Sananda via Adele Arini, 18 april, 2018

Sananda

via Adele Arini

18 april, 2018

”Sanningen kommer att befria er”

Del 1

Hälsningar mina bröder och systrar!

Idag är jag här för att hjälpa er med att bryta loss kedjorna i de kraftfulla 3D-övertygelser som härstammar från vissa religiösa läror. Detta meddelande kommer att visa vägen för er till en sundare kropp; ett sundare, lyckligare liv.

Men innan vi sätter igång vill jag påminna er ALLA som läser detta meddelande om att NI ÄR FRIA att tro eller misstro allt som ni idag läser här. Och denna regel gäller SAMTLIGA meddelanden som Adele har kanaliserat på allas våra vägnar här i de högre-dimensionella sfärerna. För dem av er som inte är tillräckligt redo att läsa/lyssna till högt-andlig kunskap av detta slag, rekommenderar vi att ni slutar läsa/lyssna till detta och går vidare med något annat.

Vi respekterar er Fria Vilja till 100% av tiden, så det är upp till varenda en av er att välja vad ni ska tro på. Vi fortsätter älska er alla mycket djupt, omåttligt, om ni så tror på det som står skrivet här eller inte. Och vi ber om att ni ska ha samma frihet, artighet och respekt för andra. För andra att de ska få tro på vad de vill; för att de ska få tro på vad deras hjärtan talar om för dem att göra.

Vi har ofta sagt det, men vi ska idag återigen säga detta:

Ert Hjärta kommer ALLTID vara er mäktigaste BAROMETER gällande SANNINGEN.

Ifall ert hjärta talar om för er att det genljuder med den högre-dimensionella information som avslöjas här, så är det dags för er att ta till er denna information såsom er egen, för att den ska hjälpa er gå framåt på er väg av Ljus. Ifall det talar om för er att ni ska sluta läsa/lyssna till detta meddelande, så är det kanhända inte dags för er att vakna upp andligt, följ då ert hjärta och gå vidare någon annanstans.

Ifall ni gör valet att fortsätta läsa, att fortsätta lyssna, vänligen ha avsikten att läsa/lyssna till detta meddelande med ett öppet hjärta och sinne. Ni blir, i varje stund, ständigt vägledda till den väg som är mest lämplig för ERA egna gudomliga planer för denna nuvarande inkarnation.

Det är inte lätt för Adele att skriva dagens meddelande. Varje meddelande hon har skrivit, krävde mycket av hennes tid, möda och engagemang att utföra. Men vissa budskap var svårare att skriva än andra. Detta är hittills det allra svåraste för henne att skriva. Och det beror till största del på hennes förflutna som praktiserande katolik. Hon var mig (såsom Jesus Kristus i min berömda fysiska inkarnation) så hängiven, samt hängiven till Fader Gud; i så hög grad att hon under den korta perioden av ett år, i sin tidiga 20-års-ålder, allvarligt övervägde att uppta livsvägen att tjäna andra i egenskap av katolsk nunna.

Efter att ha vuxit upp i en hängiven katolsk familj, som varje söndag gick till Mässan i kyrkan och att sedan ha gått i katolska skolor i sina yngre år, så är det inte lätt för henne att nu ’komma ut ur garderoben’ och formellt förkunna för världen att hon nu har vuxit ur katolicismen. Andligt har hon alltmer vaknat upp och hon har för längesedan släppt taget om behovet att vara bunden till någon specifik religion. Att gå i kyrkan för Mässan kändes nu som att bära kläder som är alltför trånga för henne.

Det kändes mycket restriktivt och den känslan ledde till att hon nyligen ställde sig upp för sina övertygelser och blev trogen sitt Sanna Själv. Till och med det gör henne till ’den udda’ inom familjen. Allting är okej; Adele är nu lyckligare än någonsin. Hennes familj har fortsatt med att älska och acceptera henne precis sådan som hon är.

Adeles så-kallade ’religion’ är nu ’Samhörighet och Enhet’ med ALLT SOM ÄR. För att hon ska förmå skriva dessa kanaliserade meddelanden, i sin Gudomlighet och Renhet, (med fullkomlig tillit, tro och överlämnande), så behöver hon kunna ’lösgöra’ sig själv från en specifik religion och omfamna SAMTLIGA. Ett av hennes viktiga uppdrag i denna livstid är att spela en roll för att förena samtliga medlemmar i det Mänskliga Kollektivet genom att visa dem Kärlekens väg.

