Sananda via Elisabeth Trutwin, 27 oktober

Jesus Sananda

Sananda

27 oktober 2015

Kanal: Elisabeh Trutwin

 

Eterisk Plasma- Energi

Hälsningar i denna Fullmåne! Detta är Sananda genom Elizabeth Trutwin. Jag skulle vilja beskriva de jordliga förändringar ni ser nu och hjälpa er att förstå historien som fört oss till detta ögonblick. Jorden går igenom ett Skifte nu. Det är vad det kallas när uppgraderingar sker på en planet och som gör det möjligt att utnyttja tekniker som inte finns tillgängliga på de tätare dimensionerna. Det viktigaste av dessa är att utnyttja Plasma-Energi vid Zero Point (Nollpunkten). Plasma-Energi är ett av de fyra fundamentala tillstånden av energi. De andra är fasta, flytande och gasform. Plasma-Energi genomsyrar allt på jorden, inklusive våra kroppar, vår mat, vår luft och vatten. Det är en kraftkälla, en kraft, det är jonisk energi.

Eterenergi hänvisar till en typ av mycket fin materia eller ämne. Det finns överallt omkring oss, och det genomsyrar all fysisk materia och rymd i hela universum. Det är en våg-och-partikeltyp av energi, i termer av modern fysik. Det är verkligen ett frekvensområde av av energi, och inte bara en enda energifrekvens. Eterenergi kallas också chi, livskraft, prana och andra namn. Eterenergi kan överföras från en person till en annan person som använder olika healingtekniker eller överföringar. Dessa är utbyte av energi. Eterenergi har också kallats Guds Källa. Det livar upp kroppen när vi lever och lämnar kroppen när vi dör. Plasma -Energi har egenskaper som skiljer sig från de övriga materiernas tillstånd. Vi lever i ett materiauniversum. Förekomsten av ett stort antal laddningsbärare gör Plasma-Energi elektriskt ledande, så att det svarar starkt till elektromagnetiska fält. Som gas, har inte plasma en bestämd form eller en bestämd volym såvida den inte är innesluten i en behållare. Plasma är den vanligast förekommande formen av vanlig materia i universum. Plasma-energi och eterenergi är exakt samma sak. Den 5e Dimensionella Jorden har nått eternivå där Plasma-energi och Zero Point är möjlig.

Eterisk kropp är en Plasma Boll av Ljus

I en Kosmisk-Förening med hela skapelsen för cirka 450 miljarder år sedan, gick Moder och Fader Gud tillsammans och skapade, på en och samma gång, biljoner och biljoner av Tvillingsjälar som skulle vara totaliteten av Medvetandet i Kosmos. Dessa gnistor av Källans energi var som bollar av ljus av medvetande och kan betraktas som Plasma-Energi. Dessa bollar av ljus reste tillsammans Moder/ Fader Gud under eoner av tid och hjälpe till att skapa de sju Super universumen, planeterna, stjärnorna och som ett Kollektivt Medvetande, Allt Som Är. Inuti er är Skaparen. Ni är det. Era tankar skapar varje nästa ögonblick. Var och en av er är anslutna i det Universella Hologrammet eller konstruktionen av era tankar. Detta är anledningen till att utomjordingar kommunicerar utan att tala. Deras tankeöverföringar färdas med ljusets hastighet.

Sex av de sju Super universum är universum av ljusmateria. Det sjunde är ett universum av mörk materia. Vårt universum Nebadon, Vintergatan och jorden finns i den mörka materiens universum och all dess fysikalitet lyses upp av Solen som dess källa av Plasma-Energi som förkroppsligar allt liv på jorden, inklusive våra kroppar. Det finns en Sol bakom Solen och denna är en ”över den fysiska” Solen som ger Källans energi som färdas genom vår Sol till jorden och kallas Central Solen eller Alcyone. Källan, solen, våra kroppar och ALLT i materia-Universum ges liv av den energi som kallas Plasma-Energi. Det är en Kännande Källa av Intelligens. Den nya fria energin som erbjuds av Keshe Foundation är en kännande källa av Plasma-Energi.

