Sananda via James McConnell, 1 december 2021

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

 

Sananda via James McConnell

den 1 december 2021

 

Jag är Sananda. Jag kommer i dessa tider, i dessa passande tider.

Dessa tider är passande, för sanningen träder verkligen fram från flera olika håll, från flera olika källor. Sanningen är på väg. Sanningen är här. Detta gäller fortfarande endast för dem som har ’ögon att se med och öron att höra med’.

För alla som är stängda inför sanningen, de som inte vill veta, de som kommer att förbli stagnerade, där de befinner sig i sina bekvämlighetszoner, de själva kommer inte att känna till sanningen. Den kommer att visas för dem, möjligtvis. De kommer att få höra om den, men de accepterar den inte. Det kommer att finnas en mängd av dem som inte accepterar denna sanning, som inte accepterar ljuset.

Men de som gör det kommer att framskrida i de här frekvenserna av en högre vibration. Allt som hör till det gamla, allt som hör till de gamla lägre vibrationerna, kommer att sluta existera i deras kännedom och förståelse. Ja, ni kommer fortfarande att ha en del minnen av det, men dessa minnen kommer att blekna. Minnena från tiden före Övergången kommer slutligen att blekna bort.

Det är varför vi nu talar om för er: Förlåt, glöm och gå vidare. Förlåt allt som någon har åsamkat er i det förflutna. Ni kan inte hålla fast vid det. Det är ett bihang som håller er kvar vid de här lägre vibrationerna. Glöm. Glöm allt som har förekommit i ert förflutna. Till och med de goda minnena kommer också i slutändan att blekna bort.

För ni kommer inte längre att behöva dem, eftersom ni ständigt finner er i det perfekta nuvarande ögonblicket, ni håller inte längre fast vid det förflutna och ni blickar inte enbart framåt till framtiden. För när ni befinner er i det perfekta nuvarande ögonblicket, så finns det inget förflutet och det finns ingen framtid att oroa sig för.

Endast nuet existerar.

Ifall allt fler av er började förstå detta och acceptera detta, att enbart vistas i nuet och låta universum ta över i termerna av att skapa era avsikter, så som ni har sagt i era diskussioner, och låta universum ta sig an arbetet för er. Detta är vad ni måste göra. Och ju mer ni kan göra det, desto mer kommer era liv att ta en vändning till det bättre, en vändning alltmer till Ljuset, alltmer till de högre vibrationerna.

Ni kommer inte längre att hållas tillbaka av de här lägre vibrationerna. De kommer inte längre att hålla fast er.

De kan inte hålla er fast ifall ni inte låter dem göra det, ifall ni inte låter rädslan ta sig genom er varelse, precis som den gör genom många över hela planeten just nu, där de låter rädslan hålla dem nere, hindra dem från att röra sig in till frekvenserna av en högre vibration, hindra dem från att ta sig till ett högre medvetande, hålla kvar dem såsom bekvämlighetszonerna kvarhåller dem.

Men detta är inget som kommer att ske för de av er som förbereder er, nu gör er redo för den första vågens uppstigning. Denna våg är nu här. Den är redan här inuti de högre vibrationerna. Närhelst ni märker att ni befinner er i frekvenserna av den högre fjärde och till och med den femte dimensionen, så är ni där. Ni är redan där inuti uppstigningsvågen.

Har ni uppstigit helt och hållet? Nej. För där finns dessa bihang, den programmering som fortsätter att dra er ner tillbaka, på nytt och på nytt. Och sedan när ni dras ner tillbaka, så inser ni att ni faktiskt har blivit nerdragna tillbaka. Och ni med er förmåga att höja era vibrationer, att ta er rätt tillbaka till de högre frekvenserna och den högre dimensionen. När ni väl på nytt befinner er tillbaka i den högre dimensionen, så blir det allt svårare att ta er ner tillbaka till de lägre vibrationerna.

Det här är hur det fortsätter fungera. Ju mer ni kan hålla er själv i den högre vibrationen, den högre frekvensen i den högre dimensionen, desto mer kommer ni att stanna kvar där. Och detta, mina vänner, innebär uppstigning.

Så jag lämnar er nu med denna tanke som avsked: tillåt er själva släppa taget.

Släpp taget om det gamla. Ta bruk av den Violetta Flamman för att elda ut den gamla programmeringen. Elda ut den ur era chakracentra, där programmeringen vistas, där minnena bor.

Bränn ut den. Släpp taget om den. Glöm den. Gå vidare.

När ni gör det alltmer och mer, så kommer ert liv att ta sig en ny vändning för er, er alla, var och en av er. Släpp taget, låt Gud, eller låt universum ta över.

Frid och Kärlek vare med er alla.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...