Sananda via Camilla Nilsson, 4 juli, 2017

Budskap från Sananda, kanaliserat av Camilla Nilsson 2017-07-04

Mina kära vänner

Jag ber er: Stilla er. Lyssna på den inre rösten som talar till er. Den inre rösten som många gånger vädjar om uppmärksamhet. Kära vänner, ge er tid till att lyssna. Ni är så fulla av tankar, ni är på väg, ni har inte tid. Tid har ni i överflöd. Tillåt er att stanna upp. Lyssna.

Vad säger den inre rösten?

Den visar vägen ibland. Tröstar ibland. Ger svar ibland. Men bara om ni stillar er.

När jag vandrade på jorden, var jag en betraktare. Jag studerade människor. I deras ögon kunde jag se deras själ. Själen som berättade vem jag hade framför mig. På så sätt visste jag hur jag skulle möta människan. Människan med sitt ego, sin kropps försvarare.

Uråldrig kunskap som ni verkar ha glömt bort att använda er av.

Vi har sänt människor till jorden för att sprida kunskapen, ge den nytt liv. Camilla är en av dem. Kära vänner, jag uppmanar er om och om igen: Lyssna på den inre rösten. Använd er förmåga att finna er egen väg. Ni har alla svar inom er.

I möten med andra människor: Se vem ni egentligen möter. Inte vem ni tror att ni möter beroende på hur den fysiska kroppen upplevs. Se människan i ögonen, ögonen som är själens spegel. Se människan i ögonen och ta del av informationen från själen. Känn och förstå var människan befinner sig i sin utveckling. Varken bättre eller sämre men med hjälp av informationen får du hjälp med hur ni bäst möter varandra.

Kära vänner. Ni är alla olika men det innebär inte att ni inte kan förstå varandra. Tvärt om. Genom förståelse ökar ni takten på er andliga utveckling.

Genom förståelse ser ni bortom tid och rum.

Genom förståelse kan ni förenas.

Genom förståelse kan ni lägga era skydd åt sidan.

Genom förståelse kan fred skapas.

Förståelse är ett av de gyllene orden för att ni människor ska komma framåt, komma vidare i er utveckling. Förståelse hjälper er att leva sida vid sida i samförstånd. Kärlek är ett annat gyllene ord som jag måste passa på och påminna er om nu när tillfälle ges. Kärlek är en magisk kraft som ni alla har tillgång till. Kom ihåg att kraften börjar i er själva, var och en. Kärleken som får olika mycket plats i var och en av er. Somliga håller emot kärleken. Ett motstånd som ibland kommer från rädslan av att bli sårad. Ibland kommer det för att ni hellre låter er ledas av ert intellekt. Somliga litar mer på hjärnan än hjärtat. Jag påminner er om att båda delarna behövs, både hjärta och hjärna, men kära vänner: Möt varandra i kärlek.

Allt börjar med var och en av er. Visa vägen. Våga öppna upp för att se och känna vem ni har framför er. Känn och förstå, släpp efter och låt er ledas av den inre rösten så som jag gjorde. Jag visste allt, jag förstod och jag kände kärlek. Därför kunde jag också förlåta dem som inte kunde bättre. Jag var utsänd för att lära mänskligheten kärlek. På många sätt blev det tvärt om. Fram tills nu. Ni är tillräckligt många för att vända energierna på jorden. Tillsammans gör ni skillnad. Tappa aldrig hoppet, se det möjliga istället för det omöjliga. Stå enade, sida vid sida, förstå varandra och känn kärlek.

Med stor tacksamhet för att ni har lyssnat, drar jag mig nu tillbaka.

TACK, Sananda – Jesus

http://www.camillasänglarum.se

Du gillar kanske också...