Sananda via James McConnell, 13 augusti 2022

 

Sananda via James McConnell

13 augusti 2022

Mitt i den Stora Omvandlingen

 

Jag är Sananda. Jag kommer för att vara med er i dessa tider, dessa snabbt föränderliga tider.

För ni befinner er nu mitt i en stor omvandling. Inte riktigt den Stora Omvandling som kommer att följa på Händelsen, eller den Stora Solblixten, utan en omvandling som leder till allt det som för er ut ur det gamla tredje-dimensionella uttrycket, eller det illusoriska uttrycket, och tar er in i den högre fjärde dimensionen och det femte-dimensionella uttrycket av er skapelse.

För ni är Skaparen, precis så som ni skapat. Som kollektiv har ni skapat det tredje-dimensionella uttrycket, ibland som Ljusarbetare, ibland som mörka arbetare i det förflutna. Men tillsammans har ni skapat detta illusoriska uttryck i den tredje dimensionen: skapat städerna, skapat byarna, skapat landet omkring er, skapat allt här i denna illusion. Men precis som ni skapat detta, skapar ni nu det nya uttrycket för Gaias Gyllene Tidsålder.

Ni skapar detta.

Och allt kommer samman som det måste. För, då ni fortsätter att skapa det nya uttrycket, lämnar ni det gamla bakom er. Och mer och mer släpper Gaia taget om det gamla, banar väg, gör plats för detta att expandera bortom den gamla tredje dimensionen, expandera in i den fjärde och femte dimensionen och bortom det, fortfarande hållande plats för dem som ännu sover, för dem som ännu inte vaknat.

Men vakna kommer de att göra. Precis som ni har vaknat, så kommer de också att göra det. I sinom tid, vilken tidsram det nu är, kommer också de att vakna. Om det så är i denna livstid eller kommande livstider, till och med på andra planeter, andra system. De kommer att finna sin väg, precis som ni funnit er.

Men ni var alltid ödesbestämda, ni, varande Ljusarbetare och Ljuskrigare. Ni var alltid ödesbestämda att vara här nu i denna stund. Ni, de Utvalda, de som valde att vara här, och sedan gavs den möjligheten. Och det är en möjlighet.

Även om ni ser er omkring och önskar att ni inte längre var här. Vi vet att många av er gör det emellanåt. ”Varför är jag fortfarande kvar här? Varför måste jag gå genom detta?” Men svaret är alltid detsamma: ni är här för att genom detta. Ni är här för att vara en del av detta, att få det att bära frukt. För utan er kan det inte bära frukt. Det kan inte bli något crescendo. Ingen mållinje. Men tack vare er, ni har skapat möjligheten för allt detta att komma fram, all sanning att komma fram och avslöjas.

Och den blir nu i denna stund avslöjad. För, de som befinner sig i skuggorna förs ut ur dem och visas upp för vilka de är, att de inte hållit sig till sanningen, att de hållit sanningen borta från mänsklighetens kollektiva medvetande. Men de kan inte längre göra det. Deras tid är över.

Experimentet är över. Det har varit över under en tid. Men dessa, de mörka styrkornas uttryck här på planeten, har gjort allt i sin makt för att hålla igång experimentet så att de kunde hålla kontrollen. Men de har inte längre kontrollen. Eftersom de Vita Hattarna, eller er Allians, eller vad ni nu vill kalla dem, Ljusstyrkorna, de har full kontroll.

Även om det inte förefaller vara så när ni ser på det med era fysiska ögon, men om ni öppnar upp ert tredje öga och kan se vad de omkring er inte kan se, eller inte är redo att se, men ni ser det. Ni ser det för vad det är. Ni ser det eftersom Ljuset redan vunnit striden, till och med vunnit kriget.

För kriget är över här. De fortsätter bara att visa illusionen om krig och strider. Men om ni inte ser striderna, om ni inte ser kriget, då finns de inte! Det är allt ni behöver veta.

För ni skapar det nya uttrycket. Ni skapar den nya världen utan krig, utan strider. Så länge som ni, det kollektiva ni, fortsätter att se den, den Nya Jorden, på det sättet, då kan inte de som försöker hålla fast vid den Gamla Jorden göra det.

För, ert sinne som hållit er i den illusionen ersätts nu av hjärtats öppning inom er alla. Och då hjärtat öppnar upp och låter kärlek komma fram, då besegrar kärleken allt. Det finns ingenting som kan hålla tillbaka kärlek. Inte rädsla, inte hat. Inget kan hålla tillbaka kärlek. Precis som det inte finns något som kan hålla tillbaka ljuset. Kärleksljuset.

Detta är ert uttryck, mina vänner. Detta är ert liv. Detta är er tid. Och tillsammans, alla vi tillsammans, kan vi gå framåt in i det högre uttrycket här, som var ödesbestämt för den här planeten då ni till fullo går genom er uppstigningsprocess. Och som kollektivt medvetande går ni tillsammans i denna uppstigning. Tillsammans, uppstigande som människan i kärleksljuset.

Jag är Sananda. Och jag lämnar er nu i frid och kärlek och enhet. Må ni fortsätta gå fram och dela och sprida kärleksljuset inom er till alla hörn på planeten som ni kan.

Översättning: Markku

You may also like...