Sananda via James McConnell, 6 mars 2016

Jesus Sananda

Sananda, 6 mars 2016

Via James McConnell

Hälsningar, det här är Sananda. Det är skönt att vara här med er igen på det här sättet, så att jag och mina bröder kan nå ut till så många av er som möjligt och dela med oss av vårt budskap. Och vilken gynnsam tid ni har trätt in i. Det är den här tiden som ni har väntat på – under många, många livstider.

Många eoner har passerat och fört oss till detta enda ögonblick. Och det är just det ögonblicket mina vänner, mina bröder och systrar, just det ögonblicket då ni når den berömda mållinjen som vi har talat om. Ni närmar er den – många av er har nått den och är på väg att korsa den. Det finns andra som sackar efter, naturligtvis, och jag har talat om detta flera gånger, men mållinjen finns där. Det är dags.

Jag kommer att ge er en analogi nu, en analogi för att hjälpa er att förstå vad som händer och varför det är förseningar. Föreställ er att ni är på en flygplats där det finns många plan som flyger ovanför flygfältet på många olika höjder. Och där finns en trafikledare som sitter i ett torn. Och trafikledaren kan inte låta planen landa, så de fortsätter att cirkulera runt, runt tills de får klartecken, en signal om att de kan börja landa.

Och den signalen har ännu inte kommit, men de väntar, de väntar tåligt eftersom de vet att ögonblicket när de kan landa är nära förestående. Nu är det naturligtvis så att denna analogi sker på högre nivåer och även på er nivå här i er tredimensionella värld, eftersom planen som cirkulerar på lägre nivåer kan liknas vid de dominobrickor som vi har talat om, de brickor som kommer att börja falla.

När det första planet landar börjar dominobrickorna falla och de andra planen kommer att kunna börja gå ner för landning. Och planen på de högre nivåerna är skeppen som cirklar runt Jorden i väntan på rätt tillfälle för att kunna går ner och landa.

Nu ser ni att ledaren i tornet – och jag är säker på att många av er redan har gissat det – är Första Skaparen som väntar på att får ge signal till planen, så att alla brickorna faller. Och de kommer att falla, för som jag har sagt många gånger och andra har upprepat – det här kan inte längre stoppas.

Kabalen, de mörka krafterna, fortsätter med sitt fiffel och sina olika bedrägerier i ett försök att hålla sig kvar, lite förhalning här och lite fördröjning där; men de kan bara göra det en liten tid till. Den tiden håller på att nå sitt slut. De kan inte fortsätta att försena denna process som går framåt så fort att de inte längre kan hålla tillbaka den.

Det är som att hålla tillbaka en lavin med bara händerna. Hur omöjligt skulle inte det vara? Men ändå så tror de att de kan göra det, de tror att de kan hålla tillbaka den precis som de alltid har gjort; så de fortsätter att göra samma saker som alltid fungerat för dem tidigare. Men de inser nu att allt det som de har försökt att kontrollera, kan de inte längre kontrollera. Ni, alla ni, har sagt att ”nu får det vara nog”. Första Skaparen har också sagt att ”nu räcker det” så det kommer inte att tillåtas fortsätta.

Första Skaparens Direktiv är förvisso det som gäller och kan inte ändras. Men det kan ändras vid behov och det behovet har uppkommit. Nödvändigheten av att Första Skaparens Direktiv ändras har lagts fram och förbereds i detta nu.

Ni har hört talas om firanden, och det är många fester som håller på att planeras för er, och tiden för dessa fester ligger nära. Ni har hört det från Ashtar, från St. Germain, från mig, Sananda, och från andra källor. Ni ha hört många gånger att firandet ligger nära, och vi väntar bara på signalen så att planen kan börja landa och dominobrickorna börja falla. Och när de väl börjar falla kommer alla era drömmar och ambitioner och alla era vildaste fantasier att realiseras.

Vi vet att det är svårt för många att fortsätta höra dessa ord, att fortsätta hoppas och tro på dem. Vi fortsätter att säga ”tro på det och ni kommer att se det”. Det finns ingenting nu som kan hålla det tillbaka. Det är bara en fråga om ögonblick, en fråga om frekvenser. När frekvenserna väl har nått den optimala nivån över hela planeten, kommer den att förändras och skifta.

Schumann-resonansen kommer att höjas. (Jorden/Gaia har en naturlig resonansfrekvens på ca 8 Hz som kallas Schumann-resonansen. Övers. anm.) Allt detta ökar och effekten av det är att medvetenheten sprider sig över planeten, en medvetenhet om kärlek, förståelse och enhet, och mina kära bröder och systrar – allt det ligger nära. Vi är redo, vi är redo att komma och vara med er mer fysiskt och vi längtar till den stunden.

Och vi vet att ni som har arbetat med det som ni har kunnat, har gjort det flitigt. Vi ber er nu, i dessa sista ögonblick, att gå vidare med det ni har blivit vägledda att göra. Det är nu dags att gå vidare och påbörja processen. Det är nu dags att gå vidare och börja med ert uppdrag. Och ert uppdrag finns där mitt framför er – ni behöver bara fråga och det kommer att ges till er.

Ni vet redan vilka de är på en djupare nivå av ert väsen och nu är det hög tid att gå vidare och börja med era uppgifter. Eller, för många av er, att fortsätta med de uppgifter som ni redan har börjat med. Men återigen ber jag er att inte luta er tillbaka, gå vidare, gör vad det är ni kom hit för att göra för det här är er stund, er tid.

Jag är Sananda. Jag har alltid varit med er och jag kommer alltid att vara med er. Ni är själva livet för mig. Jag andas genom er och ni andas genom mig. Vi andas alla JAG ÄR-medvetandet inom oss. Kärlek och Frid är med er alla. Tack.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Du gillar kanske också...