  • Vägen till ’Samhörighet och Enhet Med Alla’ (oberoende av religioner, hudfärg, bakgrund gällande välstånd/utbildning, språk, geografisk belägenhet, kultur/nation, sexuell orientering osv).
  • Vägen av inkluderande i stället för uteslutande.
  • En högre-dimensionell väg som kräver att ni ALLA ska vara den Kärlek som ni i sanning är, i era samtliga dagliga interaktioner med världen och människorna i den.
  • En väg av icke-följsamhet/frikyrklighet som baserar sig på Gudomlig Kärlek och Enhet med ALLA.

Jag skulle nu vilja påminna er alla om Fader Guds meddelande som har rubriken ’Att vara eller inte vara, det är frågan’. I det budskapet förklarade Han för er den SANNA funktionen för samtliga religioner/trossystem som finns på Jorden. För dem av er som inte har läst det, här kommer den igen:

Alla vägar leder till Rom.” (Alain deLille)

”Det finns flera vägar till Bergets topp, men utsikten är alltid densamma.” (Kinesiskt ordspråk)

Det första ordspråket betyder att det finns många olika sätt att nå samma mål eller slutsats. I det andra ordspråket, så är ’Bergstoppen’ ert Sanna HEM tillsammans med Gud, eller att ni befinner er i ett tillstånd av perfekt Enhet med Gud. ’Utsikten är alltid densamma’ innebär att oberoende av vilken rutt ni tagit, så är resultatet, målet, alltid detsamma. Där kommer ni alltid att finna Gud, i perfekt enhet med Er. Rutten (uppför bergets topp) som Adele hade tagit, var en som hörde till katolicismen på grund av den familjeomgivning hon växte upp i. Och beroende på er uppväxt, geografiska läge och den mest förekommande religionen i det området, kan ni märka att ni själva/era nära och kära hör till en annorlunda religion helt och hållet. Och det är okej.

Ifall ni fortsätter framskrida uppåt på er specifika rutt med era hjärtan som er inre GPS, så kommer ni i slutänden att finna Gud, i perfekt Enhet med er.

Till och med de som har valt rutten hos någon som inte tror på Guds existens, eller de som inte identifierar sig själva som hörande till någon specifik religion, kommer i slutänden att finna Gud på bergets topp/vid slutet av sin destination.

Allt som krävs för någon är att tro på Kärlekens existens. När en person tror på Kärleken, så kommer man slutligen att finna sitt Sanna Själv/sin Sanna Andliga Identitet vid en viss punkt på sin livsväg; oberoende av vilken rutt man hittills har tagit.

Man kan kalla/benämna Gud vid något annat namn: helt enkelt ’Kärlek’, ’Högste Skaparen’, ’Kraften’, ’Det Klara Ljuset’, ’Källans Energi’ eller ’ALLT SOM ÄR’.

Och det är okej. Gud är fullständigt nöjd med att ha många namn.

Det finns absolut inget behov av oenighet; det finns aldrig något behov av att slåss mot varandra för att en väg skulle vara överlägsen någon annan. I det förflutna har det funnits alltför många krig ’I Guds namn’.

Jag är inte säker på vilken Gud de människor som var inbegripna i dessa krig hänvisade till, för allt som INTE görs i andan av: KÄRLEK och ENIGHET, görs INTE i Guds namn.

Det är helgerån att använda sig av Guds namn för ALLA andra syften förutom Kärlek. När dessa krig ägde rum, använde de ansvariga myndigheterna endast Guds namn för att hävda sina egna syften; sin dominans och överlägsenhet över massorna av troende som befann sig under deras kontroll. De använde sig av Gud för att ’rättfärdiga’ sitt behov av välstånd och makt.

För alla er vilkas hjärtan NU är redo och fullständigt öppna för den Gudomliga, Villkorslösa Kärleken, oberoende av vilken specifika religiös eller icke-religiös väg/rutt som ni hittills har valt att ta, gäller att ni slutligen kommer att ledas till endast EN destination.

När ni når denna destination, så kommer ni att märka att ni är förenade med ALLT SOM ÄR; förenade med alla människor som lever på denna underbara planet Jorden. Ni kommer också att vakna upp till det faktum att ni är ett med Gaia; ett med er Moder Jord och Hennes samtliga levande varelser.

