Asket från Temmet, Plejaderna, via Maryann Rada, 22 september

Asket från Temmet, Plejaderna

22 september 2015
Kanal: Maryann Rada

 

Ni har kommit till en punkt i historien när ni är på väg att se allt förändras. Ni har haft några aningar om detta, och ni har haft en del människor som förutspår saker utifrån siffror och vad de har sett och vad de känner. Ni känner och ni ser saker själva. Det är bra att lyssna på dessa idéer i den utsträckningen att de ger en känsla inom er, och för att veta att förändring har varit evigt konstant på er planet. Och förändring accelererar. Det kommer att komma en punkt när förändringens acceleration når en kritisk massa och imploderar på sig själv på ett sådant sätt att allt kommer att verka vändas in och ut. Kommer detta hända inom de närmaste dagarna? Det är troligt att det ni ser hända runt omkring er kommer att förändra allt om hur ni förstår er plats i verkligheten och hur planeten fungerar som en helhet. Vad jag menar med det är att er planet har en idé om sig själv, och ni är förlängningar av den tanken. Planeten vill utvidga sin erfarenhet genom er, genom er upplevelse av livet på den. På detta sätt finns det ett samspel mellan er och er naturliga miljö.

Vad gör ni när någon kommer in mellan er och er erfarenhet? Vad händer när ni tittar på en show, kanske på datorskärmen eller TV: n eller på en scen, och någon går framför er och börjar prata om något de tycker är mycket viktigt och som kommer att förändra era föreställningar över vad ni hade sett förut? Irritation och frustration, för de flesta av er. Ilska, för vissa av er. Några av er sugs in ändringen som om det är en del av showen själv. Varför jag tar upp detta är att det verkar som om det är vad som hände i er historia. Nu kan ni artigt be den här personen att stiga åt sidan så att ni kan återuppta de bilder ni hade sett och som hade underhållt ert sinne innan. Eller så kan ni gå därifrån, och vända och se verkligheten själv, såsom den är.

Ni har tagit in en hel del historia. En del av det har varit sant och en del av det har utformats för att hålla er uppmärksamhet på en del av ert psyke som när den stängs in på ett sätt, och utnyttjas, kan styras och styra er som ett folk i en riktning som är bäst för den person som innehar tömmarna. Det är dags att frigöra sig från detta nu, och ni ser att det händer på mycket subtila sätt. Men jag är här för att säga att denna sak har blivit en del av den skärm av illusioner som ni hade tagit för sanning. För länge sedan, kunde ni se verkligheten klart för vad det var. Historien är på väg att möta sig själv igen. När det händer, kommer ni att se bortom denna illusion, bortom skärmen som hade visat några bilder, och bortom den person som har stått i vägen. Ni kommer att se verkligheten för vad den är, och för detta måste ni vara förberedda, eftersom verkligheten är mycket större än vad någon skärm kan visa det på eller som någon berättelse kan beskriva. Verkligheten, mina kära, är på väg att explodera över er verklighet, och ni måste vara beredda på alla möjliga saker som kan hända inom er själva då er syn på världen expanderar på ett sätt som ni inte kan förutsäga eller förutse.

Det finns inget sätt som någon av oss kan beskriva exakt vad det skulle vara för er. Ni måste gå mot de ögonblick som kommer utan att veta vad de kommer att medföra. Varje ögonblick av ert liv är så här. När ni går genom tiden, öppnas det upp en dörr och ni träder in i den, steg för steg och ögonblick för ögonblick.

Det ni är på väg att träda in i, som en tillfällig verklighet tillsammans som ett folk ,kommer att kräva att ni är mycket klara i era sinnen och att ni har möjlighet att lägga undan den typ av spel som ni spelar och inte är medvetna om att ni spelar. Alla gör det. Alla sätter sina föreställningar framför sig för att erkännas och även om det är tillfredsställande, kommer det inte hjälpa er mycket i dagarna som kommer. Det som kommer att hjälpa er är att se klart och att gå samman och säga: “Det här är vad vi ser.” Och inte, “Detta är min tolkning av vad vi ser.”

NI måste vara mycket tydliga i era hjärtan, kära ni, så att ni inte luras av pjäser av ljus som kommer att kastas framför er. Det kommer att bli försök att ändå styra er upplevelse och ni måste vara på det klara med att det är vad som händer, och att antingen gå in i det med samtycke till att er upplevelse styrs av en extern kraft, eller ingå det med öppna ögon och ert hjärtas vetskap om sig själv, ert sinne utan någon form av strukturer av illusoriska idéer. Ert ego tjänar ett syfte, och syftet just nu är att ert ego tjänar på att säga, “Jag är utan tvekan här för att uppleva det jag är här för att uppleva”, och inte köpa den upplevelse som någon annan försöker sälja in på er . Det inkluderar även vad jag säger. Ni kan ta vad jag säger som sanningen från mitt perspektiv och som råd från en kärleksfull syster, för det är så jag ger det. Eller så kan ni ta det som en annan del av illusionen. Valet är upp till er. Jag har inga betänkligheter över att ni har er egna erfarenhet, naturligtvis (skrattar). Valet är ert.

