Söndagsmeditation via Eva-Lena Johansson, 19 juni

meditationsbild1
Templet

I en forntid för eoner sedan, bortom vår historiska tid, fanns ett tempel, som nu ligger på havets botten gömd under sand sedan årtusenden. Det är en kvarleva från en storslagen civilisation, en av de största som funnits på vår planet.

I detta tempel arbetade människor med att försöka lista ut tidens mysterier. De arbetade intensivt med att se genom tidens illusion. De såg vår värld och de såg hur den var uppbyggd. De förstod, att det var en svår plats att leva på.

Eftersom ingen tid existerar och allt sker samtidigt, såg de det svåra dilemma som den här civilisationen, kringskuren av skugglika murar, hade. Människorna var avskurna och fråntagna sin gudomliga rätt. De var avskurna från sin skapare och gick en mörk framtid till mötes.

De var omgärdade av grymma väktare utanför deras egen dimension, vilka levde på negativa energier. Ju mer oro och lidande som skapades ju mer livgivande energi kunde de få i sitt skafferi. Med förfäran såg då människorna, som studerade denna framtida civilisation, att slutet var ohyggligt, total död och förintelse.

Skaparen av detta universum och den som skapat människorna till sin avbild ville inte se ett sådant slut. Templets forskare fick då i uppdrag att gå in och ändra på skeenden i denna förvirrade och avstängda värld.

Många, kanske de allra flesta i templet var även inkarnerade i den framtida världen. De fick nu i uppgift att hjälpa till med att låsa upp och ändra på händelser för att undvika den slutliga katastrofen. Koder lades in i de framtida människorna. Dessa skulle få dem att vakna och utföra vissa saker för att förändra skeenden. De skapade på så sätt en ny tid med en annan utgång.

Ibland vet människor inte om, att de utför ett slags energiarbete, som planerats för länge sedan i en annan tid och värld då det sker utanför den tredimensionella verkligheten. I vår verklighet görs sådana förändringar av många människor runt om i världen.

Den slutliga domedagen, mänsklighetens förintelse undviks. En ny tidskorridor öppnas för en ny parallell verklighet och människorna kan stiga upp till en ny dimension i en ny bättre värld. En ny spelplan sätts upp med nya regler och den gamla försvinner.

 

 

 

 

 

 

All lycka till dig.

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

nyckeln-till-lyckans-labyrint(1)den-tidlosa-tidens-tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...