Sananda via Adele Arini, 1 mars, 2018

Sananda via Adele Arini

1 mars 2018

Käraste vänner

Idag skulle jag vilja avslöja ett högre dimensionellt koncept som kan vara oroande, och till och med lite svårt att acceptera, för de flesta av er som läser detta. Ni är nu redo för den högre sanning som är på väg att avslöjas.

Var snälla och slut era ögon och lägg hela ert fokus i centrum av ert Högre Hjärt-Sinne. Låt Guds-gnistan som lever där lysa starkt; föreställ er att den omsluter er i en vacker kokong av gyllene vitt ljus.

Håll denna bild stadigt i 10 sekunder med början nu…

Bra. Ni är nu redo att gå framåt på denna resa av sanning och högre andlig förståelse.

Låt mig först börja med ett chockerande uttalande som var mycket utmanande för denna kanal att ta in, för att inte säga skriva detta meddelande å mina vägnar.

Gud älskar ALLA Sina barn lika mycket, gränslöst och utan undantag.

Ni kanske undrar varför ovanstående uttalande kan anses vara chockerande, när det är allmänt känt att vår Gud, vår Skapare, är en kärleksfull Gud. Det är chockerande för denna kanal därför att hon intuitivt visste i vilken potentiellt kontroversiell riktning jag ska ta detta meddelande.

Låt mig använda ett exempel, den själ som en gång var inkarnerad på Jorden som en man med namnet Hitler. (Tillstånd har givits mig av Hitlers Högre Själv att avslöja vissa fakta om hans evolutionära resa, för att hjälpa er alla att förstå de högre koncept ni minns idag). Vad skulle er första reaktion bli om jag sanningsenligt berättade för er att Gud älskade Hitler också? Att Hitler aldrig blev bestraffad i helvetets eld (konceptet helvete skapades en gång av religiösa män för att få mänskligheten att frukta Gud) och att han istället gavs möjligheten att reinkarnera i många olika liv efter sitt mest ökända. Majoriteten av er skulle kanske ha liknat honom med djävulen själv inkarnerad för de fruktansvärda gärningar och brott han begick mot Mänskligheten.

Jag tvivlar inte på att många av er kommer att bli arga, vansinniga och förvirrade på den Gud som kunde, inte bara förlåta Hitler, utan också fortsätta att älska honom. Ni undrar kanske om Hitlers gärningar gick obemärkt förbi Gud och alla oss här i de högre dimensionella sfärerna. Inget kunde vara längre från sanningen.

Låt mig starta från första början. När en själ först skapas, är han/hon skapad i sann likhet med Gud. Varje själ skapades till varande med Guds alla kraftfulla och underbara attribut.

Denna själ ges sedan fri vilja att göra vadhelst den vill med den livets gåva Gud givit den.

I de högre dimensionella sfärerna är Allt Kärlek. Allt är Enhet. Allt ät Frid och Harmoni. Så småningom, inte långt efter varje själs födsel, längtar ni alla efter att uppleva er själva som den Kärlek ni i sanning är. Och hur skulle ni kunna uppleva det genom att stanna i himlen – i de högre dimensionerna där det inte finns annat än kärlek? Hur skulle ni verkligen ”veta” och ”uppleva” er själva som Kärlek om det inte finns annat än Kärlek. Motsatsen till Kärlek måste först existera för att ni ska kunna känna er själva som Kärlek, upplevelsemässigt.

Sedan skapade Gud många fysiska planeter i de lägre dimensionerna av medvetande. Varje äventyrlig själ måste först glömma vem den egentligen är, innan de föds in på en sådan planet( som er egen, tidigare tredjedimensionella Jord). Under varje livstid på Jorden hade ni med en plan för att, så småningom, återvända till Ljuset och Kärleken hos ert Högre Själv.

Ni, mina äventyrliga vänner, kan välja vilken roll ni vill spela under inkarnationen på Jorden. Ni kan välja att spela rollen av de mörka, eller rollen av någon som lever i Ljuset. Ni kan välja mellan att vara ”den gode” eller ”den onde”. Ni kan välja de lektioner ni avsett att lära i varje livstid, och hur dessa allmänt kan hjälpa er att växa och utvecklas andligen.

Ni slog er sedan samman med oräkneliga andra själar och skapade livskontrakt/löften att en dag mötas och hjälpa varandra växa och uppfylla det högre syfte ni kom hit för. Hela ert liv har noggrant planerats och det finns inga tillfälligheter. Det finns inga oavsiktliga dödsfall. Ni beslutar alltid, på en Högre nivå, tidpunkt och omständigheter för er fysiska kropps död.

Vid slutet av varje livstid, när ni återvänder till den andliga sfären, kommer ni alla att gå genom en ”livsåterblick” process, där vi(ert Högre Själv, era guider och en panel av högt utvecklade Ljusvarelser) går genom varje ögonblick av ert liv och hur era ord, tankar och handlingar påverkat människorna och världen omkring er. Tänk på att det inte ligger något dömande i denna process.

