Sananda via Kerstin Sisilla, 31 mars, 2019

Sananda via Kerstin Sisilla 31 mars 2019
Mina älskade Vänner. Jag är Sananda och jag finns här alldeles ovanför er, i mitt (rymd) -skepp ”Nya Jerusalem”. Utsikten härifrån är alldeles underbart vacker. Runt omkring er vackra blå planet Gaia, strålar ljuset som miljontals gnistrande och glimmande stjärnor. Min önskan håller på att gå i uppfyllelse, min önskan är att ni alla ska minnas vilka ni är och förstå er fantastiska storhet och gudomlighet.
Alla vi, som var era profeter som försökte delge er Guds visdom genom våra budskap på olika språk och med olika namn på Gud, Änglar och Mästare, vi är här nu. Naturligtvis är vi enade som en enda, eftersom dualitet inte existerar, varken här eller annorstädes. Det finns endast en Gud, en Källa och därmed har vi, inom jordens alla religioner, i grunden exakt samma budskap som vi fått oss delgivna från Gud Fader och Gud Moder. Källan var densamma och budskapet var detsamma, men egoistiska och maktgiriga krafter förvanskade våra budskap i eget syfte. Därför gläder det oss, alla forna profeter och predikare, att kärleken och ljuset växer i snabb takt på Gaia nu. Den tiden är inne då ljuset och kärleken återtar sin rättmätiga plats på jorden. Människorna återtar sin kraft och sin rättmätiga plats och bestämmanderätt över sig själva och sitt liv och leverne. Slaveriets tid är förbi och freden, friheten och välståndet inträder med stor kraft och hastighet.
Det är med tårar i ögonen av rörelse som jag ser hur ni kämpar med era arbeten och vardagsbestyr, samtidigt som ni står med ena foten i andra världar. Den empati och kärlek ni visar varandra nu i så hög grad påskyndar Ljusets fullständiga återtåg till er planet Gaia. Slöjorna mellan er och oss finns snart inte mer, som många av er upptäcker. Därmed förstår ni också att vi är som ni. Vi alla förkunnare som har vandrat på jorden vi ville föra fram vårt budskap utan att höjas till skyarna, därför att NI ÄR SOM VI. I hjärtat har ni allt ni behöver för ett evigt liv i sanning och kärlek, för ett liv i Paradiset på Jorden som ni nu håller på att återskapa inom er själva, Människor. Förstå er STORHET!
Jag älskar er så mycket och följer er i varje stund. Er älskande vän Sananda

 

Du gillar kanske också...