Sananda via James McConnell, 27 december

Jesus Sananda

Sananda, via James McConnell

27 December 2015

 

Jag är Sananda. Jag är med er eftersom jag alltid är med er. Och har alltid varit med er.

Tillsammans i dessa tider och i dessa stunder, fortsätter vi att gå framåt. Arbeta oss framåt för att åstadkomma de många förändringar som, även nu händer på de högre nivåer som vi talar om. Även om ni ännu inte har känt uttrycket hända, på planeten i er fysiska 3D värld, är det i händelseprocessen. Som vi många gånger har sagt, inget kan hålla det tillbaka vid denna tidpunkt. Det är i processen i rörelse.

Men det är inte bara rörelsen som händer i framtiden. Det sker i Nuet. Så, allt som ni vill ska hända i era liv är en del av uttrycket i ögonblicket. Bara vet att det är NI, ni formar det Kollektiva Medvetandet tvärs över planeten, ni är de som får det att hända.

Återigen, det är inte vi. De är inte de av oss som handleder er som framkallar dessa förändringar. Det är ni som kommer ihåg, som minns vilka ni är. Ni är de som skapar förändringen inom er själva. När ni skapar förändringen inom er själva, skapar ni förändringen inom alla andra. Så, om ni önskar finna en förändring inom planeten, hitta först förändringen inom er själv. Allt kommer att inträffa eftersom det måste. Allt kommer att hända eftersom det är iscensatt av alla de som hjälper till i denna process.

Ni, var och en, är själva processen. Så hitta det djupt inom er, när ni rör er omkring i dagliga aktiviteter och när ni gör så, kom ihåg vem ni är. Kom ihåg att ni har haft den där tidsklockan som stängs av. Var och en av er har svarat på kallelsen och kommer att fortsätta att svara på kallelsen.

När jag talade förut om de ’Tolv Borden’, och de tolv som sitter vid dessa bord, till de flesta av er som hör, läser och mest viktigt genljuder med dessa ord, ni är de som kommer att kunna sitta vid dessa bord. Ni kommer att vara de som kommer att sitta vid de många råd som kommer att skapas. Som redan nu håller på att bildas. För att bereda en plats för er att sitta med, om ni beslutar er för att bli en del av detta.

Och även om ni inte gör det, er plats är säkrad i många olika riktningar. Ni har kommit hit av en anledning, och den anledningen, den primära orsaken att ni alla är inkarnerade här för att börja att utvecklas.

Tro på det här. Lita på mina ord. Lita på att allt som har givits till er som vägledning. Allt är i beredskap. Var helt enkelt i Nuet, var närvarande i Nuet. Nuet som ni är i, kommer snabbt att bli ett Nytt Nu, eller vad som har blivit kallat genom ’Beskyddaren av den Nya Ordningen’ efter Gryningen.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu. All min frid och kärlek är med er alla.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

Du gillar kanske också...