Sananda via Linda Dillon 21 december 2016

Sananda via Linda Dillon

21 december 2016

Jesus Julbudskap vid Vintersolståndet

Hälsningar, jag är Jesus Sananda, jag är Yeshua, jag är Jesus, jag är Yeshi. Jag är den eviga och oändliga brodern i ert hjärta, den oändliga och eviga följeslagaren till er själ, och oavsett om ni ser på mig som profet eller lärare eller helare, ber jag er denna dag och varje dag att tänka på mig som en allierad, broder, vän, följeslagare. Återigen ber jag er att gå med mig.

Vet ni, jag har så ofta hört ropen i era hjärtan, det har vi alla. Det mest konsekventa och ihärdiga ropet vi hör i era hjärtan är att ni är ensamma, att ni känner er ensamma, att ni på så många sätt känner att detta är en enslig resa och att ni gör den utan det sällskap ni längtar efter. Men jag finns här och jag kommer inte ensam; jag kommer med legioner, inte bara med purpur utan blått och rosa, rött och orange, min moder, min Magdalena, mina apostlar, mina lärjungar, mina vänner, alla vi … vi säger ”Hej, kommer ni och går med mig?”.

I ert sinne och hjärta säger ni förstås alltid, när jag ställer den frågan till er,”Ja, det vill jag absolut!” Och sedan glömmer ni. Vi går vidare som en cirkel, synlig och osynlig( ja, jag talar om oss som varande synliga också) men tillsammans – ni, som ”våra fötter på marken” så att säga, Moderns Implementationsteam, skaparna av den Nya Jorden. Jag säger, ”Går ni med mig! Eller för tusan, får jag gå med er?” Hur skulle ni känna om jag bara kunde hänga med? Jag skulle inte ställa till något väsen … och sedan skulle ni aldrig behöva känna er, eller ens ibland tro, att ni är ensamma. Ni behöver aldrig känna er ensamma, för, mina älskade vänner, familj, bröder och systrar, ni har aldrig varit det.

Jag vet, för jag har gått i era skor, ja, storlek 10. Jag har gått i era skor, jag känner till hur ni har det och jag vet hur det är, trots att ni har era älskade vid er sida, att känna sig ensam och glömd, att planen på något sätt gick snett, att änglarna och ärkeänglarna glömde eller inte gjorde sitt och här är ni nu fast på denna planet av bitterhet, hat och girighet. Det är inte sant, det är inte sanningen med kärlek; det är inte min sanning och inte er sanning. Så tänk på mig som er konstanta följeslagare, jag kommer att respektera ert privatliv, ert heliga utrymme, men jag är med er … vi är med er.

Nu ska vi tala om några saker ur mitt perspektiv, ur kanalens perspektiv, ur Moderns och Faderns vetande. Detta har verkligen varit ett år utöver det vanliga. Ja, ibland skämtar jag och retas och säger att det varit utöver det vanliga för att jag skrivit en bok! Men det är faktiskt en handbok som hjälper och vägleder er att finna verktygen och perspektivet ni bär för att föra fram kärleken och glädjen som inte bara är er födslorätt, utan det naturliga tillståndet av varande … det är ert naturliga tillstånd så varför skulle ni inte vilja leva i det?

Verkar det vara så att det fortfarande är en hel del kaos på er planet? Svaret är förstås ja … jag är varken blind eller döv och vi vill inte låtsas som om kaoset inte finns, vi har redan talat ganska mycket om detta. Men, får jag åter komma med ett förslag, ni har inte bara en naturlig känsla av att vara fulla av kärlek och glädje, ni är naturligen, medfött, i själva ert varande, inte bara andligt utan fysiskt, i grunden en inter-multi-dimensionell varelse. Det är konstruktionen på denna planet. Det är själva definitionen på vad det betyder att vara mänsklig. Så, det är inget ni måste lära er, det är inget ni måste skolas till, det ni gör är att minnas och förkroppsliga det på sätt som det inte varit förkroppsligat på många, många tusen år. Att vara interdimensionell är att vara mycket rörlig och flytande, Einstein har givit er några underbara förklaringar … ja, det kan ni hitta på nätet, på Rådet av Kärlek(Council of Love) … han har givit er några förklaringar och sätt på vilka ni kan föreställa er er inter-dimensionalitet.

Men, låt oss börja med er fråga angående vad som ligger framför oss under 2017. Er känsla av inter-dimensionell glidning som många av er har upplevt, av rymd, glömska, av ”jag vet inte var jag är eller vad jag gör” känslan har vuxit. Men, kom ihåg att Moderns klarhet alltid och konstant ingjuts i er. Den är en del av Hennes Tsunami av Kärlek och den Tsunami av Enhet som fortsätter till denna stund.

