpa till med att påskynda Jorden att acceptera dessa energier och underlätta för Jorden själv att ävenså passera igenom detta steg i övergången till den femte dimensionen, så att det inte längre ska förekomma alltför mycket tumult och förstörelse. Förstörelsen kommer att äga rum mer inom de områden där det förekommer våld, girighet och maktlystnad, så oroa er inte alltför mycket i onödan över förändringarna inom Jorden, för ni kommer att bli omhändertagna och beskyddade och likaså era nära och kära.

Uppvaknandets tid är nu. Lägg er tillit i Gud och tillåt er själva expandera i ert medvetande – begränsa inte er själva – visualisera med en ny medvetenhet vilka era förmågor kommer att vara. Ert medvetande kommer att vara gränslöst och ni kommer att kunna koppla upp er till det Universella Sinnet och med alla som förenar sig med det, så att ni får ta emot all kunskap. Ni kommer att få ta del av De Uråldrigas visdom och ni kommer att kunna ta emot storslagenhet – inte individuellt för er själva, utan för hela mänskligheten och alla som befinner sig inom mänsklighetens vagga. De som är beroende av er – allting på Jorden kommer att tas omhand av er och andra i likhet med er. Allting som lever på Jorden vistas i denna vagga och Guden inom er expanderar och ni kommer att ha den villkorslösa kärlek som ni under så lång tid har försökt uppnå.

Jag finns ständigt med er.

Jag ger er mina välsignelser idag.

Sananda.

 

 

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2017/08/sananda-now-is-time-for-expansion.html

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...