I och med denna insikt, får ni sedan fortsätta väckas upp till er Gudomliga identitet; er Gudomliga natur och era förmågor som på ett perfekt sätt påminner om Mig och Gud.

Allt som hittills har skrivits ovan är bara en lång introduktion till vårt ämne idag. Det har tjänat till att ge er en ordentlig bakgrund (för er som inte har läst alla våra meddelanden via Adele) och en djupare förståelse (för dem som har gjort det) för mina meddelanden idag.

Idag skulle jag vilja berätta för er en liten del om min verkliga livshistoria i min berömda inkarnation som Jesus av Nasaret. Jag ska också dela med mig av mina Sanna läror; de läror som har blivit ’bortredigerade’ av tidiga kristna auktoriteter för att göra Bibeln till den bok som den idag är.

Jag föddes till två andligt uppvaknade föräldrar: Maria och Josef. När ett barn föddes till uppvaknade biologiska föräldrar, kom barnet sedan att växa upp till en fullständigt andligt uppvaknad. Det innebär att jag aldrig var fången i matrisen av det liv som var av 3D-Jorden. Jag växte upp i vetskapen om exakt vem jag var: en älskad son till vår Skapare Gud och som hade kommit till denna planet med ett mycket viktigt Kärleksuppdrag.

När jag var cirka 15 år, fick jag en vision från Fader Gud gällande den roll som jag skulle komma att genomföra när jag var redo. Allting som jag gjorde alltsedan denna vision var att förbereda mig för min Gärning för Ljuset.

Ur ett högre-dimensionellt perspektiv var min främsta uppgift: att förankra Kristusmedvetandet (även känt som Villkorslös Kärlek och enhetsmedvetande) in till Planeten Jordens kärna, genom min självaste närvaro i en av de mörkaste perioder som Mänskligheten hade uthärdat under sin tidiga historia. Jag skulle komma att bli en kraftfull Ledstjärna. Ett sken som inbjöd alla (som levde under min tid som Jesus) och som var redo, till att återvända till Sanningen gällande Vilka De Var, Varifrån De Kom och Vad De Skulle Kunna Bli.

På den tiden hade jag många följare; många manliga och kvinnliga lärjungar (inte bara de berömda 12). Tusentals människor närvarade regelbundet mina sessioner med undervisning; vad jag inåt kallade sessioner för ’att väcka upp och upplysa människor med högre-dimensionell Visdom’. Människor i alla åldrar, alla bakgrunder, deltog i mina lektioner: de sjuka, de förmögna, de fattiga, de lärda/utbildade judiska prästerna, några romerska myndighetspersoner/soldater. Mina läror lockade många med anledning av den höga mängd vibrationer av Ljus/Kärlek; vibrationerna av Ren Sanning och Visdom som delades med massorna.

Min Gärning kunde inte vara i oändlighet. Mina läror, min självaste närvaro, hotade starkt det rådande religiösa paradigmet. Människor som innehade höga auktoritetspositioner i det judiska samhället vid den tiden; människor vilkas hjärtan redan var stängda för Gudomlig Kärlek & Sanning på grund av deras girighet efter rikedom och/eller makt; dessa människor samlades för att diskutera en plan för att stoppa min andliga gärning och stävja de vida utbredda effekterna av mina Läror till de människomassor som hade blivit ’sanna troende’.

Jag var medveten om vad som skedde vid den tiden då detta ’drama’ vecklade ut sig och jag lät allt spelas ut på det sätt som det var meningen att det skulle veckla ut sig. I varje minut av Jordens historia, till och med idag, finns det alltid själar som har valt att spela en roll som en del av Mörkrets styrkor. Och det finns alltid själar som spelar rollen av ’en som lever i Ljuset’ för att balansera upp saker och ting så att ALLTING inte går förlorat.

(Ifall ni ännu inte har gjort det, vänligen läs mitt tidigare kanaliserade meddelande via Adele, som heter ’Att omfamna Mörkret’ för att få en djupare förståelse gällande själar som spelar Mörkrets roller).

De illusioner/de stora dramer som resulterar ur de ständiga ’kamperna’ mellan Ljus och Mörker fortsätter veckla ut sig, oberoende av vilken tidsperiod under Jordens långa historia ni har valt att inkarnera till. ALLTING är väl i Guds Storslagna Rike.

