Jesus via John Smallman, 3 juli 2021

 

Jesus via John Smallman

3 juli 2021

Behovet av att vara Uppmärksam

Ni behöver inte göra något för att bli uppmärksamma, ni behöver bara VARA,

 

 

Ni är alla – varje kännande varelse, utan undantag – stadigt etablerade på era personliga vägar till uppvaknande. Även om det bara finns den Enda, så upplever den Enda sig på olika sätt genom er, då ni följer era individuella vägar till uppvaknande.

Ingen av dessa vägar är slumpartade eller oavsiktliga, ni valde alla noggrant de vägar ni nu följer mot det stora uppvaknandet, därför att ni ville vara så hjälpsamma som möjligt genom att erbjuda och måla upp en upplyftande och inspirerande uppvisning av uppvaknandeprocessen, för dem ni interagerar med under denna livstid i mänsklig form.

Och ni alla, utan undantag, gör precis vad ni planerade att göra, då ni utformade och lade upp de mänskliga livsvägar ni just nu följer, helt lysande.

Var inte oroade av det till synes världsomfattande kaos och den förvirring som för närvarande påverkar hela mänskligheten och som också, förstås, påverkar er. Det är allt en stor del av uppvaknandeprocessen, så perfekt utformad, och som implementeras i varje ögonblick av Moder/Fader/Gud, Källan, Kärlek, Allt Som Är.

När ni upplever någon känsla av otillräcklighet eller överväldigande, påminn er själva att allt ÄR gudomligt omhändertaget, att det inte finns NÅGON slump, att allt som sker ÄR gudomligt, avsett för att leda er tryggt och effektivt Hem till Verkligheten, ert eviga Hem från vilket ni aldrig, ens ett ögonblick, varit skild.

Illusionen av livet i form, som ni konstruerade för att få uppleva separation, blev lysande utformad för det syfte ni avsåg, nämligen att fullkomligt övertyga er om att var och en av er, varje kännande varelse som tagit form, är helt separerade från varandra och från er Källa, från Gud, och den avsikten uppnåddes.

Emellertid, det är NU dags att vakna upp från den drömmen, det overkliga tillståndet, som förefaller ha hållit er i sina klor så länge, vilsna och övergivna, där er fysiska form till synes hela tiden riskerat att skadas eller förstöras.

Verkligheten, där ni har er eviga existens i varje ögonblick, är evig, och inget kan vara mer skrämmande än att uppleva en intensiv och kraftfull känsla av att den kan avslutas, men det var vad ni valde att få uppleva. Och, eftersom ni identifierar er så starkt med den form i vilken ni upplever livet, är tanken på att den skadas eller förstörs skrämmande!

Ni är gudomliga varelser, för evigt Ett med Källan, och även om ni, medan ni är i form, förefaller vara separata, individuella, till och med obetydliga små varelser, vet ni verkligen, djupt inom er, att ert sanna tillstånd är Ett med Källan. Därför kan verkligheten av denna till synes separation inte vara annat än extremt skrämmande, för att vara separat, om det ens vore möjligt, skulle innebära att döden var verklig, ett permanent och för evigt avslut av er existens som Ett med Källan.

Ni är varelser av KÄRLEK, men som varelser i form är ni omedvetna om den Kärlek som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick, så inom er ligger en intensiv och skrämmande rädsla för att vara oälskade, utan kärlek, så ni söker alltid kärlek från andra.

När det förefaller som ni funnit den höjs ert humör, och när den befinns vara overklig och obeständig blir ni mycket desillusionerade. Den känslan av desillusionering är en viktig del av er uppvaknandeprocess, den visar er att den kärlek ni får från en annan varelse i form, emedan upplyftande och inspirerande medan den varar, är tillfällig.

Antingen blir ni desillusionerade på varandra, eller så lämnar en av er genom döden, lämnande den andra ensam och berövad. Otillfredsställelsen i den känslan av ofullkomlighet är vad som får er att söka Enhet, Gud, Kärlek, och rör er framåt mot ert uppvaknande.

Så jag är här för att återigen påminna er om att ni INTE är ensamma, övergivna eller oälskade. Det kan aldrig hända eftersom ni skapades lika Gud för evig glädje som eviga varelser, och det kan förstås aldrig förändras.

Tiden är overklig, även om den medan ni lever era liv i form förefaller vara mycket verklig, men den enda verkliga facetten av den är det eviga ögonblicket av NU. Medan ni är i form, med bara era mycket begränsade förmågor för att hjälpa er att förstå er själva och världen omkring er, presenterar accepterandet av det uttalandet som sant er med en enorm paradox, då ni verkar uppleva tid som det förflutna, nutid, och framtid, utan möjlighet att vända dess flöde.

Modern vetenskaplig forskning börjar se indikationer på att tiden är flexibel, inte konstant, vilket ni alltid betraktat den vara, och detta är extremt oroande för dem som har fasta övertygelser om universums natur och hur den måste vara skapad.

