Sananda via Galaxygirl, 4 mars, 2018

Sananda

via Galaxygirl

4 mars, 2018

Hälsningar, vänner och ljusfamilj, som har kommit ihåg och förlåtit sina tuffa val. Jag kan försäkra er om att vad det än varit som ni försöker förlåta er själva för, så har detta redan för länge sedan blivit förlåtet. För i sanning står det koncept gällande förlåtelse som mänskligheten har kokat ihop, långt ifrån den ursprungliga avsikten eller betydelsen. För i själva verket finns det inget som behöver förlåtas, allting är upplevelser. Så låt oss vara i frid gällande allt som ”detta” kan innebära för er. Låt mig utvidga era hjärtan och låt oss tillsammans släppa in mer ljus dit. För detta är den ultimata målsättningen och vägen till att hela många av era upplevelser och aspekter. Öppna upp era hjärtan alltmer, tills inandningen och utandningen av Kärlek endast blir en naturlig förlängning av er! Ah, det är en strålande känsla och insikt, när ni förmår göra detta.

Med anledning av det som rör sig i flera hjärtan o sinnen, så önskar denna (kanal) att jag ska diskutera ”eventet”. Nåväl, det är en aning komplicerat och ändå enkelt i samma ögonblick. Mina vänner, på många sätt är ni eventet, i och med att ni utvidgar er och kan hålla mer ljus och kärlek, ni förändrar paradigmet och ni krymper ihop matrisen. Ni skulle alla kunna få en t-shirt där det står ”Matris-Krossare” eller ”Matris-Sprängare” eller nånting i den stilen. För ni är ett slags superhjältar. Har inte alla superhjältar jättestora utmaningar och karaktärsbrister eller något från sitt förflutna som de brottas med och måste övervinna? Ja, naturligtvis har de det. Detta är en del av det som gör dem kraftfulla, för i och med att de arbetar igenom sitt eget mörker, så upptäcker de ljusets kraft inom sig, samt kraften och friheten i sin egen förlåtelse, i och med att de blir helade från vad det var som blockerade dem och i stället för att bli krossade av detta, vadhelst ”detta” är, så väljer de att ta sig en flygtur.

Ni, mina vänner, befinner er just nu i denna process. I och med att ljusvågen av Moderns honungslena kärlek och villkorslösa kärleksandetag svallar i er riktning genom portalen som sträcker sig ovanför er Jord – och jag försäkrar er, javisst, den är verkligen på väg, detta sker faktiskt Nu, så var redo. För denna honungslena kärlek av gyllene flytande ljus sköljs över Jorden likt en gyllene bägare som till brädden är fylld med ljus som svämmar över. Ni blir överösta av det! I en annan kanalisering talade jag om kärleksutbrott, fläckar av kärlek som finns överallt och som låter sig vidhäftas er.

http://sananda.website/sananda-via-ann-dahlberg-march-3-2018/

Detta är samma koncept. Kärleken finns överallt, inte för att det finns mer kärlek än vad det fanns förut, men den är mer tillgänglig för er och vi har fått klartecknet av Högste Skaparen att ingripa alltmer, nu när Mänsklighetens kollektiv befinner sig i processen eller i vågorna av uppvaknande och det råder en vibrationsmässig överensstämmelse. Vi kan hjälpa till ytterligare, så att det nu finns mer tillgängligt för er än någonsin tidigare! Är inte det spännande?

I era berättelser om superhjältar, efter att man har insett sin kraft så förekommer det normalt något slag av kamp, eller hur? Aha, detta är var vi nu är, för ljuset och mörkret befinner sig i processen av att inse att ljuset naturligtvis alltid vinner, och de på bägge sidorna spelar ut sina roller väl i detta storslagna experiment. Men ni känner till hur det slutar. I denna film finns ingen thriller-aspekt, för vi vet att ljuset, att Kärleken alltid, alltid vinner! Och ni, mina vänner, är fordonen för denna kärlek. Om ni så älskar med fickorna fulla av pengar eller med kramar, eller genom att skänka tid eller resurser, så spelar det ingen roll, för allt spelar på djupet en roll för allas Moder, att ni är hennes farkoster och fordon för kärleken!

Därför mina vänner, öppna upp er till Kärleken på alla nivåer, inom varje resurs som ni har tillgängliga och släpp in den. Låtsas som om eventet av honungskärlek, av villkorslös kärlek, är här, nu överallt runtomkring er och förnim det. Det har dragits in till er på det här sättet, så att er energisignatur redan ska ha tonats in till det när det äger rum. Jag vet att den här tidens omedelbarhet irriterar er som gillar att planera, men verkligen, det håller på att ske nu, för vad är tiden egentligen? Den är en illusion. Det är bäst att slänga bort alla datum och alla omräkningskurser och andas in det nya paradigmet, den nya kärleksvalutan!

För i detta nya paradigm kommer samtliga behov att uppfyllas! Samtliga glädjeämnen blir fullständiga! Himlen på Jorden kommer och ni mina vänner, är de som kommer med denna nya revolution, av kärleken som sveper undan alla spindelnät av äckel som inte längre behövs i denna upplevelse. Släpp det och låt ljuset rena och rensa bort allt som inte längre tjänar er. Och låt Moderns ljuskärlek i sanning bli en del av varje aspekt hos er. Låt mig hjälpa er med detta, ifall ni så önskar, för det hör till mina specialiteter och stora glädjeämnen att få tjäna min familj i ljuset, mina tappra bröder och systrar som har förkroppsligats under en sådan gynnsam tid.

Så ta nu på er era superhjältedräkter och låt oss ta kärleksljuset till alla som känner smärta och till alla som befinner sig runtomkring oss, för det, mina vänner, är ert nuvarande uppdrag, ifall ni accepterar det! Och många – de flesta i denna grupp har redan helt och hållet omfamnat detta och det värmer mitt hjärta på djupet. Ni är så älskade och stöttade.

Jag älskar er. Jag är er broder Sananda. Kalla på mig närsomhelst.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...