Allting är som det ska vara, för att ge er (den Eviga Ande/Själ som ni är) friheten att uppleva allt som ni önskar få uppleva. I flera av era tidigare livstider (alltigenom det fysiska Universum/’Spelplanerna’ som vår Fader/Moder Gud har skapat för er att spela i) hade ni valt att spela båda rollerna: en som levde i Mörkret och en som levde i Ljuset.

Ni befinner er på ett oändligt ’storslaget evigt uppdrag’ att utvecklas och bli nästa ’storslagna vision’ av vad era Högre Själv tog beslutet att ni skulle vilja bli.

Låt oss återgå till berättelsen om mitt liv som Jesus av Nasaret. Jag visste (långt innan mitt andliga uppdrag började) hur det ’drama’ som var mitt liv på Jorden skulle komma att sluta; jag kände också till många av de stöttande aktörer/aktriser som var inblandade, samt de roller de skulle komma att spela i det. Många saker/händelser uppenbarades för mig i ’visioner’ innan de i själva verket ägde rum i min fysiska verklighet vid den tiden. Jag kände till dem ALLA och jag sprang aldrig därifrån. Jag försökte aldrig fly ifrån mitt slutgiltiga slut.

Med en stor dos mod, styrka och tapperhet, övade jag dagligen fortgående konsten att ’släppa taget och låta Gud’ Jag hade tagit mitt eget stora ’språng från klippan’ och överlämnade mig helt och hållet till. Fader/Moder Gud och Mitt Högre Jag, så att mina viktiga Gudomliga uppdrag skulle kunna förverkligas: att förankra högre-dimensionellt Ljus och bli en kraftfull Ljusstråle för världen (samt för alla framtida kristna som skulle komma att följa).

På den tiden visste jag (från visionerna om ’den framtida Nova Gaia’ som jag fick ta emot), på grund av mitt direkta deltagande i att: ’förankra Kristus-Medvetandets Ljus’ genom min fysiska kropp/mitt liv, att det skulle komma en tidpunkt då Gaia, er Moder Jord, och hennes samtliga invånare slutligen kan uppstiga till de högre dimensionerna varifrån Hon, och ni alla, ytterst härstammar. Ni alla kom från ’den absoluta verkligheten’ som är Guds Rike, där ALLTING är Kärlek. Allting är Enhet. Allting är Frid och Harmoni. Allting är Överflöd. Och denna tidpunkt har nu anlänt! Nu är det dags för Gaia och er alla, att återvända till Guds Ljus; till den Kärlek som är ert Högre Jag, medan ni fortfarande befinner er i en fysisk kropp.

Det är dags för samtliga medlemmar i det Mänskliga Kollektivet att ställa sig i linje med sitt Högre Syfte/Uppdrag av att finnas fysiskt inkarnerade här just nu: vid en tidpunkt då denna massiva FÖRÄNDRING (det stora steget från de lägre till de högre dimensionerna), när detta monumentala DRAMA/denna SHOW vecklar ut sig/genomförs.

Det alltsedan länge efterlängtade Himlens Rike på Jorden är NU HÄR.

Er galaktiska familj har anlänt efter att ha hört berättelserna om ’den stora kampen’ mellan Mörkret och Ljuset, för ’rätten till’ Gaia. För ’rätten’ till Mänsklighetens själar. De är här för att hjälpa er alla med att ta era SISTA beslut (huruvida ni ska Uppstiga eller inte Uppstiga) utan det tunga inflytandet från den tredje-dimensionella Matris inom vilken ni i eoner har levat.

Nu är det dags för er ALLA att ta ett beslut:

”Spelar ni nu den Mörkas roll? Eller spelar ni rollen hos någon som lever i Ljuset? Önskar ni fortsätta leva era liv förpliktigade till denna specifika roll som ni har valt? Eller önskar ni växla över till dess polära motsats? Önskar ni bli en större person än vad ni för tillfället är? Önskar ni återgå till ’Ljus och Kärlek’, som ni redan är, i andlig SANNING? Eller önskar ni fortsätta spela rollen hos någon som befinner sig i en djup, andlig sömn för att aldrig vakna upp i denna livstid? Vill ni leva i ett kärleksfullt, glädjefyllt och fullständigt förenat femte-dimensionellt samhälle som är Mänsklighetens framtid?”

