Sananda via James McConnell, 15 juni, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via James McConnell

15 juni, 2016

Detta är Sananda. Som alltid är det härligt att få dela med mig till er på det här sättet.

Jag vill att ni ska förstå att ni väntar på och ser fram emot att många händelser ska ske. Många uttrycker det som att det är dominobrickor som faller. Dominobrickorna kommer att falla. Det närmar sig nu. Jag har många gånger sagt att ni närmar er mållinjen och det är sant, det gör ni. Ni kommer att vara förberedda på det när ni korsar denna mållinje. Som jag tidigare har sagt har ni hunnit anpassa er.

Runtom på planeten finns det många som inte har samma förståelse som ni. Samma energier arbetar igenom dem, liksom de gör igenom er. Ni själva kommer före, ni leder klungan så att säga. Ni förbereder vägen, inte för oss att komma igenom till världen, fastän vi kommer till världen, men det sker för att förbereda energierna. Att hjälpa andra förstå vad dessa energier gör, energierna som de känner, energierna som strömmar genom dem och skapar ett skifte i deras medvetande. Det är det som ni är här för. Ni förbereder vägen för allt detta. Förstå att när ni gör er del i detta, så finns det många runtom på planeten som också gör sin del. Det är det som vi kallar en orkestrering, att alla kommer samman. Denna orkestrering kommer samman, den tar hela förståelsen till de rätta frekvenserna för att allt detta ska ske.

Ni tittar på olika datum. I det förflutna har ni fått vissa datum angivna. De har inte förverkligats i enlighet med er förståelse och era fem sinnen. Men vänligen förstå att det sker mycket på dessa datum, även om ni inte är medvetna om det. De datum ni har fått er tilldelade har varit verkliga, de har inträffat. Det som kommer snart, 20 juni, Sommarsolståndet har angetts. Det kommer att leda till ett stort medvetandeskifte. Det som ni känner till som den ”Tredje Vågen” kommer in under denna tidsperiod. Det kanske inte inträffar exakt på den dagen eller följande dag, att ni vaknar upp till ett nytt dimensionsskifte, men det skulle kunna ske. Det är inte så det kommer att ske för alla, men för vissa blir det så. En del kommer att vara mycket medvetna om att de har skiftat sitt medvetande och att de nu befinner sig i de högre vibrationerna. Andra kommer att lägga märke till att den 20. kom och gick, ingenting inträffade.

Förstå att när denna ”Våg” kommer in, så kommer den att svalla in över hela planeten som de två första gjorde, men den här kommer att skapa medvetandeskiftet runtom på planeten. Det är den som kommer att öppna upp fler och fler människor till sitt uppvaknande.

Ni blickar ut över världen, ja, det förekommer sammandrabbningar och strider här och där. Ja, det förekommer fortfarande hat och så vidare. Det verkar som om det aldrig tar slut och det verkar som om det fanns alltför många människor på planeten som uttrycker detta hat. Det verkar vara som om världen håller på att brytas ner och förvandlas till kaos. Det är den tidslinjen som de skapar. De, Kabalen, har skapat detta. Det betyder inte att det ska ske för er eller för flertalet runtom på planeten. Detta är deras verklighet som de har skapat. Ni skapar en annorlunda verklighet. Ni skapar en verklighet av upplevelsen av den femte dimensionen. Precis som vi har låtit er förstå. Det är nödvändigt att finna övertygelsen för att få det att ske. Som vi hela tiden har sagt, så gör inte vi detta för er. Ni gör det för er själva. Ni är de som skapar dessa förändringar. Ni är de som skapar detta skifte. Ni är de som skapar den första dominobrickan.

Ja, många saker händer bakom kulisserna och det finns många människor ni inte känner till, som visselblåsare som inte ännu har trätt fram. De ska stiga fram och ha med sig förstoringsglas för att visa de aktiviteter som pågår på planeten. De kommer att påvisa dessa saker och efter det kommer fler människor att vakna upp. Och så vidare, och så vidare. Allt är en del av den stora orkestreringen som vi talar om. Återigen är det ni som skapar orkestreringen. Utan er skulle det inte bli några förändringar. Det skulle inte bli något skifte i massmedvetandet till en högre dimension. Tack vare er och alla oss som arbetar tillsammans med er, sker det nu. Allting är en process. Ni befinner er i Uppstigningsprocessen. Ni fortsätter att arbeta genom era olika mödor som dyker upp och ni kanske upptäcker några fler av dem, som incidenten på nattklubben som nyligen inträffade. För de som har vaknat upp kan lägga märke till att detta är ytterligare en av de ”falska flaggorna”. Det anses vara ytterligare ett fruktlöst försök att skjuta upp saker och ting. Att skapa rädsla. Allt det. Men befolkningen håller på att bli smartare visavi de knep som man företar sig.

Nu är det dags att vakna upp. Det är dags att korsa mållinjen. Det är dags att få förändringarna till stånd och det är ni som ska göra det!

Jag är Sananda. Tack för er tid. All min frid och kärlek är med er.

 

Kanaliserat av James McConnell.

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated

Channelled by : James McConnell

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...