Därför ber jag er slappna av i vetandet att det bara finns Nu, även om ni som människor i form, hela tiden upplever tidens flöde.Tidens flöde är ett koncept som är en viktig aspekt av den overkliga miljö ni konstruerade för att få er att uppleva separation, och tid separerar händelser, människor och relationer mycket framgångsrikt, vilket ni mycket väl är medvetna om.

Mänsklighetens uppvaknande kommer att frigöra er från denna till synes inflexibilitet eller konstant hos tid. Istället kommer ni att bli fullt medvetna om fullkomligheten i ”Nu”. Och i erkännandet och förståelsen av tiden som ett koncept eller en aspekt av illusionen, kommer ni att se er själva fria, otyngda av känslor eller övertygelser om att ni inte har tillräckligt med tid för att göra allt ni måste göra vid en given tidpunkt, vecka, månad eller år. Ni kommer då att bli förtjusta över att upptäcka att ni verkligen har tid över att lukta på rosorna!

Därför, då ni mycket målmedvetet går framåt genom er uppvaknandeprocess, sakta ner och var i varje ögonblick uppmärksamma på vad ni gör i det ögonblicket – tar ett steg, öppnar en dörr, läser en bok, bekymrar er för någon framtida händelse – aktualiteten i det ni gör, ser och hör, sålunda varande närvarande och självreflekterande mer och mer av tiden.

När ni gör detta kommer ni att finna mening i aktiviteter som tidigare föreföll meningslösa, annat än som ett sätt att fullgöra någon uppgift eller aktivitet, och er känsla av brist på tid eller inte tillräckligt med tid kommer att upplösas. Ni kommer att se er själva mer i frid, mer nöjda med det faktiska flödet i livet ni upplever, er känsla av stress kommer att minska och ni kommer att börja njuta av stunden istället för förväntansfullt, och kanske otåligt vänta på nästa, och nästa, och nästa …

Livet är avsett att vara njutbart, inspirerande och upplyftande, men eftersom de flesta människor tränats att fokusera sin uppmärksamhet på sina kroppsliga behov och önskemål, går mycket av deras liv dem förbi medan de väntar på en händelse eller ett möte i ett tillstånd som är omedvetet om det nuvarande ögonblicket, förutom känslan att det är otillfredsställande och måste passera.

Detta är olyckligt eftersom nu-ögonblicket har så mycket att erbjuda när ni väljer att vara uppmärksamt närvarande då det sker. Fokusera därför på NU, för det är där ni alltid kan uppleva Verkligheten, och det är till Verkligheten ni vaknar upp. Och, förstås, alla kan och väljer också var de lägger sin uppmärksamhet, även om de väljer att inte fokusera och tillåta drömmen eller illusionen distrahera dem från medvetenhet om livet.

Alla som är i form som människor är på sin väg mot uppvaknande, men alla har fri vilja, sålunda tillåtande dem att uppmärksamma och vara medvetna om flödet av andliga knuffar som erbjuder dem intuitiva insikter för att gå framåt, eller att ignorera dessa knuffar och förbli fullt engagerad i det overkliga.

Alla ni som läser detta meddelande har redan valt att vakna upp, och det kommer ni att göra. Och då ni har avsikten att leva kärleksfullt vad som än händer, kommer andra, som precis blivit medvetna om att de är andliga varelser som har en tillfällig upplevelse i form, att dras till er tack vare det Ljus ni emitterar, och deras närvaro i er närvaro kommer att lyfta upp och inspirera dem och er, då ni, precis som ni planerade innan er nuvarande inkarnation, genom er kärleksfulla närvaro hjälper dem stort i deras sökande efter mening och inriktning på deras egna andliga vägar.

Ni behöver inte göra någonting för att bli uppmärksamma, ni behöver bara VARA.

Så VAR den ni är, släpp alla masker eller förklädnader ni känt varit nödvändiga i era dagliga liv, och tillåt skönheten och det Ljus ni är lysa fram.

Det är orsaken till att ni är här.

Släpp all rädsla för andras negativa bedömningar eller ogillande och VAR, därför att ni inte kan vara någon annan och därför att det är er andliga uppgift, och ni är därför fullkomligt kapabla att göra det och föra det till ett högst lysande avslut.

Kom ihåg, ni är aldrig ensamma, så be ert stödteam i den andliga sfären att hjälpa er närhelst ni stöter på svårigheter, eller på något sätt känner er vilsna eller ensamma, och de kommer omedelbart att svara med precis den vägledning eller visdom ni behöver i den stunden, och ni kommer att känna deras kärleksfulla närvaro.

Faktiskt, gör en poäng av att förtjusas av era uppgifter, för bara ni kan utföra dem, de är viktiga aspekter av uppvaknandeprocessen, och ni förtjänar att glädjas i ert heliga uppdrag.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...