Oavsett vilket karma ni skapat i den livstid ni precis slutfört så kommer vi sedan att planera för att hjälpa er rensa ut detta karma i det nästa liv ni kommer att födas in i, genom att skapa omständigheter som gör det möjligt att återgälda de själar ni sårat i det tidigare livet. För det fysiska Universum handlar helt om balans. Det ni ger till andra ger ni till er själva. Det ni gör mot andra gör ni mot er själva. För vi är alla ETT; det finns ingen separation mellan er och mig och Allt Som Är.

Låt oss nu gå tillbaka till fallet med Hitler. Han hade innan födseln, på en högre nivå, valt att spela rollen som Mörk. Ni måste förstå att det är mycket utmanande för den själ som väljer den att spela en sådan roll, då det finns en verklig, inneboende risk att för evigt förloras till Mörkret – utan att kunna återvända till Guds Kärlek och Ljus och sitt eget Högre Själv.

Denna själ hade, under livstiden när han spelade rollen som Hitler, valt att uppleva sig själv som den polära motsatsen till Kärlek. Han hade avsiktligt valt (i samarbete med andra själar i liknande utvecklingsfaser) att vara er planets mest ökända symbol för rasistisk diskriminering, hat, fördomar och grymhet. Genom att spela rollen som Nazist Tysklands ledare skapade han också plattformen som fick miljontals andra själar att spela Ljusets roll.

En av era visaste män, Shakespeare, förstod det verkligen rätt, ”Hela världen är en scen”.

Ni spelar alla en roll på den större scenen som kallas Planeten Jorden, som bäst passar er egen individuella andliga tillväxt; er egen utveckling. Absolut ingen har rätt att döma eller fördöma en annan människas handlingar, utan att först ha levt den människans liv och utan att först till fullo förstå den människans högre syfte. Speciellt då Gud själv aldrig dömer eller fördömer. Kom ihåg att vår Gud är allestädes närvarande, allvetande och allsmäktig. Gud är alltid närvarande, alltid vetande och har all makt. Gud är den Högste Skaparen, Det Allt Som Är. Ingenting är någonsin utom Guds kontroll.

Det betyder att när något som första och andra världskriget inträffade så gjorde det det på grund av att det mänskliga kollektivet övermedvetet beslutade sig för att genomgå en sådan upplevelse. Alla som valde att födas under denna krigstid hade gått med på att antingen spela rollen som det Mörka eller det Ljusa för att gå framåt på sin egen andliga resa.

INGEN ÄR NÅGONSIN ETT OFFER. Inget händer någon utan den Högre Överenskommelsen med alla själar i den situationen.

Låt mig nu slutföra detta genom att dela följande viktiga meddelande med alla er ljusarbetare som läser detta.

Då vågorna av högre dimensionellt ljus fortsätter att bombardera Jorden dagligen så kommer fler och fler tidigare dolda ohyggligheter att avslöjas. Mänsklighetens sanna historia kommer att avslöjas. Det kommer en tid när alla till slut får reda på vad som gjorts dem av de människor de litat på och valt till höga positioner i samhället. ALLT kommer att avslöjas och då det händer kommer det att uppstå intensiva känslor av ilska, raseri, besvikelse och förräderi som kommer ut i atmosfären.

Detta är en väsentlig fas i Uppstigningsprocessen. Allt som är dolt måste släppas ut i öppenhet för att djup healing slutligen ska ske på en planetär nivå.

Vid den tiden kommer ni, alla mina älskade mäktiga ljusarbetare, att bli inkallade för att vara förnuftets röst, Kärlekens röst, ankaret av det Högre Dimensionella sättet att vara: KÄRLEKENS VÄG. Ni måste då hela tiden ”tona in” till vibrationerna av Lugn och Frid i era meditationer och ert sätt att vara, och rikta/sända ut det till världen så att Mänsklighetens väg in i den femte dimensionen är en väg med så lite kaos och omvälvningar som möjligt.

Sänd Ljus och Kärlek till de själar som för närvarande spelar de Mörkas roller i detta stora ögonblick i tiden. Förstå att de valt att spela dessa roller för att också hjälpa till i det stora uppvaknandet; Gaias och Mänsklighetens Uppstigning. Dessa själar är alla Guds barn; lika älskade och dyrbara för Honom.

Omfamna, förlåt och välkomna dem i andan av Enhet och Kärlek.

Vägled dem så att de en dag kan hitta sin egen väg tillbaka HEM.

Minnandes att en gång i tiden spelade ni själva dessa Mörka roller men har nu valt att återvända till Kärleken och Ljuset hos er Högre Själv.

Jag går med er varje steg på vägen. Ni är aldrig ensamma.

Sänder mycket kärlek och ljus till er.

Er broder i Ljuset,

Sananda

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...