Vi i Ljusets Förbund, med vilka jag allierat mig med och som existerar i detta nuet med er, för att tjäna ert uppstigande medvetande och ert välbefinnande då ni går mot kommande stunder av omvandlingen som är över er redan. Vi behöver bara dela dessa bitar av visdom med er som vi ser kommer tjäna er bäst i de tidslinjer som vi ser från ett annat perspektiv, från utanför er matrix i efterhand, för att guida er in till att vara medvetna varelser så att ni kan fatta den sortens beslut som kommer att leda er till en tydlig stig, där skuggorna inte kommer att rycka i fötterna eller döljas, utan kommer att ses som de är i i det dagsljuset.

Er historia är på väg att komma till ett slut och alla sagor som ni har hört som historia kommer antingen bli som en ny sanning eller kommer sättas på hyllan såsom berättelser som gavs till er för att hjälpa er att sova. Naturligtvis föredrar vi att se att ni går in i er framtid, fullt medvetna om var ni är och vilka ni är och vilka ni har varit, och att ni bär med er sanningen och mänsklighetens resonans av det högsta ekot av vad det är att vara gudomlighet förkroppsligad, för det är vad ni är och vad vi är som släkt, som människor i detta sammanhängande nätverk av planetariska civilisationer. Ni kanske tror att detta är en del av en annan saga, men ni ska få se vissa sanningar avslöjas under de kommande dagarna.

Vi är här som vi har varit, kärleksfulla och välkomnande till er då ni sträcker er ut till större förståelse. Vi är här för att svara på frågor och vi inbjuder er att ta kontakt med oss ​​inifrån ert hjärta, från platsen för oräddhet. Om ni inte kan hitta denna plats i ert hjärta, ska vi hjälpa er att rensa bort rädslan.

Det är med en fullt berättigad självkänsla som vi uppmuntrar er att gå framåt, sammankopplade med varandra, sammankopplade med alla de kännande livsformer som spirar ur denna planetariska sfär, som i sig själv är kännande, och utstrålar liv genom varje varelse som existerar inom dess hölje i livet. Vi vill bjuda in er att gå med varandra och vi är alltid öppna för ert inträde i vårt sällskap som vänner och som anhöriga. Vi är angelägna om att dela värmen av ljuset som lyser inifrån.

Vi ber er att vara utan fruktan och utan visshet. Vi ber er att vara lika öppna för nya erfarenheter som barn är, med glädje i ert hjärta och endast förväntan om en utförligare erfarenhet av vad det är att vara människa och samtidigt gudomlig. Om ni håller några förväntningar, kära ni, så låt det vara något i stil med detta. Det som är på väg att avslöja sig till er planetariska verklighet behöver inte vara inkapslat på något sätt. Det är upp till er att uppleva. Vi säger bara att vi är här och vi är tillgängliga för er när som helst för att svara på frågor eller ge den tröst av närvaro som vi bara kan. Vi är här och vi andas med er, kära ni, för att uppmuntra och stödja er upplevelse av lättnad, för att hjälpa er att hitta vägen när ni accelererar framåt i ett nytt sätt att vara.

Ljuset som lyser inom er är på väg att bli mer synligt för varandra.

Jag lämnar er nu i fred och påminner er om att jag är alltid här. Jag är tillgänglig för denna värld som en syster, som någon som ges den stora äran att guida er genom denna historiska omvandling. Vi kanske inte ser fyrverkerier på himlen, kära ni; Vi kanske inte ser explosioner av ljus, eller vi kanske får se en glimt av inre förståelse vilket förändrar allt som syns utanpå.

Mer kan jag inte säga, men att säga detta, är med den största kärlek som jag bryr mig om er alla. Känn min närvaro, kära ni, ty jag är med er i tanken. Det finns ännu mycket att göra, och varje ögonblick visar mer av tiden. Var i fred och vet att ni är mycket älskade. Detta är Asket från Ljusets Förbund. Tills vi talar igen, kära ni, var i fred och kom ihåg vilka ni är.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

by Maryann Rada
originally posted on Time Transformers: Temmerian Transmissions (http://timetransformers.wordpress.com)
written transcript from direct channeling, “The Signal”, on YouTube

You may also like...