Grattis, till Jorden och alla på Henne. Ni har utvecklats till en tidpunkt då detta är möjligt. Den är gratis eftersom det är den vanligast förekommande materian i rymden och när den sätts in i en 6 x 8 behållare kan den utnyttjas för uppvärmning och kylning och många andra applikationer, inklusive portalenergi. Stjärnportalerna är energiportaler. Det är där som fysikerna möter kvantfysikerna och de är överens om att umgås på jorden som vänner. Kvantfysik innehar vetenskapliga bevis för eteriska existensplan och de eteriska transportmedel som kallas eteriska kroppen eller Merkaba. Detta är vårt egna individuella fordon för att resa i universum. Skapar dessa bollar av ljus sädesfältscirklarna? (crop circles) Plasma bollar av kännande varelser. Är det utomjordiskt? Ja.

Våra närmaste grannar

Det finns ett oräkneligt antal mänskliga former i många Stjärnsystem. Dessa humanoider är av många olika former och storlekar. Alla människor, i våra Universum förekommer på många dimensioner. Det finns människor som liknar oss som fortfarande bor i den 3: e dimensionen och andra som bor i de 5: e – 12: e dimensionerna. Vi är kapabla till det nu också. Vi kommer fortsätta att utvecklas tillsammans med universum. Det är en kontinuerlig process utan slut. När man når den 5: e är det sagt att de har återfötts på nytt, av vatten och den helige Anden. Detta innebär att de har lärt sig färdigheterna för komma åt 12: e dimensionella energier. Detta är när en ljusenergi eller ljusöverföring av Plasma-Energi kan vitalisera kroppen. Det finns en övning där man placerar sin tunga i gommen. Detta kallas att ”stänga portalen” Då träder en ljusenergi in i kroppen genom ryggraden och tänder kundalini och återstärker den mänskliga formen. Detta skildras i Matrix filmen när Neo hade en rund portal där kabeln med ljusenergi gick in i nacken. Genom att göra detta kunde de ”köra programmet” där de lämnade Fartyget för att gå in i Matrisen. Att lära sig metoderna som krävs för att nå 12 dimensionell energi och leva mycket längre än 100 år, kan ske av vem som helst som är villig att göra det inre arbetet.

Historia på jorden

Jorden anses speciell på grund av mångfalden av liv. Det finns miljontals arter på denna lilla planet insekter, djur, fiskar, fåglar, utomjordingar, människor, växter, mineraler, magiska varelser och så vidare. När vi skapade den mörka materiens universum, var hela poängen på jorden att se hur mycket mångfald som kunde leva här och inte ha krig. Tyvärr har det varit en hel del krig. Inte bara här, utan även hos våra närmaste grannar såsom Orion och Lyrans konstellationer. Dessa konstellationer är fyllda med stjärnor och planeter. Jorden är ett Triad StjärnSystem med vår Sol, Sirius A och Sirius B. Jupiter blir en sol i det systemet.

När vi inträdde det mörka materians universum var vi tvungna att komma hit efter att vårt Stjärnskepp med 144.000 beslagtogs från Auroras Sol-System i det ljusa materians, Ons universum till det mörka materians, Nebadons universum. Hade vi inte kommit när det hände, skulle vi ha dött. Det var en mycket kaotisk krigsscen precis som vi har på jorden i dag. Många förlorade sina liv och tog många liv på sig för att läka sina Själar. Dessa Själstrauman hjälpte till att bygga programmeringen i våra ego sinnen såsom ”Jag är inte tillräcklig.” Det finns varianter som ”ingen älskar mig” ”Jag är helt ensam” och ”Jag måste alltid ha rätt.” Dessa är centrala frågor som måste bekämpas för att övervinnas, för att kunna övervinna denna värld av krig och bli Uppstigna i våra kroppar.

När vi först kom till Jorden, kom vi hit som flyktingar från Orion och Lyra. Då vi kom, hade några av dem som ursprungligen kom från Aurora SolSystem, vänts till mörkret eftersom de ville makt och kontroll över varje planet i den mörka materiens universum. Denna kamp fortsätter i dag. På jorden är det nazisterna som fortsätter som det 4: e Riket och de slutade aldrig det andra världskriget. De har inkarnerat i de kungliga familjerna och döljs som miljonärer och miljardärer som fortsätter sina vansinniga behov av att kontrollera allt, även om det förstör planeten. Vi avslutar splittringen av det Stora Experimentet och återvänder till Enhet.

