Sananda via John Smallman, 8 mars 2019

Sananda

via John Smallman

8 mars 2019

”Förlåtelse lugnar stormarna av smärtsamma känslor inombords”

Den Enhet som är Gud, som utgör Allt Som Är, inkluderar varenda kännande varelse som någonsin har skapats eller som någonsin kommer att skapas: Det förekommer INGEN separation! Någonsin. Men i och med att ni som människor lever i en kropp, så undgår denna verklighet er. Ni har glömt bort Sanningen och på grund av att de allvarligt begränsade övertygelser som tillvaron i egenskap av människor pådyvlar er, behöver ni Gudomlig Vägledning för att finna vägen Hem. Denna Vägledning – den Helige Anden – finns ständigt med er och väntar tålmodigt på att ni ska ta er tiden att lyssna.

Medan ni lever förkroppsligade är era egon extremt högröstade och gör det mycket svårt för er (ni är inte era egon, fastän era egon inte vill att ni ska känna till detta) att höra Guds stillsamma lilla röst. Ibland kan ni höra den, men ni vägrar tro på den och tror att ni vet bättre. Ni har ständigt gått emot er intuition, ert inre vetande, och när saker och ting inte blir som ni hade hoppats, så ångrar ni att ni inte lyssnade till er intuition. Intuitionen vilseleder er aldrig. Hursomhelst så betyder det inte att er väg alltid kommer att vara jämn, för innan ni inkarnerade så planerade ni en väg för er som skulle komma att erbjuda er de lärdomar som ni behövde lära er och som ni därför valde att ta lärdom av.

De flesta av er har haft många livstider och har ännu inte tagit lärdom av alla de lärdomar som lämpade sig för era omständigheter. Nu när ert uppvaknande närmar sig, måste ni lära er av dessa lärdomar för att ni ska kunna framskrida. Inom varje människa stiger nu dessa lärdomar fram på myriader sätt och leder till kaos, förvirring och konflikter på många platser och i många relationer. Sättet att hantera dessa är att lyssna! Er gudomliga Vägledning finns ständigt med er och Dess budskap är konstant och alltid detsamma: ”Älska varandra!”

Djupt i era hjärtan vet ni att detta stämmer och ändå avfärdar ni det när ni väljer att bli sårade på grund av någon annans kärlekslösa dömande av er, eller av deras kärlekslösa ord som riktas mot er och i stället för att besvara med Kärlek så väljer ni att svara – eller mer ärligt, reagera – på ett likaså kärlekslöst sätt. Många människor attackerar hela tiden andra, eller försvarar sig själva gentemot andra och fastän det normalt sett endast sker tyst i deras sinnen, så är det som människor gör i sina sinnen vad som bildar deras övertygelser, de övertygelser som de lever efter och som styr deras liv: ”jag kan inte lita på någon, jag blir ständigt attackerad, ingen uppskattar mig, ingen förstår mig, Ingen ÄLSKAR mig!”

Så länge som du väntar på att någon annan först ska vara kärleksfull, lika länge kommer du att få vänta på att bli älskad i stället för att bli attackerad. Kärlek och förändring börjar med dig! När allt kommer omkring, som du så ofta har fått höra: Ingen annan existerar!

Under de senaste femtio eller sextio åren har många människor vaknat upp till detta och de har förändrat sina attityder och sina beteenden. Som ett resultat har medvetenheten ökat, i en skala som aldrig tidigare har skådats hos mänskligheten, gällande behovet att ta sig från fruktan till kärlek i samtliga relationer, från personliga till internationella politiska sådana, samt alla däremellan. Det är denna enorma förändring i den kollektiva medvetenheten som så kraftfullt leder er framåt till ert oundvikliga uppvaknande … och detta utan dröjsmål.

Ert uppvaknande kräver att alla era förbisedda eller förnekade problem – allting inom er som inte står i linje med kärlek – stiger fram till er uppmärksamhet så att dessa ska kunna frisläppas. Detta innebär att ni måste förlåta alla som har förorsakat er smärta och lidande av något slag. De flesta av er är medvetna om, eller håller på att bli medvetna om att det som ni upplever som en attack rätt ofta inte alls är av det slaget, att ni i själva verket har misstolkat en situation eller en kommunikation. Men för stunden reagerade ni antingen i försvar eller så attackerade ni den andra, som ledde till ett eskalerande och en konflikt, vilket inte bara var onödigt utan också smärtsamt, samt mycket skadligt för relationen.

Innan ni förlåter förefaller det emellertid rättvist, rättfärdigat och väsentligt att kräva en bedömning av, samt en upprättelse för upplevda oförrätter och det enda sättet för människor att fredligt leva tillsammans i något slag av gemenskap eller samhälle – så krävs det Regler och dessa måste åtlydas … annars!

Detta är det sätt på vilket människorna i eoner har levt sina liv. Det är inte förlåtelse att bara släppa taget om det förflutna för att den kränkande personen har blivit dömd och lämpligen bestraffats, vilket lämnar er med en känsla och övertygelse om att rättvisa har skipats, medan ni samtidigt fortsätter hålla fast vid en känsla av hävdande med anledning av utgången. Nu börjar allt fler människor inse att denna övertygelse inte är genomförbar och man ändrar sina attityder och beteenden för att återspegla denna medvetenhet.

