Hathor via Elaine De Giorgio, 1 juli 2017

Hathor via Elaine De Giorgio, 1 juli 2017

Hathor: Kristallina Kroppar

Kära Barn,

Var välsignade för ni har många välsignelser, för jag Hathor kommer inför er med stor glädje i mitt hjärta för många händelser kommer fram i detta universum. När ni går i tillstånden av lycksalighet som vi upplevde under Atlantis Gyllene Ålder, går ni nu in i ett nytt paradigm av Ljus och Kärlek.

Många av er inriktar er nu med era nya kristallina kroppar och de av er som redan har uppnått detta kommer att fullt har aktiverat Diamant Ljus Koderna inom er DNA Blåkopia, med detta kommer ni att vara ett skinande ljus för alla att se.

Ni förändras och övergår till förmågan att använda de dimensionellt överlägsna förmågorna telepati, bilokalisation och teleportation och alla dessa förmågor som vi talat om tidigare.

Låter underbart, ljuden från universum är överflöd, då många av er har blivit inställda till dessa frekvenser.

Allt manifesteras, inklusive era talanger som en dimensionellt överlägsen artist och mottagare. Gyllene Ljus… lägg märke till att er telepati ökar, nu kan ni höra konversationer bland människor om er: Ni kan lyssna till dem för ni kan tona in er till ljudfrekvenserna för att fånga deras tankar och ord.

Människor förankrar nu Guds/Gudinne Energierna inom sig igen.

Gyllene Ljus kommer genom Solens Barn av den Gyllene strålen. Vi förankrar nu in de Gyllene Diamant Ljus Koderna av Enhetsmedvetande – 144:e Gradens Lejon Kosmiska Medvetande är denna Välsignade Lejonportal som snart kommer.

Den 3:e Gyllene Strålen av den Stora Centrala Solen har blivit fullt aktiverad och inriktad med Diamant Ljus Energin som för in en våg av kärlek, transmutation och för in ett Enhetsmedvetande till er Jord.

Detta behövs nu för nästa våg av händelser som sker på er jord. För det är mycket som behöver göras. Många är fortfarande i matrisen de själva skapat och många ansträngningar görs vid denna tid för att dra dessa framåt, som fortfarande är fast.

Er uppgift mina älskade barn är att skapa och medskapa ringar på vattnet som inte har setts tidigare och detta innebär att låta ert ljus och er kärlek lysa på allt.

Ha stor urskiljningsförmåga vid denna tid för mycket förvirring existerar fortfarande, när energin på er jord nu förstärks och många har gått in i de slutliga stadierna av reningsprocessen. Var starka nu. Allt är precis som det är tänkt.

Det Feminina har äntligen inriktats och förankrats på er Jord vid detta Sommarsolstånd som varit, och fört in vågor av kärlek och medkänsla.

Det Maskulina har nu gått in i nivåerna av stort helande och inriktning.

Stjärnan Sirius och Orion har inriktats och förbereder vägen för den Heliga Unionen att komma in på Jorden när Systerskapet och Broderskapet kommer in, för att förbereda vägen för den kollektiva 144:e Graden av Kosmiskt Medvetande och de 144.000 som för närvarande är förankrade på er jord.

Många av er har fått uppgiften att gå in i stora arbeten med att inrikta jorden, förankra i nätverket, att aktivera, att hela. Kom ihåg mänskligheten vid denna tid kära ni då det finns många som är i behov av er assistans, kärlek och helande.

Jag kommer inför er denna dag och har med mig kärlek, för att ge er helande, för att ge er frid.

JAG ÄR HATHOR (HET HERU) och jag talar genom Elaine denna dag.

» http://www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...