Då kriget fortsatte på jorden involverades kärnvapen. Både Atlantis och Lemurien hade landmassor som sjönk på grund av kärnvapens detonationer. Genom användandet av stora Jord-Kristaller och Plasma-Energi, skapade Galler-Systemet och bruten infrastruktur på jorden, atlantierna till flyktingar då deras land sjönk i Havet. Dessa flyktingar kom till Argathas nätverk i Inre Jorden och stannade där ungefär ett år medan de väntade på att effekterna av deras krig skulle läkas. Detta hände två gånger på Atlantis och två gånger på Lemuria eller Mu. Detta bevisas av de perioder där nästan ingenting var här utom dinosaurier, fiskar och fåglar. Vi vet vad utplånade dinosaurierna och skapade en istid. Kärnvapen.

Ashtar Command Bas

Mellan Kungens och Drottningens kammare och i den stora pyramiden i Giza, långt under marken, finns en Ashtar Command Bas. Befälhavare Haaton är stationerad här. Det finns undereteriska generatorer under denna Pyramid liksom hos många av pyramiderna på jorden i Centralamerika och Kina som också har generatorer som övervakas och konstrueras av Haatons besättning varje dag och detta är den mekanism som håller jorden på hennes meridianala anpassning och är därför vi aldrig kommer att ha ett polskifte. Behovet av detta system kom från missbruk av kärnvapen i krig som vi har haft på jorden och bortom den. Mars ödelades på detta sätt och är orsaken till att dess yta inte har sjöar eller hav av vatten.

Vid denna Bas i Giza, togs i går kväll, i Fullmånens Energi , och för första gången sedan vi kom till jorden, Stjärnskeppet av 144.000 ut för att resa runt jorden och för att använda tillgänglig utomjordisk teknologi som var utrustad på detta Skepp. Skeppet av 144000 har hållits säkert under jord hela tiden och väntat på en tid då det skulle användas för att aktivera de strukturer som krävs för Zero Point. Det finns fortfarande många steg att gå till ett samarbete. Gårdagkvällens Uppdrag var en teknisk framgång och jorden är i förändring.

FörändringsProcessen

På vintersolståndet ,den 20 december 2000, lyckades Plejadierna att helt omringa jorden i ett Foton Bälte. Detta fungerar som en dragstråle som drar bort jorden från där den gick ur kurs i Vintergatan. Detta har tagit 15 år, jordlig tid, att få jorden att långsamt flyttas tillbaka till den position den behövde vara för på för att återförenas med de korrigerade tidslinjerna. Detta hände på grund av alla krig och all förstörelse. Den 21 december 2012, anpassades Galaktiska Centret i linje med Kosmiska Centret och jorden strålades med särskild energi för att underlätta denna process. Jorden hade stigit och inträtt Satya Yuga. Nu, i denna Fullmåne då vi närmar oss vintersolståndet 2015 är vi i ett ”möjlighetsfönster” för att se alla arresteringar, tillkännagivanden och allt överflöd som har efterlängtats.

Många av er känner enorm press och har otaliga utmaningar. Allt i kosmos är sammankopplat. Anledningen till detta är att de Gamma strålar som strålar jorden liksom anpassningen till jordens andra Sol, som är Sirius A, gör det omöjligt att inte ta itu med avvikelser inom er själva. Detta är bevisningens tid. Var lugna. Tackla era utmaningar. Ta itu med ogjorda saker. Skapa fred. Läk relationer. Gå ifrån från relationer som dränerar er. Bli ett med er kropp och arbeta för att förbättra er hälsa varje dag. Koppla av. Meditera. Var glada. Hjälp andra som arbetar mycket hårt på att föra in Ny Jord. Om ni är osäkra kan ni kalla på mig för att få hjälp. Ni är aldrig ensamma. Jag är alltid med er. Ni är älskade bortom all mätbarhet. Detta är Sananda.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

©Elizabeth Trutwin All Rights Reserved. http://CosmicAscension.org

 

Du gillar kanske också...