Denna känsla av klarhet av att vara inter-dimensionell, att vara flytande, i flödet av dimensioner, kommer att bli ert normala tillstånd av varande under 2017. Det gäller särskilt er som är ljusbärare, kärleksvarelser, för ni ligger lite före vågen, ni har redan fört hjärtats medvetande in i er varelse. Detta är en enorm expansion, ja, denna kanal talade om det som en explosion. Ni är Ljuset!

Låt mig avvika från ämnet lite … Gabrielle har mycket tydligt talat om för er, särskilt med hennes senaste inställning, att ni befinner er i uppstigningens kval. Nå, Gabrielle är kommunikatorn, hennes användning av ord och terminologi är mycket specifik. Så när hon säger ”ni befinner er i uppstigningens kval” vad tror ni då hon menar? Hon talar inte om en smidig passage, processen av uppstigning, hon talar om den slutliga knuffen, födseln och återfödseln av er, min kära familj, och denna mänskliga ras som vi kallar Gaianer.

Vad är uppstigning? Ni förstår, när jag talade med människorna för mer än 2000 år sedan försökte jag göra det på ett enkelt sätt och det är en god regel än idag år 2017. Uppstigning är det medvetna hjärtat levande i kärlek, det är det expanderade hjärtmedvetandet. När ni till fullo är i ert hjärtmedvetande, vad händer då? En rad saker triggas igång … ert intellekt, er mentala kapacitet och det ni tänker på som er känslomässiga kapacitet rensas. Ert intellekt, er mentala kapacitet expanderar fenomenalt, er förmåga att förstå, att uppfatta, att se och verkligen känna kärleken, inte bara romantisk kärlek som ni är engagerade i … det gjorde också jag runt tolv eller femton eller tjugofyra … ni blir kärleken, ni är kärleken. Detta är något ni inte behöver läras, det är ert fundamentala själv, det är vem ni är.

Mina kära, ni, var och en som jag talar med, som jag går med, ni är uppfyllelsen av Moderns Dröm, Moderna Löfte. Ni är uppfyllelsen av planen. Nå, vi har sagt er detta på så många sätt … det jag påbörjade, och jag kan säga det blygsamt jämfört med vad ni kommer att göra … det jag påbörjade för så många år sedan – och jag menar inte bara mig, jag menar Muhammed, Buddha och Shirdi Sai Baba, St Germain, St Teresa, St Katarina, Jeanne dÁrc, Sitting Bull – det vi påbörjade avslutar ni. Nu menar jag inte världens undergång – utan raka motsatsen – Jag menar återställandet av Gaia. Och vad betyder detta återställande? Det betyder uppfyllandet av Moderns Plan.

Ni och jag var aldrig bara ett experiment, det var inte ”vi provar så här och ser hur det blir”. Nu, med elementet av fri vilja, har det gjorts några experiment? Ja, men det är människan som gjort det. I olika diskussioner har det varit viktigt att få er att förstå att de falska matriserna och paradigmen i den gamla tredje dimensionen( brist och begränsning, död, förstörelse, fattigdom, skuld, skam, misshandel, kontroll m.m) är avvikelser, omvägar som människor tog. Men det är inte sanningen om vem ni är, om vilka vi är, vad denna utveckling och Plan handlar om. Så, medan många av dessa saker utspelar sig, gör de så att de kan elimineras, så att illusionen kan elimineras … inte minnet … det är viktigt att minnas dessa saker, inte som något centralt men tillräckligt för att ni inte ska upprepa dem.

Det som kommer fram är det mod och den vänlighet, den tröst och glädje, som behövs för att ni ska vara fullt ut i detta hjärtmedvetande, så ni kan ta molekylerna, atomerna och de subatomära partiklarna och forma dem till strukturer, institutioner, byggnader, miljöer, relationer, som baseras på kärlek, där det helt enkelt inte finns plats för något annat. Det handlar inte om brist på tolerans för något annat, det är bara valet att leva i glädje. Det är valet att fortsätta på sätt som ni lovade Modern och som jag verkligen lovade Modern för många, många år sedan. Innan ni kom hit blev var och en av er utvald och ja, frivillig, för det finns inget tvång på den här sidan – aldrig. Var och en sade ”det är tillräckligt viktigt för mig, som människa, som jordväktare, som hybrid, som fullväxt stjärnvarelse, det som är på väg att hända och förändras på denna planet är av sådan enorm betydelse, Moder, det är viktigt för mig, inte bara för att tjäna er utan för mig att gå med och få tillåtelse, uppmuntran och stöttning att vara med i detta Implementerings-team.”

