Sananda via Fran Zepeda, 2 september

Jesus Sananda

Sananda, 2 september 2016

Via Fran Zepeda

 

Under tidens gång och med all den kunskap ni har, har er själ tagit omvägar av olika slag och stått vid sidan av, så att säga, medan ert fysiska jag har upplevt den värld som ni har skapat.

Nu är det hög tid för er själ att tillkännage sig själv, så alla ni, i olika stadier, kommer att integrera era själar och njuta av Kristusmedvetandets gudomliga gnista oftare i era liv.

Med de senaste och pågående Ljus och Ljuskodernas inflöde, kommer ni att anpassa er mycket lätt och höja era vibrationer till otroliga nivåer. Ni upplever ett lyft i ert medvetande som bara kan förhöja era egna och andras upplevelser omkring er.

Och nu kanske ni säger: ”Vad händer nu?” Och vi säger: ”Bara fortsätt att njuta av detta massiva inflöde av Gyllene Ljus och Gudomlig Kärleksenergi, och låt dem omsluta er och förflytta er till en plats där ni känner harmoni och frid inom er, och där ni kan vistas mer permanent.”

Det är ert öde. Ni inser det på ett sätt som ni alltid har vetat att ni skulle göra, djupt inne i era celler av Gudomliga minnen.

Medan inflödet av Gudomligt Kristallint Ljus infiltrerar er och får era celler att anpassa sig till det, kan ni fortfarande se eller känna en flod av oönskade minnen dyka upp. Det här är nödvändigt, naturligtvis, och tjänar till att befria er från gamla tänkesätt och övertygelser, som en gång i ert förflutna hade en plats och ett syfte.

Ni håller på att bli rena, kristallklara, såsom ert Högre Jag och vi i de högre sfärerna ser er. Ni kanske har märkt att ni upplever en känsla av att ni är ett med vår energi, eftersom ni håller på att bli mästare i er egen värld, uppstigna Mästare av Allt Som Är, i nivå med oss.

Det är dags att erkänna detta. Det är dags att ni vet detta. Det är dags att ni frossar och njuter av det, så som ni aldrig tidigare har gjort. Se inte tillbaka på alla upprepningar av gamla upplevelser och omständigheter som bevis på att ni inte är i nivå med oss Uppstigna Mästare. Ni håller bara på att släppa taget om de sista resterna av belastningar och bördor som håller er bundna till den fysiska verklighetens dualitet.

Och i det här kommer ni mer och mer att uppleva en Gyllene Ljusflykt in i det okända, en vacker sfär av högre dimensioner som ni en gång kände och nu upplever på en mer regelbunden basis när ni tillåter er själva att höja er med varje intagning av det Gyllene Kärleksljuset, och låter ert Gyllene Kristusmedvetande dominera er Varelse.

Var medvetna om det här, mina kära, och tillåt er själva att uppleva det, tillåt den negativa energin och kaos och motgångar flyta runt omkring er och bli absorberade och omvandlade i er Själs Gyllene Ljus som genomsyrar er varelse nu.

Jag lämnar er nu för den här gången med denna vision av ert nuvarande liv och er framtid. Var medvetna om att ni har kommit långt, långt på vägen och att ni aldrig är ensamma och har alltid vårt stöd. Tro på det, oavsett hur vilsna ni kan känna er ibland. Det är bara ett tillstånd ni måste gå igenom för att komma ut på andra sidan som en mer komplett och integrerad Varelse med ansvar för era liv och med er Själ vid rodret.

Namaste.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...