Sananda via John Smallman 20 april, 2017

Sananda

via John Smallman

20 april, 2017

Och när ni är redo kommer Ljuset att bryta fram

 

Andlig tillväxt eller evolution är mänsklighetens väg mot uppvaknandet. Den grundlades av er himmelske Fader i det ögonblick då ni valde att få uppleva overkligheten i att vara separerad från Honom. Det finns inget sådant tillstånd som separation, den är endast ett påfund, ett galet inbillat påhitt, som i ett kort ögonblick dök upp för er och som ni valde att engagera er i. Nu förefaller separationen vara oerhört verklig, medan ni kämpar för att vakna upp från den djupa slummer i vilken ni föll, för att ni skulle kunna få förnimma och leva inom dess tankevärld.

På grund av att ni för evigt är Ett med Gud är det oundvikligt att ni kommer att vakna till det tillstånd av evig glädje i vilket er kärleksfulle Fader skapade er. Men, som jag tidigare har talat om för er, så pådyvlar Kärleken inte, Den accepterar och tillåter. Den respekterar era val, vilka de än vara månde, och inväntar med oändligt tålamod det ögonblick då ni väljer att välkomna Den in i era hjärtan. Detta ögonblicks ankomst och uppmärksammande är ett individuellt val som varje människa kommer att göra, för den pågående separationsupplevelsen, låt vara overklig, är alldeles för smärtsam för att kunna uthärdas i oändlighet.

Djupt inom var och en av er finns en vetskap om att livet som människa är en mycket tillfällig och overklig upplevelse och denna vetskap stör ert lugn och kräver er uppmärksamhet, era efterforskningar. Det finns inte en enda människa som inte vid någon tidpunkt djupt funderar över livets mening och dessa funderingar leder till den intensiva och mycket kraftfulla insikten om att det måste finnas en mycket djupare mening än att bara överleva som människa. Och det finns det naturligtvis!

När en person blottlägger eller blir medveten om sitt intuitiva sinne, den inre vetskapen om att det måste finnas en andlig intelligens långt större än ens egen mänskliga intelligens, så uppmuntrar egot ofta – på grund av att den mänskliga upplevelsen förefaller så verklig – personen att kännas vid denna vetskap, men att lägga den åt sidan tills man har tid att på ett djupare plan fundera på den. Sedan återupptar det mänskliga livets dagliga frågor och distraktioner sina ”rättmätiga” positioner som uppmärksamhetens huvudsakliga fokuseringspunkter och efterforskningarna gällande möjligheten för ett andligt fädernearv eller en identitet blir fördröjd eller glöms bort, tills en intuitiv gnista nästa gång uppstår.

Det kommer ständigt att finnas en nästa gång, för det är helt enkelt Guds Vilja, och Er, att ni ska vakna upp. Tills ni vaknar upp kommer ni att få regelbundna puffar från alla oss i de andliga rikena, som föreslår att det är dags att göra det. Och ni kommer att bli medvetna om dem och på rätt sätt svara an på dem … när ni känner er redo. Känslan av att vara redo är en väsentlig aspekt i varje individs uppvaknandeprocess och på grund av att ni har en fri vilja – en inre aspekt av Kärleken – så kommer ni aldrig att bli knuffade eller tvingade till att vakna upp. Men ni kommer att antingen få en ständig serie puffar, eller så får ni uppleva händelser eller lärdomar som är utformade enbart med syftet att hjälpa er att bli medvetna om dessa intuitiva puffar, vilka är ägnade att leda er mot ett uppvaknande.

Och när ni är redo kommer Ljuset att bryta fram; ni kommer äntligen inse att den enda betydelsefulla anledningen till att leva ett liv som människa är att hitta vägen tillbaka till Verkligheten, ert eviga andliga Hem, där ni för evigt förblir Ett med er Källa, den högsta Visdom och Oändliga Intelligens som för många av er, i mänskliga termer på bästa sätt kan uttryckas som Moder/Fader/Gud.

Men vänligen kom ihåg att ord är så i hög grad begränsande och otillräckliga koncept för kommunikation, att de ofta kan, vilket de gör, uppdela er i motstående läger av krigande falanger som bara åsamkar er konflikt, smärta och lidande.

När ni lyssnar till andra, så måste ni förvissa er om att ni hör vad de säger, i stället för att hoppa till slutsatsen att ni redan känner till vad de har att säga till er. Ofta inträffar intensiva missförstånd helt enkelt för att människor missar att höra vad som blir sagt, eller hör och fullständigt misslyckas med att förstå vad den andra menar med dessa ord. För var och en av er kan desamma orden ha – och det har de också – mycket olika innebörd, delvis beroende på de olika former av kroppsspråk som alltid medföljer era ord.

När ni har en konversation med någon, lyssna med era hjärtan snarare än med era intellekt, för de förra tillhandahåller ett intensivt energifält som är i fullständig linje med vad den andra personen önskar uttrycka, medan intellektet alltid försöker dechiffrera eller översätta de ord som har hörts, till ett logisk och förnuftigt koncept, för det kan aldrig helt och fullt förstå eller omfatta den hjärt-upplevda innebörd som i själva verket blir uttryckt.

Och vad jag naturligtvis också talar om för er, är att ni dagligen behöver gå inombords och besöka det ljus som är Guds Kärlek, som ständigt brinner på ert heliga altare, så att ni ska kunna hålla i minnet att leva genom att upprätthålla avsikten att vara kärleksfull i varje samverkan med varandra, oberoende av vilken form denna samverkan har.

Ni är Ett med Källan, varenda en av er, och därför är i sanning varenda interaktion med någon annan inget annat än en interaktion med en annan aspekt av er själva. Så i och med att ni älskar andra, så älskar och ärar ni er själva, och genom att älska er själva så älskar och ärar ni andra. När ni hamnar på villovägar genom att döma eller skuldbelägga er själva eller andra, då, så snart ni upptäcker att detta har inträffat, erbjud då omedelbart förlåtelse, för alla misstag är i sanning inget annat än ytterligare en aspekt av illusionen och är därför ytterst overkliga! Förlåtelse är bara ett frigörande från den skuld som illusionen försöker pådyvla er, ett ogiltigt försök att skämma ut och vanära er, så att ni glömmer eller förblir omedvetna om att ni är gudomliga varelser av oändligt värde och oändlig betydelse.

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

 

And when you are ready the Light will dawn.

 

April 20, 2017 by John Smallman

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...