Detta var ni sägandes ”jag vill ha Fred på Jorden. Jag vill se ett slut på våldet. Jag vill se ekonomisk frihet. Jag vill se politisk frihet. Jag vill se stabilitet. Jag vill uppleva och smaka och känna vad Fred på Jorden är, inklusive fred med vår stjärnfamilj då de delar rikedomen av sina upplevelser med oss. Så, det var inte bara människorna som sade ”åh, jag går med”, det var många andra också”.

Så, på många sätt var 2016 ett reningens år; det var ett år av extraordinära förändringar av allt som varit dolt … och jag menar inte falska nyheter eller falska beskyllningar, jag menar det som är dolt i mänskliga varelsers hjärtan, i egot och egocentriskt beteende, har nu kommit till ytan. Det var dags för detta att komma fram så att det lätt kan identifieras. Förändring är själva luften ni andas. Naturligtvis har vi alltid detta interna/externa andas in/andas ut, det är förändring i sitt fundament, och det, mina vänner, är mönstret, matrisen av Modern. Så ni föds och återföds i varje andetag. Men jag talar också om något större än bara andning.

Allting kommer i förgrunden. Ni säger ”Tja, Yeshi, inte allt … det har inte blivit uppfyllt det vi väntat och hoppats på”. Hur kan ni ha en fin fest och ett globalt firande om ni inte har städat huset? Det är det som har pågått och ni har lärt er och accepterat denna expansion, denna omdefiniering av kärnan i den ni är. Ni har haft dessa känslor av sådan kärlek, inte bara känsla, eller ”jag tror jag är kär”. Jag talar om kärlekens sanning, jag talar om extraordinär kärlek, jag talar om sann kärlek och den sanna kärlek jag känner för er.

Under 2016 har ni provat ert set av skaparkläder … och kära ni, ni ser fantastiska ut! De passar er som handsken. Ni är nu redo att gå ut på den större scenen, det kan vara med ett leende mot en granne eller att tala i FN. Ni är beredda att gå ut och fylla dessa kläder, ni är beredda att gå ut och visa sanningen om vem ni är, milt och vänligt.

Det fanns en tid, och mina trogna apostlar var mycket bra på att rapportera sådant, när jag kände ilska och misstro, förakt och besvikelse. Det är inga kriminella handlingar, men heller inte något, mina älskade vänner, som man vill leva med. Så, gammalt skinn ska ömsas, ert gamla själv ska ömsas, och ni ska omfamna, acceptera, tillåta och förankra ert enorma interdimensionella, multidimensionella själv som lever i hjärtmedvetandets fullhet. Då ni gör det, gör ni det för miljoner.

Ni överraskade oss när ni sade att ni skulle stiga upp som ett kollektiv. Som någon som gått på jorden som man och känt prövningarna av det, blev jag berörd ända in i kärnan av mitt varande för det var vad jag arbetat för, vad jag alltid hoppats på. Då jag sade ”älska din nästa såsom dig själv”, sade jag inte: tja, älska några av dina grannar och lämna de andra efter dig. De jag hade svårigheter med, vissa av romarna, vissa fariséer, vissa rabbiner, för tusan, några av mina släktingar, ville jag ändå skulle känna kärleken. Och det är vad ni gör; ni är uppfyllelsen, i detta år, inte i någon avlägsen framtid, ni är uppfyllelsen av det jag påbörjade för så länge sedan. Tack.

Det är anledningen till att jag vill följa med er. Det är därför jag erbjuder, jag håller ut min hand, min arm, i kärlek, vänskap och släktskap. Ni gör detta i er mänskliga form, men ni har aldrig, aldrig(tänk på det – det är en lång tid) varit mer åtföljd in och ut ur denna form. Fler och fler av er börjar se oss och jag säger er, jag kan inte vänta på att bli sedd.

Det kommer att bli ett år av extraordinär uppfyllelse … så, var redo! Ni är påklädda, sätt på er skorna för vi är redo. Jag älskar er, jag har alltid älskat er, jag kommer alltid att älska er. Jag har också denna enorma tro på er … det har vi alla. Så, gå in i tystnaden, gå in i rymden, återställ, då ert år av extraordinär förändring går mot sitt slut och gör er redo, mina kära, för denna extraordinära uppfyllelse.

Gå med vår kärlek. Farväl

 

http://counciloflove.com/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...