Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 september 2018

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

17 september 2018

Balansen vid Höstdagjämningen – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har börjat undersöka de olika möjligheterna som existerar i er mycket nära framtid som kollektiv, och vi är glada att kunna säga att vi ser er röra er i en riktning som tar er närmare och närmare de upplevelser ni alla önskat er under ganska lång tid. Ni närmar er höstdagjämningen och det är en tid för balans. När ni befinner i den tiden av balans som ett mänskligt kollektiv, är det mer sannolikt att ni för samman några av de polariteter som hållit er isär som kollektiv.

Vi har sett de sätt på vilket varelser av olika raser, religioner, och kön har knuffats mot varandra, och vi ser att mycket få framsteg har åstadkommits. Ni har alla gjort ett fantastiskt arbete med att avslöja de problem som existerar, och ni har börjat tala om de problem som funnits på er planet ganska länge nu. Det vi ser er röra er mot i denna tid av balans är en större balansering av makt.

Under mycket lång tid har det funnits obalanser, och dessa obalanser har oftast berott på människors hudfärg, deras könstillhörighet, deras sexuella orientering, och vilken religion och nation de tillhör. Nu har tiden kommit för en utjämning av spelfältet där på Jorden, då ni alla är födda ur Källan och ni alla är födda på er planet.

Att få samman de till synes motsatta sidorna kommer att ske så snart det blir ett erkännande av att det egentligen inte finns några sidor, och denna ”vi mot dem” mentalitet som funnits på planeten alldeles för länge rämnar med den större medvetenheten om vilka ni verkligen är. Inflödet av kärlek som kommer till er på höstdagjämningen kommer att hjälpa till. Så försäkra er om att känna den, och känna dess effekter, för det är dags. Det är dags för mänskligheten att bli ett, integrerat, och helt, såsom alltid varit avsikten.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...