Förlåtelse äger rum när ni väljer att förlåta någon annan genom att helt och hållet samt fullständigt, utan några förbehåll överhuvudtaget, släppa taget om all oförrätt som ni har fått uppleva och som ni har vårdat – ibland i flera år. När ni gör det så finner ni frid inom er själva. Inom denna känsla av frid sker även en annan underbar sak: ni märker att ni kan förlåta er själva för alla de oförrätter som ni har begått och som har sårat andra och som ni fram till denna stund antingen har förnekat för att ni skämdes över dem, eller rättfärdigade för att ni trodde att dessa var fullkomligt vettiga reaktioner på någon annans attack mot er.

Förlåtelse lugnar ner den potentiella energi som kan bilda stormar av smärtsamma emotioner inombords, vilka man kärleksfullt har hållit sig fast vid under långa tidsperioder, ibland i tiotals år, och som tidvis kraftfullt får utbrott vilket helt och hållet och fullständigt löser upp dem. Fram tills att ni i sanning förlåter, så kommer ni märka att detta är omöjligt att tro på. Och när ni förlåter så förändras er hela upplevelse av livet dramatiskt till det bättre, för alla dessa avundsjukt nergrävda oförrätter och känslor av bitterhet, gällande hur andra i det förflutna har behandlat er, spelas inte längre ständigt upp i era minnen för att återuppliva dessa händelser i det pågående ögonblicket, för att förneka er alla känslor av frid och glädje.

Processen att förlåta, och detta är en process, kräver igenkännande och acceptans av er förmåga att vara mänsklig, samt av er gudomlighet. Er gudomlighet är naturligtvis perfekt, men er mänskliga sida befinner sig i en process av att utvecklas andligt och förlåtelse är en stor del av detta. Det finns mycket få bland er som inte bär på oförrätter och agg gentemot andra för att ni har upplevt att ni blivit illa behandlade, giltigt eller ogiltigt, och som dagligen fortsätter att störa er förmåga att under någon längre tid känna er fridfulla. När minnen av att ha blivit illa behandlade dyker upp och leder till starka känslor av rädsla, smärta, ilska och harm och börjar invadera era sinnen, så blir er känsla av glädje över att helt enkelt få vara vid liv blockerad eller dold för er. När sann förlåtelse äger rum inom er, så kommer ni att bli medvetna om det, för stormarna av smärtsamma känslor kommer inte längre att finnas och ni märker att ni huvudsakligen befinner er i ett tillstånd av frid och förnöjsamhet.

I era dagliga stunder av kontemplation, meditation eller bara avslappning när ”ni bara luktar på rosorna”, ha därför för avsikt att släppa taget om det dömande som uppmuntrar er känsla av rättfärdighet och som förbjuder er att förlåta, för att ni tror att rättvisa måste skipas. Det är dessa allt sedan långt tillbaka upplevda attityder som under eonerna har lett till så mycket smärta och lidande för mänskligheten. När allt kommer omkring så har de flesta av er inga svårigheter att förlåta små barn för deras misstag och fel, ha därför avsikten att inse att fastän ni bor i kroppar av vuxenstorlek och antagligen har gjort det i tiotals år, så finns det fortfarande ett litet barn inom er, som gång på gång agerar utåt. Nu är det dags för er att innerligt förnya er kärlek för detta lilla och ofta skrämda barn – som otvivelaktigt har haft många upplevelser av smärtsamma och våldsamma beteenden medan det växte upp till att bli vuxen – samt att välkomna det till er famn med en varm, kärleksfull kram medan ni helt och hållet förlåter det för varje olydnad eller hyss som det någonsin har begått. Detta är inget ögonblicks verk, för skador – mentala, emotionella eller fysiska – som man under barndomen har fått möta lämnar djupa ärr som kräver tid och kärleksfull vänlighet för att kunna läka.

Ge dig själv tiden att healas, försök inte skynda på det – att skynda och söka efter omedelbar tillfredsställelse är i många delar av världen idag endemiskt. Ditt inre barn behöver tid, din tid! Så ge detta villigt och kärleksfullt, lyssna till det med stort tålamod och med empati. Förklara att du helt och hållet och fullständigt stöttar det och att du kommer att finnas där när det befinner sig i rädsla och att du kommer att hjälpa det att växa upp – vilket det med all säkerhet vill göra … kan du minnas, du gjorde det? – finns där med klok vägledning när det känner sig hotat eller behövande. Kärlek är det erbjudande som ditt inre barn behöver och förtjänar att få från dig och det är endast du som kan tillhandahålla det. Det är mycket troligt att när du var liten, så gav de som tog hand om dig, eller borde ha tagit hand om dig, inte den tid du var i behov av, därför är det ett behov som du inte helt och hållet kan förstå … ära detta hos ditt inre barn!

Er kärleksfulle broder Jesus, som alltid ärar ert inre barn.

 

Source: John Smallman

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...