Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 24 maj

nidle071112

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Er värld förbereder sig snabbt för en överraskning som i sanning kommer att chockera alla. Ljuset har tvingats till att vänta på den rätta tidpunkten för ett anfall. För närvarande så har de mörka och deras huvudsakliga undersåtar associerade med regimen känd som ”USA, Inc” fått en viss grad av spelrum. Detta har fått dem att engagera sig i skurkstreck på en global basis. Ljuset är nu redo att avsluta denna underliga del av er historia. De mörka tror att Ljuset är oförmöget att iscensätta den typ av massiv motattack som behövs för att snabbt sätta stopp för deras busstreck. Under tiden har vår flotta fått orders från Himlen att göra precis detta. I vårt fall kommer detta ske i smyg, vilket täcks av gemensamma aktioner från ett antal vänliga militära krafter. Dessa gemensamma ageranden har tidigare kunnat begränsa utsträckningen av terroristaktiviteter sponsrade av de mörka. Målet är att till slut skära av och oskadliggöra dessa mörka element som söker att vidmakthålla instabilitet inom vissa områden i er värld. Under tiden färdigställer Ljusets sina attacker som till sist kommer att ta ned ”USA, Inc” och dess många allierade.

Fonderna som noga har säkerställts och är korrekt registrerade står nu redo att levereras till er vid rätt ögonblick. Dessa projekt har tagit mycket längre tid än vad som tidigare förväntades. De mörkas infiltrationsgrad av banker och deras många associerade element var i själva verket mycket större än vad som först förmodades av våra jordiska allierade. Trots detta så är dessa tidigare väghinder bortförda och detta gör det möjligt att göra många ting. Det är kritiskt att regeringsskick baserade på NESARA blir införda och på så sätt bli den starka vaktposten för ett antal viktiga projekt. Det första är att helt och hållet reformera den missbrukade och högst korrupta Amerikanska regeringen. Denna tysta revolution sätter stopp på det ondskefulla inflytandet av denna mörka regering att kunna föra krig och starta konflikter i vissa nyckeldelar av världen, nämligen Mellanöstern och Latin Amerika. Vi kan då också införa globalt välstånd och stabilitet. Tillsammans med detta kommer upphörande av det globala UFO mörkandet. Detta kommer att låta oss tala direkt till er om första kontakt och våra handledarprogram.

De mörka har länga trott att vi inte fullt förstod hur stort och djupt inpräntandet i mänskligheten från de mörka Anunnaki var innan deras nedgång vid mitten av 1990 talet. Vi visste precis hur djupt in i ert psyke som denna propaganda hade penetrerat. Det första att göra var att arbeta med både Himlen och våra associerade för att börja motverka vad som under årtusenden hade förts in varje nyfött barns huvud och sinne. De nya stjärnfröna som föddes motverkade sakta dessa mörka ”normer”. Dessutom började många instruera mänskligheten om vad denna ondskefulla propaganda betydde och varför det var fel. Detta ledde till en serie av modiga rättsliga processer och andra sätt för att ändra på detta ackumulerade strunt och byta ut det mot en sannare och mer livskraftig verklighet. Det är dessa underbara projekt som nu gör det möjligt att byta ut ”USA, Inc.” och skapa ett nytt finansiellt system som fungerar jämsides med ert nya välstånd.

Vår önskan är således att avsluta en uppsättning av falska uppfattningar som har gjort det möjligt för de mörka och dess undersåtar att kontrollera er under nästan 13 årtusenden. Nyckeln till detta är den kraftiga expansionen av ert medvetande. Detta i sig självt har gjort det mer möjligt för er att stöda Ljuset och dess många ageranden för att sätta stopp för de mörkas och deras undersåtars makt i denna ytvärld. Denna punkt har blivit det primära agerandet. Att låta NESARA regeringar komma till makten är i sanning kritiskt för vår framgång. Angående detta har vi dagligen skickat ut våra förbindelsegrupper för att diskutera med våra allierade och att sätta samman en gemensamt sponsrad aktionsplan som nu står på randen till framgång. Ett antal ageranden äger nu rum som utlovar oss denna mycket eftersökta slutliga framgång. De mörka har varit en mycket svårfångad fiende. De har skapat förseningar som vi inledningsvis trodde var omöjliga. Detta latenta motstånd har vägts in i vår strategi. Vi ämnar att inom kort uttala att vi har lyckats. Med detta under kontroll så kan vi säkerställa denna värld inför de välbehövliga lektionerna från era Uppstigna Mästare!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen såsom ni känner till den förändras. Denna positiva förändring sker tack vare era stora visioner, som ni kollektivt har hållit tillsammans med oss. Vi är mycket stolta över den grad av fokusering som många av er har uppnått under de senaste månaderna. Dessa energier var vad Himlen hade i tankarna när hela denna process startade tidigt på 1990-talet. Ni har upptäckt era krafter och använder dem för att hjälpa på vår gemensamma sak. Under den sista månaden så har många fler börjat vissa samma beslutsamhet. Dessa operationer visar precis på hur kraftfulla ni håller på att bli, då ni använder era färdigheter och arbetar för att föra fram dessa underbara meditationer. De hjälper storartat oss Mästare att öka på förändringarna som kommer till denna verklighet. De mörka har också lagt märke till er och inser mer och mer att dess många önskemål nu är hopplösa. Slutet på dessa årtusenden är nu i sikte! Hosianna! Hosianna!

Var och en av er är en glädje för våra kollektiva hjärtan. Vi inser hur långt ni har kommit under dessa två decennier. Ni är på vägen av framgång, vilket kommer att ge er återgången till fullt medvetande. Denna process har tagit mycket mindre tid än vad våra associerade först hade tänkt. Det är därför vist att informera er om dessa förändringar och att be er att fortsätta att gå inom, fokusera och använd era visualiseringar för att accelerera era framsteg. Ni är, Kära Hjärtan, en underbar grupp som bara har börjat visa er stora potential. Den nästa stora omgången av förändringar från Himlen är att ytterligare accelerera era mentala och emotionella färdigheter. Som ni vet, ert hjärta är ett stort elektriskt center som i många fall närmar sig er hjärna. Denna process kommer att fortsätta då ni tar på er förändringar i er hjärnas chakra och i ert hjärta. Dessa kommer att fira er nyfunna potential och bättre förbereda er för att möta era galaktiska handledare.

Dessa förändringar kommer att kombineras med ny kunskap som vi är ödesbestämda att delge er. För länge sedan utfördes i Atlantis en serie hemska experiment som fick era förfäder att plötsligt kastas loss i minnesförlust. Allt ni trodde att ni visste föreföll plötsligt bortom er förmåga. Vår uppgift är att inom kort påminna er om vad era förfäder förlorade och att visa er hur ni kan få det tillbaka. Sedan har vi processen för återförening med era kusiner, Agarterna. Ert möte med dem är närstående och ni kommer att färdas till Agarta med era handledare och era himmelska beskyddare och använda er Ljuskristallkamrar för att slutföra er återgång till fullt medvetande. Vi ser i glädje framemot då ni förenar er med oss i en slutlig konferens för att sätta upp en ny stjärnnation och gå vidare med de heliga uppdrag som vi har fått genom Himlens gudomliga nåd!

Idag fortsatte vi våra rapporter om vad som sker runt om på detta klot. Stora framsteg görs för att sätta upp ert välstånd och skapa NESARA regeringar. Vi förväntar oss helt och fullt att denna kommande tid blir en som till slut fullt kan spegla vad vi tidigare har sagt till er. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...