Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 2:e september

 

Bild t Michaels text

Mina Kära,

Meddelandena ni får förvirrar många av er – “Ni är i 5D.” Till “inte förrän ni gjort det, är det möjligt att komma till 5D.” Till “ni kommer inte att komma till 5D under denna livstid.”

Så ni växlar mellan att känna er ganska nöjda med vad ni har åstadkommit, till känslor av förtvivlan eftersom allt ert arbete (och det har varit arbete) har varit för intet, i denna livstid. En dag får era barnbarn uppleva resultatet av denna fantastiska övergång, men absolut inte ni i er nuvarande kropp.

Ni är verkligen på en unik väg – en väg som ni har skapat. Meddelandena som tycks motsägelsefulla vissa gånger, är för människor som befinner sig i varierande utvecklingsstadier.

Kanske er bästa vän bara är i början av att förstå sitt värde. Eller någon ni känner, som blir intresserade av kristaller, chakran, astrologi eller kanalisering – delar som ni öppnade upp för åratal sedan, kanske årtionden sedan.

Några av dem vaknande bara upp med behov av att utforska sin “mörka” sida, och så har de trollbundits av de meddelandena, som talar till den delen av dem själva. Andra behöver tro att någon i ett rymdskepp kommer att ge dem den kunskap de aldrig kommer att få, utan hjälp från någon klokare än dem själva. Och så fortsätter det, eftersom varje individ utforskar de bitar som motiverar dem att gå framåt.

Många meddelanden som delas via Internet eller på seminarier, är inte utförda för att motivera er, eftersom ni har tagit er bortom denna plats. Hittills har ni trott att ni kommer att missa något, om ni inte har tillgång till materialet; om ni inte mediterar korrekt eller arbetar med rätt instruktör/guru.

En av de svårare delarna av att lära sig älska sig själv, är att erkänna att ni har all information inom er. Det är så för att ni har arbetat (arbetat är det korrekta ordet) i månader och år, för att nå denna punkt av fulländning.

Inte nödvändigtvis en fulländning i den meningen, att vara helt inom 5D eller vilken dimension ni har tillgång till bortom den. Men klart är, att ni inte längre är av 3D eller 4D. Många av de meddelanden som ni läser, är direkt relaterade till övergången bortom 3D eller 4D – där ni redan är.

Ni är där. Ni är inte längre i 3D eller 4D.

En sådan tanke är svårt för er att ta in, för ni tror att ni inte älskar er själva tillräckligt, inte är tillräckligt medkännande, inte vet er väg, etc, etc, etc.

Vilket inte skiljer sig så mycket från när ni började skolan, och insåg att ni inte kunde lära er ett visst ämne, den första skoldagen. Men ni lärde er, och klarade det, genom att vara närvarande på lektionerna och göra era läxor.

Så det är nu också. Ni är i 5D eller bortom, men eftersom ni inte behärskar 5D, eller färdigheterna bortom det, tror ni att ni aldrig kommer att göra det, eller att ni kommer att förbli en 3D-jordvarelse fortsättningsvis.

Hade ni förväntat er att vakna upp en morgon, helt insnärjd i 5D eller bortanför det, med kunskaper ni ännu inte ens kan föreställa er? Nu har ni börjat i första klass, om ni så vill, av 5D eller bortom.

Om ni befann er i 3D, skulle ni gilla de politiska omvälvningarna som genererar krig, i olika delar av den fysiska världen, eller filosofiska krig angående religionstillhörighet. Det skulle då inte finnas något solsken i ert liv, för livet skulle kännas hårt, kallt och konkurrerande.

Istället, känner ni medlidande inom många områden av era liv. Visserligen, behöver inte det medlidandet sträcka sig till varje del av ert liv, ännu – det är en process av utveckling, en växande process. Ni, som mänskliga varelser, kan inte lära er 3D-hat och att skapa skräck under några månader. Sådant lärande tog eoner.

Ni utvecklas till 5D, eller bortom, med en fantastisk hastighet – vissa vågar göra det under någon livstid. Och “vissa” är rätt ord, för att alla kommer inte att skifta så snabbt eller så mycket. Vissa kommer att förbli i 5D:s första klass, under hela denna livstid. Andra kommer att närma sig 5D, men är alltför rädda för att träda in. Under tiden, flyger ni scoutledare igenom första klass, och antagligen bortom den.

Ni kan inte vara en scoutledare, om ni vore rädda för att gå in 5D eller bortom, er titel beskriver en äventyrlig person, som utforskar det som andra ännu inte har utforskat.

De som befinner sig i början av övergången, som ifrågasätter riktigheten av 3D-skräck och hat, kommer sannolikt att få tankar om att utomjordingar ska komma och rädda dem, eller så kommer de att lära sig tyda astrologiska tecken. Ni började förmodligen övergången, på i stort sett samma sätt. Skillnaden är att ni nu vet, att det finns något bortom 3D, och är fokuserade på vad som finns framöver, istället för vad ni var bekväma med, under era eoner av 3D-jordliv.

Så beträffande de meddelanden som sprids via Internet, olika seminarier, kanaler och verktyg, såsom kristaller, är era att använda som ni vill. Detsamma gäller för de som just börjat ifrågasätta värdet av 3D.

En del av er blir förvirrade, för en viss kanal kan kännas och låta mycket inbjudande, men ger er inte ny information. Eller att läraren ger information som verkar föråldrad enligt er, även om läraren är orubblig angående värdet i materialet.

Vissa lärare säger att 3D är inte längre finns. Andra att 3D existerar så länge vissa enheter inte tagits bort. Och en del, att 3D kommer att finnas där det är.

De av er som läser detta eller liknande saker, har passerat detta. Ni behöver inte längre utforska 3D, för ert lärande är långt bortom det. Lita på er intuition/ hitta det material som hjälper er att bättre förstå er själva – vare sig det är inom 5D, bortom 5D eller ur 3D-material.

Ni är era egna lärare. Och en stor del av er egen lärarroll, är att få tillgång till det material som känns rätt. Allt annat är förvirrande och slöseri med tid.

Även om ni har lärt er att tiden skiftar, så kommer ni att vara i den första nivån av 5D, så länge ni känner behov av att läsa sådant som förser er med felaktig – inom er förstår ni – eller ofullständig information.

Så ni måste ännu en gång intala er, att ni själva vet bäst vad ni klarar av, att världen skiftar och att ni känner passion för detta skifte.

Ni kanske inte får tillgång till alla dessa bitar omedelbart, för de flesta av er är i den första 5D- klassen, men ni kommer att få det. Och att läsa eller processa sådant som ni har passerat bortom, är ett slöseri med tid. Visst, ni kanske vill lära ut detta till andra som följer er, men det materialet är annorlunda mot det som handlar om uppstigningen, och ni vet inte tillräckligt mycket om att vara komfortabel i 3D.

Ni förblir en del av er 3D-värld, men era nya upplevelser och känslor, förflyttar er bortom de flesta rädslor och känslor av förtvivlan, som nu finns i 3D-världen. Och när ni expanderar inom 5D eller bortom, kommer känslor av rädsla och förtvivlan, att komma längre och längre bort från er, och er nya varelse.

Så är det. Amen.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

You may also like...