Sananda via Fran Zepeda, 22 maj 2016

Jesus Sananda

Sananda, 22 maj 2016

Via Fran Zepeda

 

Idag vill jag tala med er om Frihet. Frihet innebär att rensa gamla mönster i avsikt att gå framåt och in i Ljuset och ert nya liv, utan att älta det förflutna, vilket bara är en inlärningsgrund. Och genom att gå vidare och leva efter det ni har lärt er, är ni fria att utforska andra verkligheter, vilket är er sanna födslorätt.

Frihet är tillåtelsen och accepterandet av utveckling till ens Sanna Väsen, att upptäcka de oändliga möjligheter som finns. Det är att vidga sig själv bortom begränsningar. Det är att öppna dörrar som bara väntar på att öppnas, det ni har uppmuntrats att göra av era Högre Jag. Det är det ultimata uppoffrandet och frisläppandet av ens begränsade gränser, självpåtagna som de är.

Hur som helst, ni skapar era vingar för att överlämna er själva till ert Gudomliga Jag, och ibland krävs det eftertanke för att se inom vilket område ni är begränsade, för att sedan släppa det och öppna er själva till ett bredare perspektiv. Kom ihåg att ni alltid har valet att sätta er över era begränsningar, och det finns alltid en vilja inom er att göra det och på så sätt överlämna er själva till Friheten.

Väljer ni att hålla tillbaka er själva, eller väljer ni att öppna er för möjligheten att sväva längs floden till det okända och utforska vad som finns där, fullkomligt fria från oro och rädsla?

Vad är det som håller er tillbaka, kära ni? Låt ert Högre Jag kommunicera med er och visa er vägen till den ultimata Friheten genom att upplysa er om vad som gör att ni har en begränsad föreställning om era förmågor, och därmed begränsar ert bidrag till denna underbara värld som vi alla håller på att skapa.

Ta ytterligare ett steg mot Friheten idag, ni kära, genom att släppa åtminstone en sak som håller er tillbaka från att se er själva som det Gudomliga Väsen ni är, och släpp sedan varje dag taget om något annat, och med varje steg kommer ni då närmare er egen efterlängtade Frihet.

Ta ytterligare ett steg mot Friheten idag genom att göra något annorlunda. Välkomna ett nytt perspektiv eller en ny strategi och fokusera på den och frigör er själva från gamla vanor och mönster som begränsar er Frihet. Ni kan göra det varje dag.

Idag har vi talat om Frihet, så att ni kan få ett nytt perspektiv på er egen verklighet, och närma er den kraftfulla Expansiva Gudomliga Varelse som ni är. Ni är magnifika i allt ni gör. Öppna upp för friheten att vara Allt som ni Är – Gudomlig och Fri i all er glans.

Ingenting håller er tillbaka utom ni själva…

Er kärleksfulla broder, Yeshua.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.franhealing.com  www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com

Du gillar kanske också...