”Eller föredrar ni att leva i ett tredje-dimensionellt samhälle där hat, ilska, dualitet, separation, girighet, makt, fruktan, pengar, fortsätter vara huvudsakliga ’teman’ för era dagar? Föredrar ni att visa er ståndpunkt och vägra fortsätta leva i detta slag av lägre-vibrations-samhälle? Är ni redo att ställa er i linje med er hela varelse, ert hela liv och aktivt ta del i: skapandet och manifesterandet av Nova Gaia, så att den i själva verket blir er ’framtida fysiska verklighet? Eller, föredrar ni att fortsätta spela rollen hos någon som: inte vill att Nova Gaia ska förverkligas och aktivt gör allt ni kan för att förhindra att den någonsin ska förverkligas?”

Dessa är de mycket djupa frågor som ENDAST NI har ’rätt facit’ för.

YTTERST ÄR DET NI SOM SKA GÖRA VALET.

Er fria vilja blir alltid respekterad av oss all här i Himlens kompani.

Fastän detta tidigare har blivit sagt, så är det viktigt för er alla att integrera Sanningen i följande uttalande: Det ena valet är INTE bättre än det andra. Genom att göra valet ’att uppstiga nu’ i denna livstid, gör er INTE bättre än dem som föredrar att ’inte uppstiga nu’. Allt beror på varje själs beredvillighet att gå vidare till en högre dimension av medvetande; ett högre-dimensionellt sätt att ’Vara ETT’ med ALLT SOM ÄR.

Ifall era nära och kära inte är redo att uppstiga inom denna livstid (ni kan enkelt avgöra det genom det faktum att: de ofta spelar upp rollerna hos människor som är totalt, polära motsatser till sina naturligt kärleksfulla Högre Själv), så vänligen respektera deras val. Låt dem leva sina liv på det sätt som de önskar leva. Släpp taget om alla kontroller och ha tillit till Gud. Ha tillit till era egna Högre Själv. Och ha tillit till att era näras och käras Högre Själv ständigt kommer att vägleda deras ’fysiska själv’ till att slutligen återvända till Ljusets väg.

Sänd Ljus och Kärlek åt deras håll (visualisera att det kommer direkt ur era hjärtan till deras), så att en vacker dag, vid en perfekt Gudomlig Tidpunkt (som de själva bestämmer), de också kan återvända till Ljuset och Kärleken i sina Högre Själv.

Ni kan välja att inte ’dras till’ deras mörka dramer/agendor genom att vägra att delta: genom att vägra bli inblandade; genom att vägra vistas i deras sfärer för påverkan.

Föreställ er ifall ledarna i en stor nation planerade att gå ut i krig med sin granne. Men ingen dyker upp till striden. De ’soldater’ som är medlemmar i den nationens militär har nu: blivit mycket andligt uppvaknade och har tagit beslutet att inte längre ta del i någon aktivitet som inte baserar sig på Kärlek. Vad ska hända med detta krig när landets medborgare vägrar ta del i det? Det kommer aldrig att genomföras.

Var och en av er måste lära er att släppa alla rädslor.

Släpp allt som håller er tillbaka från er Gudomliga Suveränitet i egenskap av den kärleksfulla, men kraftfulla Skapare som ni i sanning är.

Sluta upp med att anpassa er till det som ni tror att världen/människor i er omgivning vill att ni ska vara, för att känna er som om ni hörde till gruppen.

Om någon ber er göra något, vänligen stanna upp och ställ frågan till ert Högre Hjärta: ”De saker som dessa människor/denna grupp ber mig göra, står de i linje med mitt Högre Jag? Står de i linje med mitt Högre Syfte/Uppdrag att vara här?”

Att leva era liv sanningsenligt genom att följa era hjärtan är den snabbaste vägen till: lycka, framgång, att få leva ett liv i överflöd och att bli ett med ert Högre Jag.

Ni alla kommer aldrig att misslyckas med att återgå till tillståndet av att vara Ett med Gud med ALLT SOM ÄR, vid slutet av era fysiska äventyr/inkarnationer på Planeten Jorden. Så alltid är ständigt väl. Det finns inget att frukta. Alla lever sina fysiska liv på det sätt som de är menade att göra, i enlighet med sina egna storslagna Gudomliga Planer; på sin egen storslagna väg av Ljus i egenskap av de eviga Själar som de är.

Detta är slutet på Del 1 av mitt meddelande idag. I Del 2, som Adele kommer att publicera under de närmaste dagarna, ska jag fortsätta berätta för er alla om mina verkliga, Autentiska Läror från min inkarnation som Jesus från Nasaret.

Jag sänder er allt mitt Ljus, all min Kärlek.

Er broder Sananda.

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...